Dette er dekningsomfanget de forskjellige barneforsikringene har på nødvendig ombygging og tekniske hjelpemidler.

Dette er en engangsstøtte til nødvendig ombygging og tilpasning av bolig, slik at barnet fortsatt skal kunne bo hjemme. Dette innebefatter også tekniske hjelpemidler som kan lette hverdagen.

Les mer om barneforsikring.

Det gis ikke erstatning for det som gis fra annet hold, for eksempel fra kommunen.

Her trekkes det ofte fra en egenandel opp til 10.000 kroner.

De maksimale støttebeløpene varierer fra 100.000 kroner til 370.000 kroner.

Dekningene

Listen er alfabetisk sortert.

Barneforsikring Maks beløp Egenandel
Codan Barn Pluss 200 000 0
Codan Barn Standard 100 000 0
Danica Barn Total 185 152 10 000
DNB Super 160 000 0
DNB Pluss 160 000 0
DNB Basis 160 000 0
Eika Barne og ungdomsforsikring 370 304 4 629
Frende Barne og ungdomsforsikring 370 304 10 000
Gjensidige Barneforsikring. ink 1 G 185 152 10 000
Gjensidige Barneforsikring ink 1 G varig uførepensjon 185 152 10 000
Gjensidige Barneforsikring ink 0,5 G varig uførepensjon 185 152 10 000
If Super 200 000 0
If Standard 200 000 0
If Basis 200 000 0
KLP Barn Maks 200 000 10 000
KLP Barn 200 000 10 000
Landbruksforsikring Barne og Uf. 185 152 0
SpareBank 1 Svært God 277 728 4 629
SpareBank 1 Meget God 277 728 4 629
SpareBank 1 God 277 728 4 629
Storebrand Pluss 0 *
Storebrand Standard 0 *
Troll Super 200 000 10 000
Troll Ekstra 100 000 10 000
Troll Standard 0 *
Tryg Barn Ekstra m/uførepensjon og uførekapital 160 000 0
Tryg Barn Ekstra m/uførepensjon 160 000 0
Tryg Barn Ekstra 160 000 0

 

Oversikt over de andre dekningene i barneforsikring:

Barneforsikring - selskapenes uføredekning

Barneforsikring - selskapenes ulykkesforsikringsdekning

Barneforsikring - selskapenes dekning på alvorlige sykdommer

Barneforsikring - selskapenes dekning av dagpenger ved sykehusopphold

Barneforsikring - selskapenes dekning av hjelpestønad

Se også:

Barneforsikring

Priser og rabatter på Barneforsikring.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk. 

Uførepensjon

Uførekapital

Ulykkesforsikring

Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Behandlingsforsikring

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.