Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Priser og dekningsomfang for barneforsikringene i Gjensidige Forsikring.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre barneforsikringenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til barneforsikring.

Test av barneforsikring.

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste barneforsikringene ut fra pris og dekning.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

I Gjensidige er det ingen uførekaptal (engangsutbetaling). I stedet er det en årlig uførepensjon på 1,80 G, som utbetales i 10 år. Den kommer i tillegg til den vanlige uførepensjonen.

Barneforsikring kan også kjøpes med 0,4 G i uførepensjon (pluss 1,8 G i årlig uførepensjon i 10 år), som koster 3.696 kroner. Du kan også kjøpe en barneforsikring uten uførepensjon (men som inkluderer 1,0 G i 10 år i uførepensjon) som koster 2.364 kroner.

Barn fra 16 år får hjelp ved ID-tyveri, og hjelp til å få fjernet uønsket og krenkende materiell fra nett

Gjensidige
Produktnavn Barneforsikring
Produktnavn Inkludert 0,8 G i uførepensjon
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.01.2023
Pris 4 584
- Prisøkning på et visst aldertrinn? Fra 16 år
Tegningstid 3 mnd-16 år
Opphør ved fylte 26 år
Forsettelsesforsikring etter 26 år Ja, død, og uførerente
Dekningsomfang:
Engangsutbetaling uførhet 0
Tidsbegrenset uførepensjon 10 år 111 477
Årlig uførepensjon 89 182
- Minste uføregrad 50%
- Gradert utbetaling eller full Gradert
- Regulering under utbetaling Nei
Medisinsk invaliditet ved ulykke 2 786 925
Medisinsk invaliditet ved sykdom 0
Behandlingsutgifter ved ulykke 111 477
- Egenandel 500
Ombygging 445 908
- Egenandel 10 000
Utbetaling ved død 111 477
Dagpenger ved sykehusopphold 10. dag
-Sats per dag 1 115
- Gjelder fra første dag? Ja
- Opphørsalder 26 år
Utvidet hjelpestønad Inntil 12 G som et engangsbeløp. Innvilget hjelpestønad etter sats 2 gir 10 % av forsikringssum, sats 3 gir 50 %, sats 4 gir 100%.
- Opphørsalder 18 år
Sykdom 334 431
Antall sykdommer 17
Sykdommer Kreft, Hjernesvulst, Multippel sklerose, epilepsi alvorlig, Diabetes insulinavhengig, Hjerneskade alvorlig, Leddgikt, Brannskade alvorlig, Ulcerøs kolitt, Morbus crohn, Organtransplantasjon, Tverrsnittlammelser, Alvorlig infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinner, Schizofreni, Amputasjon
Legetjeneste Hele familien får fri bruk av videokonsultasjoner med og lege hos Dr. Dropin – uansett hvor dere er. Det er kort ventetid og døgnåpent 365 dager i året. Dersom dere skulle ha behov for behandling på sykehus eller klinikk, gir Helsehjelp 24/7 dere også en god oversikt over beliggenhet og ventetid på både offentlige og private behandlingssteder.
Psykologitjeneste Psykisk helsehjelp for ungdom fra 12 til 15 år.
Hele familien får fri bruk av videokonsultasjoner med psykolog hos Dr. Dropin – uansett hvor dere er. Det er kort ventetid og døgnåpent 365 dager i året.
AV 1 Skolerobot Ja
Utbetalingsregler:
Ved tidsbegrenset uførepensjon Uførepensjonen blir utbetalt i månedlige beløp. Utbetaling i inntil 10 år. Tidligst ved fylte 18 år når forsikrede har vært minst 50 % sykmeldt i 12 måneder sammenhengende. Hvis barnet ditt blir friskmeldt før det er gått 10 år, stopper utbetalingen. Uførepensjonen opprettes da på nytt, med gjenværende antall år. Det betyr at dersom barnet blir friskmeldt etter 2 år med utbetaling, er det fortsatt 8 år igjen på forsikringen.
Ved uførepensjon Uførepensjon gir månedlige utbetalinger fram til 67 år når forsikrede har vært minst 50 % arbeidsufør i 12 måneder sammenhengende.
Ved medisinsk invaliditet ved ulykke Utbetaling på inntil 25 G ved medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Utbetalingen er basert på den invaliditetsgraden barnet får. Invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av en invaliditets­tabell fra Sosial­departementet, uavhengig av ferdigheter, fritidsinteresser, yrke eller arbeidsevne.
Ved medisinsk invaliditet ved sykdom *
Ved behandlingsutgifter ved ulykke Refusjon inntil 1 G av rimelige og nødvendige behandlingsutgifter de to første årene etter en ulykke som ikke dekkes av det offentlige. Dette dekkes: Lege med offentlig driftstilskudd, tannlege, behandling på offentlig sykehus, alternativ behandling foreskrevet av lege. kiropraktor- eller fysioterapib­ehandling foreskrevet av lege, forbindingsskader, medisiner og proteser foreskrevet av lege eller tannlege, behandling på rehabiliterings- eller opptreningssenter med offentlig driftsavtale foreskrevet av lege, nødvendige reiseutgifter mellom hjemstedet og behandlingsstedet.

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

DNB (Fremtind Forsikring): Forsikringsdekning Barneforsikring

Eika Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Frende Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

If Skadeforsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

KLP Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Landkreditt Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring): Forsikringsdekning Barneforsikring

Storebrand Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Youplus Livsforsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring Super