Priser og vilkår for Barneforsikring i If Forsikring.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under.Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les mer om Barneforsikring.

Priser og rabatter på Barneforsikring.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

If
Produktnavn Barneforsikring
Produktvariant Super
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.03.2017
Pris 3 242
- Prisøkning på et visst aldertrinn? Fra 16 år
Tegningstid 0-15 år
Opphør ved fylte 26 år
Forsettelsesforsikring etter 26 år Ja, uførepensjon, uførekapital og sykdomsforsikring
Dekningsomfang:
Engangsutbetaling uførhet 1 000 000
Årlig uførepensjon 72 000
- Gradert utbetaling eller full Gradert
Medisinsk invaliditet ved ulykke 2 000 000
Medisinsk invaliditet ved sykdom 2 000 000
Behandlingsutgifter ved ulykke 100 000
- Egenandel 1 000
Ombygging av bolig 200 000
- Egenandel 0
Utbetaling ved død 100 000
Dagpenger ved sykehusopphold 10. dag
-Sats per dag 450
- Gjelder fra første dag? Ja
- Opphørsalder 26 år
Erstatning ved langvarig sykdom / Økonomisk førstehjelp Ved langvarig sykdom eller skade som gjør at barnet må være hjemme fra barnehage/skole i minst 45 døgn sammenhengende, utbetales det erstatning på 450 kroner per døgn. Erstatningen gjelder fra og med døgn 45, i inntil 365 døgn.
- Opphørsalder *
Utbetaling ved alvorlig sykdom / Økonomisk førstehjelp 300 000
Antall sykdommer 14
Sykdommer Kreft, Andre svulster i hjerne eller ryggmarg, Multippel sklerose , Epilepsi, Cystisk fibrose, Ulcerøs kolitt, Morbus crohn, Leddgikt, Diabetes type 1, Nyresvikt, Amputasjon, Hjerneskade alvorlig, Brannskader alvorlige, Annen alvorlig sykdom eller skade som vil føre til over 50 % medisinsk invaliditet.
Utbetalingsregler:
Ved uførekapital Engangsutbetaling hvis barnet blir varig arbeidsufør som følge av sykdom eller skade. Unntak er arbeidsuførhet som følge av psykiske lidelser. Forsikringssummen er 500 000 eller 1 million kroner, og størrelsen på utbetalingen er avhengig av uføregraden.
Ved uførepensjon Fast månedlig utbetaling på inntil 3 000 eller 6 000 kroner hvis barnet blir mer enn 50 prosent arbeidsufør, uansett årsak.
Utbetalingen begynner etter 12 måneders sykemelding, og fortsetter så lenge barnet er ufør. Størrelsen på utbetalingen avhenger av uføregraden.
Ved medisinsk invaliditet ved ulykke Forsikringen gir en erstatning ved invaliditet, det vil si at barnet får nedsatt funksjonsevne, som følge av ulykke. Forsikringssum er 1, 1,5 eller 2 millioner kroner, og størrelsen på utbetalingen er avhengig av invaliditetsgraden. Blir barnet alvorlig skadet, er som regel behovet for økonomisk støtte ekstra stort. Derfor gis det dobbel erstatning ved ulykke som fører til over 50 prosent medisinsk invaliditet, det vil si inntil 4 millioner kroner.
Hvis det tidligere er utbetalt erstatning for økonomisk førstehjelp for skaden, trekkes dette beløpet fra erstatningen for medisinsk invaliditet.
Forsikringen gjelder ikke invaliditet som følge av tannskader. I tillegg dekkes ikke invaliditetsgrader under 15 % for arr og vansiring. For barn over 15 år, dekkes ikke ulykker i forbindelse med risikosport og idrett som gir en inntekt på over 2 G.
Ved medisinsk invaliditet ved sykdom Forsikringen gir en erstatning ved invaliditet, det vil si at barnet får nedsatt funksjonsevne, som følge av sykdom. Forsikringssum er 1, 1,5 eller 2 millioner kroner, og størrelsen på utbetalingen er avhengig av invaliditetsgraden. Blir barnet alvorlig sykt, er som regel behovet for økonomisk støtte ekstra stort. Derfor gis det dobbel erstatning ved sykdom som fører til over 50 prosent medisinsk invaliditet, det vil si inntil 4 millioner kroner.
Hvis det tidligere er utbetalt erstatning for økonomisk førstehjelp for sykdommen, trekkes dette beløpet fra erstatningen for medisinsk invaliditet.
Forsikringen gjelder ikke invaliditet som følge av psykiske lidelser. I tillegg dekkes ikke invaliditetsgrader under 15 % for arr og vansiring, og invaliditetsgrader under 20 % for astma, allergi, cøliaki, matvareintoleranse og eksem.
Ved behandlingsutgifter ved ulykke Behandlingsutgifter ved ulykke dekkes med inntil 5 prosent av valgt invaliditetserstatning. Behandlingsutgiftene dekker også tannskader etter en ulykke.
Forsikringen dekker ikke tannskader som følge av tygging eller biting, og behandling ved private helseinstitusjoner eller privatpraktiserende leger uten refusjonsrett.

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Codan: Forsikringsdekning Barneforsikring

Danica: Forsikringsdekning Barneforsikring

DNB: Forsikringsdekning Barneforsikring

Eika: Forsikringsdekning Barneforsikring

Frende: Forsikringsdekning Barneforsikring

Gjensidige: Forsikringsdekning Barneforsikring

KLP: Forsikringsdekning Barneforsikring

Landbruksforsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

SpareBank 1 Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Storebrand: Forsikringsdekning Barneforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring