Dette er dekningsomfanget de forskjellige barneforsikringene har på nødvendig ombygging og tekniske hjelpemidler.

Dette er en engangsstøtte til nødvendig ombygging og tilpasning av bolig, slik at barnet fortsatt skal kunne bo hjemme. Dette innebefatter også tekniske hjelpemidler som kan lette hverdagen.

Les mer om barneforsikring.

Det gis ikke erstatning for det som gis fra annet hold, for eksempel fra kommunen.

Her trekkes det ofte fra en egenandel opp til 10.000 kroner.

De maksimale støttebeløpene varierer fra 100.000 kroner til 370.000 kroner.

Dekningene

Listen er alfabetisk sortert.

Barneforsikring Fra Sats per dag Fra første dag? Opphørs-alder
Codan Barn Total 15. dag. 400 Ja 18 år
Danica Barn Total 14. dag. 400 Ja 18 år
DNB Super 10. dag 400 Nei 20 år
DNB Pluss 10.dag 400 Nei 20 år
DNB Basis 10.dag 400 Nei 20 år
Eika Barne og ungdomsforsikring 10. dag. 600 Ja 18 år
Frende Barne og ungdomsforsikring 14. dag 925 Ja 18 år
Gjensidige Barneforsikring ink 0,8 G varig uførepensjon 10. dag 1 000 Ja 26 år
Gjensidige Barneforsikring ink 0,4 G varig uførepensjon 10.dag 1000 Ja 26 år
Gjensidige Barneforsikring 10.dag 1000 Ja 26 år
If Super 10. dag 450 Ja 26 år
If Standard 10. dag 450 Ja 26 år
If Basis 10.dag 450 Ja 26 år
KLP Barn Maks 10. dag 1 000 Ja 26 år
KLP Barn 10.dag 1 000 Ja 26 år
Landbruksforsikring Barne og Uf. 11. dag 650 Ja 20 år
SpareBank 1 Svært God 15. dag 969 Ja 20 år
SpareBank 1 Meget God 15.dag 969 Ja 20 år
SpareBank 1 God 15.dag 969 Ja 20 år
Storebrand Pluss 8. dag 613 Nei 26 år
Storebrand Topp 8. dag 613 Nei 26 år
Storebrand Standard 8. dag 613 Nei 26 år
Tryg Barn Ekstra m/uførepensjon og uførekapital 10. dag 450 Nei 20 år
Tryg Barn Ekstra 10.dag 400 Nei 20 år

 

Oversikt over de andre dekningene i barneforsikring:

Barneforsikring - selskapenes uføredekning

Barneforsikring - selskapenes ulykkesforsikringsdekning

Barneforsikring - selskapenes dekning på alvorlige sykdommer

Barneforsikring - selskapenes dekning av dagpenger ved sykehusopphold

Barneforsikring - selskapenes dekning av hjelpestønad

Se også:

Barneforsikring

Priser og rabatter på Barneforsikring.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk. 

Uførepensjon

Uførekapital

Ulykkesforsikring

Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Behandlingsforsikring

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.