object(stdClass)#4500 (10) { ["id"]=> string(3) "350" ["title"]=> string(23) "Articles Social Sharing" ["module"]=> string(23) "mod_coalawebsociallinks" ["position"]=> string(0) "" ["content"]=> string(0) "" ["showtitle"]=> string(1) "0" ["params"]=> string(2579) "{"themes_icon":"cws-circle-fadein","icon_size":"32","icon_align":"cw-social-mod-icon-ac","title_align":"cw-social-mod-title-ac","title_format":"3","display_bm_sec":"1","display_f_sec":"0","display_borders":"0","border_width":"1","module_width":"100","layout":"default","popup":"1","popup_follow":"0","google_alt":"0","title_default":"Anbefal denne siden","link_default":"","desc_default":"","border_color_bm":"C4C4C4","display_title_bm":"0","title_bm":"","title_color_bm":"444444","display_text_bm":"0","text_bm":"","app_id":"211371966021644","display_facebook_bm":"1","display_delicious_bm":"0","display_digg_bm":"0","display_google_bm":"1","display_linkedin_bm":"1","display_stumbleupon_bm":"0","display_twitter_bm":"1","include_twitter_js":"0","display_reddit_bm":"0","display_newsvine_bm":"0","display_email_bm":"1","display_pinterest_bm":"0","display_whatsapp_bm":"0","border_color_f":"C4C4C4","display_title_f":"0","title_color_f":"444444","title_f":"","display_text_f":"0","text_f":"","display_android_f":"0","link_android":"","display_behance_f":"0","link_behance":"","display_blogger_f":"0","link_blogger":"","display_contact_f":"0","link_target_contact":"self","root_contact":"http:\/\/","link_contact":"","display_dribbble_f":"0","link_dribbble":"","display_deviantart_f":"0","link_deviantart":"","display_designmoo_f":"0","link_designmoo":"","display_ebay_f":"0","link_ebay":"","display_facebook_f":"0","link_facebook":"","display_flickr_f":"0","link_flickr":"","display_google_f":"0","link_google":"","display_github_f":"0","link_github":"","display_instagram_f":"0","link_instagram":"","display_linkedin_f":"0","link_linkedin":"","display_lastfm_f":"0","link_lastfm":"","display_myspace_f":"0","link_myspace":"","display_mail_f":"0","link_mail":"","display_pinterest_f":"0","link_pinterest":"","display_rss_f":"0","root_rss":"http:\/\/","link_rss":"","display_spotify_f":"0","link_spotify":"","display_tripadvisor_f":"0","link_tripadvisor":"","display_twitter_f":"0","link_twitter":"","display_tuenti_f":"0","link_tuenti":"","display_tumblr_f":"0","link_tumblr":"","display_vimeo_f":"0","link_vimeo":"","display_youtube_f":"0","link_youtube":"","display_xing_f":"0","link_xing":"","display_customone_f":"0","text_customone":"","link_target_customone":"blank","root_customone":"http:\/\/","link_customone":"","icon_customone":"","icon_ext_customone":"","moduleclass_sfx":"","owncache":"1","cache_time":"10900","load_layout_css":"0","link_text_on":"0","link_nofollow":"nofollow","module_tag":"div","bootstrap_size":"0","header_tag":"h3","header_class":"","style":"0"}" ["menuid"]=> string(4) "1208" ["name"]=> string(19) "coalawebsociallinks" ["style"]=> NULL }

Priser og vilkår for barneforsikringen Barn Total  i Codan Forsikring.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre barneforsikringenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til barneforsikring.

Prisoversikt på Barneforsikring.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

Barneforsikringen til Codan leveres av Danica Forsikring (identiske).

Codan
Produktnavn Barneforsikring
Produktvariant Barn Total
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.01.2019
Pris 2 676
- Øker prisen på et visst alderstrinn Nei
Tegningstid 3 til 18 år
Opphør ved fylte 26 år
Forsettelsesforsikring etter 26 år? Ja, uførerente
Dekningsomfang:
Engangsutbetaling uførhet 774 664
Årlig uførepensjon 48 417
- Gradert utbetaling eller full Ikke gradert
Medisinsk invaliditet ved ulykke 2 420 825
Medisinsk invaliditet ved sykdom 2 420 825
Behandlingsutgifter ved ulykke 96 833
- Egenandel 1 000
Ombygging av bolig 193 666
- Egenandel 10 000
Utbetaling ved død 96 833
Dagpenger ved sykehusopphold 15. dag.
-Sats per dag 400
- Gjelder fra første dag? Ja
- Opphørsalder 18 år
Utvidet hjelpestønad Nei
- Opphørsalder *
Utbetaling ved alvorlig sykdom 290 499
Antall sykdommer 12
Sykdommer Kreft, Alvorlige brannskade, Leddgikt, Hjernesvulst, Multippel sklerose, Diabetes mellitus I, Cystisk fibrose, Ulcerøs kolitt, Morbus crohn, Tversnittlammelser av ryggmarg, Organtransplantasjon, Nyresvikt
Utbetalingsregler:
Ved uførekapital Rett til uførekapital inntrer når forsikrede har vært minst 50 % arbeidsufør på grunn av sykdom eller ulykke i mer enn 2 år sammenhengende (karenstiden), og arbeidsuførheten blir vurdert som varig, mens forsikringen har vært i kraft. Har slik arbeidsuførhet vart sammenhengende i 5 år, ansees den som varig, med mindre spesielle forhold tilsier noe annet. Rett til uførekapital inntrer likevel ikke før forsikrede har fylt 18 år.
Ved uførepensjon *
Ved medisinsk invaliditet ved ulykke Livsvarig medisinsk invalid som følge av en ulykke eller en sykdom. Ved 100 % varig medisinsk invaliditet utbetales full erstatning.
For delvis invaliditet utbetales en tilsvarende mindre del.
Ved medisinsk invaliditet ved sykdom Livsvarig medisinsk invalid som følge av en ulykke eller en sykdom. Ved 100 % varig medisinsk invaliditet utbetales full erstatning.
For delvis invaliditet utbetales en tilsvarende mindre del.
Ved behandlingsutgifter ved ulykke Etter en ulykke dekkes rimelige og nødvendige utgifter til medisinsk behandling i Norden som foretas inntil 3 år etter tidspunktet for ulykken.
Utgifter som dekkes: Behandling hos lege og tannlege, Forbindingssaker, medisiner og protese foreskrevet av lege eller tannlege. Fysikalsk eller kiropraktisk behandling foreskrevet av lege. Transportutgifter til lege, tannlege eller annen dekningsmessig behandling. Ved tannskade på personer under 18 år, erstattes, etter forhåndsgodkjennelse, utgifter til første permanente tannlegebehandling, bro, krone eller lignende selv om behandlingen skjer senere enn 3 år etter skadedagen.
Skadeoppgjøret skjer i tilfelle innen 3 år etter skadedagen på grunnlag av kostnadsoverslag fra tannlege eller tanntekniker.

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica: Forsikringsdekning Barneforsikring

DNB: Forsikringsdekning Barneforsikring

Eika: Forsikringsdekning Barneforsikring

Frende: Forsikringsdekning Barneforsikring

Gjensidige: Forsikringsdekning Barneforsikring

If: Forsikringsdekning Barneforsikring

KLP: Forsikringsdekning Barneforsikring

Landbruksforsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

SpareBank 1 Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Storebrand: Forsikringsdekning Barneforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring