Vilkårene for behandlingsforsikring i Troll Forsikring.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les mer om behandlingsforsikring.

Selskapenes dekningsomfang på behandlingsforsikring.

Priser og rabatter på behandlingsforsikring.

Troll har to produktvarianter. I tillegg til dekningen Total, tilbyr Troll også Basis. Basis dekker ikke fysikalske behandlinger, psykolog, eller psykologisk førstehjelp.

Troll Forsikring
Produktnavn Behandlingsforsikring
Underprodukt Total
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.12.2012
Tegningsperiode 18-66 år
Kan gjelde maksimalt til 70 år
Behandlings-garanti Første dekningsmessige behandling hos spesialist, skal finne sted innen 14 virkedager etter at Selskapet har mottatt henvisning og eventuelt annen nødvendig medisinsk dokumentasjon og godkjent behandlingen.
Eventuell videre behandling, som utføres på sykehus eller som dagkirurgi, skal finne sted innen 21 (14 ved Total) virkedager etter at Selskapet har mottatt henvisning og eventuell annen medisinsk dokumentasjon og godkjent behandlingen.
Legespesialist Undersøkelse, diagnostisering eller behandling hos legespesialist etter henvisning fra lege og som er forhåndsgodkjent av Selskapet.
Sykehus-behandling Utredning, operasjonsforberedende undersøkelser eller operasjoner utført på sykehus, etter henvisning fra lege og etter forhåndsgodkjennelse av Selskapet.
Dekningen omfatter:
- Utgifter til operativt inngrep
- Nødvendig undersøkelse, tester og prøver i direkte og umiddelbar sammenheng med operasjonen
- Nødvendig utstyr og medikamenter som benyttes under operasjonen på sykehuset
- Nødvendige medisinske hjelpemidler som er en integrert del av kroppen som for eksempel proteser og implantater.
Dagkirurgi Dagkirurgisk, operativt inngrep hos spesialist eller på sykehus etter henvisning fra lege og etter forhåndsgodkjennelse av Selskapet.
Dekningen omfatter:
- Utgifter til operativt inngrep som ikke krever innleggelse
- Nødvendig undersøkelse, tester og prøver i direkte og umiddelbar sammenheng med operasjonen
- Nødvendig utstyr og medikamenter som benyttes under operasjonen
Billeddiagnostikk Billeddiagnostikk etter henvisning av lege og som er forhåndsgodkjent av Selskapet.
Etterkontroll Nei
Rehabilitering Rehabilitering i et rehabiliteringssenter i Skandinavia i inntil 14 dager. Rehabiliteringen må være en direkte følge av og en nødvendig del av operasjonen/sykehusinnleggelsen. Rehabiliteringen må være henvist av lege og forhåndsgodkjent av Selskapet.
Reiseutgifter Forsikringen dekker rimelige og nødvendige reiseutgifter i forbindelse med spesialistbehandling, sykehusinnleggelse, operasjon, kreftbehandling og rehabilitering. Ved spesialistbehandling må reisen være minimum 15 mil hver vei for at reiseutgiftene skal dekkes. Ved bruk av egen bil dekkes kilometergodtgjørelse etter statens satser. Reise- /overnattingsutgifter må forhåndsgodkjennes av Selskapet og skje på rimeligste måte. Ved reiser med overnatting dekkes kostutgifter etter regning, med inntil kr 530 per døgn.
Losji Se ovenfor
Reiseledsager Reise- og overnattingsutgifter ved sykehusinnleggelse, operasjon, kreftbehandling og rehabilitering dekkes for en nær pårørende når forsikrede er under 18 år eller det er medisinsk nødvendig. Ved reiser med overnatting dekkes kostutgifter etter regning, med inntil kr 530 per døgn.
Reiseutgifter erstattes etter rimeligste alternativ med mindre annet er avtalt. Ved bruk av egen bil dekkes kilometergodtgjørelse etter statens satser.
Fysikalsk behandling Utgifter til fysioterapeut og manuell terapeut, betales av forsikrede og refunderes av Selskapet etter fremleggelse av originalkvitteringer.
Første dekningsmessige behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, naprapat og manuell skal finne sted innen 5 dager etter at Selskapet har mottatt henvisning og eventuelt annen nødvendig medisinsk dokumentasjon og godkjent behandlingen.
Dekningen omfatter utgifter til offentlige godkjente og tilskuddsberettigede behandlingsformer hos autorisert fysioterapeut, manuell terapeut, kiropraktor og naprapat:
- inntil 24 behandlinger hos fysioterapeut/manuell terapeut
- inntil 12 behandlinger hos kiropraktor/naprapat Selv om ulike behandlingsformer benyttes for samme
tilfelle, kan samlet antall behandlinger ikke overstige 24
behandlinger totalt
Psykolog Behandling hos psykolog for lettere psykiske lidelser etter henvisning fra lege. Forsikringen dekker inntil 10 konsultasjoner per forsikringstilfelle. Behandlingen må forhåndsgodkjennes av Selskapet.
Unntatt fra psykologibehandling er:
- Psykoser
- Schizofreni
- Personlighetsforstyrrelser
- Manisk depressiv lidelse - Andre alvorlige psykiske lidelser
- Alkoholisme/narkomani/medikamentmisbruk
- Alvorlig depresjon
Psykologisk førstehjelp Ved en plutselig, uforutsett hendelse som skaper en psykologisk krisereaksjon, kan forsikrede kontakte Selskapet uten henvisning fra lege. Selskapet videreformidler til krisepsykolog som tar stilling til videre behandlingsopplegg. Dette gjelder også for forsikredes ektefelle/samboer og andre medlemmer av den faste husstand.
Second Opinion Ved særlig alvorlig sykdom eller skade, eller særlig risikofylt behandling, har den forsikrede har rett til å benytte forsikringen til én ny medisinsk vurdering hos legespesialist per forsikringstilfelle. Forhåndsgodkjennelse må innhentes hos Selskapet.
Kreftbehandling Forsikringen dekker utgiftene til medisinsk nødvendig undersøkelse og behandling av kreft, herunder operasjoner, strålebehandling og cellegift. Det må foreligge henvisning fra lege og innleggelsen/behandlingen må være forhåndsgodkjent av Selskapet. Dekningen omfatter:
- Utgifter til diagnostisering, operasjon og primærbehandling av kreftsykdommer på sykehus, inkludert cellegift- og strålebehandling.
- Nødvendig undersøkelse, tester og prøver i direkte og umiddelbar sammenheng med behandlingen.
- Nødvendig utstyr og medikamenter som benyttes under behandlingen på sykehuset.
- Nødvendige medisinske hjelpemidler som er en integrert del av kroppen som for eksempel proteser og implantater.
- Dekningen omfatter også brystrekonstruksjon ved bruk av implantat (ikke vevstransplantasjon) etter hel eller delvis mastektomi som følge av brystkreft som er behandlet under forsikringen.
Rusavhengighet Nei
Medisiner Nei
Tannbehandling Nei
Tekniske hjelpemidler Nei
Kompensasjon Dersom Selskapet ikke overholder behandlingsgarantien vil den forsikrede ha krav på kr. 500,- pr. dag fra utløpet av fristen og inntil behandling tilbys, dog ikke lenger enn i 30 dager.

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Gjensidige: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

If: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

SpareBank 1 Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Storebrand: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Vertikal Helseassistanse: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Les om andre personforsikringer:

Dødsfallsforsikring

Uføreforsikringer

Barneforsikring

Kritisk sykdom

Ulykkesforsikring