Dette er selskapenes priser på barneforsikring, som er sortert etter type barneforsikring.

Prisene avhenger av flere faktorer:

  • Først er det selve prisen på barneforsikringen
  • Om prisene øker ved en viss alder.
  • Nettrabatt (gjelder bare første år
  • Om du får samlerbatt på barneforsikringen (hvis du har flere forsikringer i selskapet)
  • Rabatt via en yrkesorganisasjon

Les mer om barneforsikring.

Prisene på barneforsikring er i mange selskaper den samme helt til fylte 26 år. Andre selskaper øker prisen fra 16-19 år.

Priser

Prisene er er delt inn etter dekning av uførepensjon og uførekapital:

  • Både uførepensjon og uførekapital
  • Uførepensjon, ikke uførekapital
  • Ikke uførepensjon, uførekapital
  • Verken uførepensjon eller uførekapital
Både uførepensjon og uførekapital
Barneforsikring Pris Uføre-pensjon Uføre-kapital
Danica Barn Total 2 532 46 288 740 068
DNB Super 3 900 98 000 500 000
Gjensidige Barneforsikring ink 1 G varig uførepensjon 3 660 92 576 {925 760}
Gjensidige Barneforsikring ink 0,5 G varig uførepensjon 2 724 46 288 {925 760}
If Super 3 241 72 000 1 000 000
KLP Barn Maks 3 300 92 576 750 000
SpareBank 1 Svært God 4 812 92 576 648 032
Storebrand Pluss 2 448 92 576 803 480
Tryg Barn Ekstra m/uførepensjon og uførekapital 3 015 50 000 500 000
Bare uførepensjon
Frende Barne og ungdomsforsikring 3 120 92 576 0
SpareBank 1 Meget God 3 492 46 288 0
Tryg Barn Ekstra m/uførepensjon 2 821 50 000 0
Bare uførekapital
Codan Barn Pluss 2 199 0 600 000
DNB Pluss 2 400 0 500 000
Eika Barne og ungdomsforsikring 2 160 0 648 032
If Standard 2 198 0 1 000 000
KLP Barn 1 830 0 750 000
Landbruksforsikring Barne og ungdomsforsikring 1 570 0 833 184
Troll Ekstra 1 740 0 400 000
Troll Super 2 220 0 600 000
Hverken uførepensjon eller uførekapital
Codan Barn Standard 1 390 0 0
DNB Basis 1 560 0 0
Gjensidige Barneforsikring 1 788 0 0
If Basis 1 734 0 0
SpareBank 1 God 2 484 0 0
Storebrand Standard 1 404 0 0
Troll Standard 552 0 0
Tryg Barn Ekstra 1 812 0 0

 

Mer om barneforsikring

Les mer om barneforsikring

Barneforsikring - selskapenes uføredekning

Barneforsikring - selskapenes ulykkesforsikringsdekning

Barneforsikring - selskapenes dekning på ombygging og tekniske hjelpemidler

Barneforsikring - selskapenes dekning på alvorlige sykdommer

Barneforsikring - selskapenes dekning av dagpenger ved sykehusopphold

Barneforsikring - selskapenes dekning av hjelpestønad

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk. 

Forsikringsdekning på barneforsikring i forsikringsselskapene:

Codan: Forsikringsdekning Barneforsikring

Danica: Forsikringsdekning Barneforsikring

DNB: Forsikringsdekning Barneforsikring

Eika: Forsikringsdekning Barneforsikring

Frende: Forsikringsdekning Barneforsikring

Gjensidige: Forsikringsdekning Barneforsikring

If: Forsikringsdekning Barneforsikring

KLP: Forsikringsdekning Barneforsikring

Landbruksforsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

SpareBank 1 Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Storebrand: Forsikringsdekning Barneforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.