Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er forsikringsselskapenes priser og rabatter på Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom.

Her kan du se priser for forsikringsselskapene som tilbyr Kritisk Sykdom. Prisene stiger med stigende alder.

Gjennomsnittspriser

Her har vi satt opp gjennomsnittspriser fra 30 til og med 50 år på 500.000 kroner. Antall dekkede sykdommer står til høyre.

Selskap Pris Antall
Frende Forskring 3 405 20
Gjensidige Forsikring 3 060 26
If Skadeforsikring 2 814 24
KLP Forsikring 2 743 18
Nordea Liv 3 439 20
Storebrand Forsikring 2 739 27
Tryg Forsikring 5 244 15
Youplus Livsforsikring 2 610 25

Priser for enkelte år

Her er prisene i aldersgruppen fra 25 år til 55 år.

Prisene er beregnet med en sum på 500.000 kroner. Prisene gjelder for de enkelte året.

Selskap 25 år 30 år 35 år 40 år
DNB (Fremtind Forsikring) ? ? ? ?
Eika Forsikring ? ? ? ?
Frende Forsikring 1 020 1 356 1 776 2 532
Gjensidige Forsikring 1 260 1 548 1 980 2 655
If Skadeforsikring 1 018 1 272 1 685 2 246
KLP Forsikring 984 1 200 1 584 2 244
Nordea Liv 1 032 1 224 1 728 2 916
SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) ? ? ? ?
Storebrand Forsikring 1 008 1 226 1 488 2 280
Tryg Forsikring 2 556 2 820 3 300 4 500
Youplus Livsforsikring 577 803 1 197 1 909
Selskap 45 år 50 år 55 år
DNB (Fremtind Forsikring) ? ? ?
Eika Forsikring ? ? ?
Frende Forsikring 3 600 7 760 10 503
Gjensidige Forsikring 3 588 5 281 7 774
If Skadeforsikring 3 588 5 281 7 774
KLP Forsikring 3 372 5 316 8 664
Nordea Liv 4 572 6 756 7 176
SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) ? ? ?
Storebrand Forsikring 3 468 5 232 7 884
Tryg Forsikring 6 612 8 988 13 452
Youplus Livsforsikring 3 250 5 892 11 350

Rabatter på kritisk sykdom

Det er en rekke yrkesorganisasjoner som har en rabattavtale på Kritisk sykdom.

I tabellen under har vi med noen av de viktigste avtalene.

Prisene er omregnet til en pris på 500.000 kroner. Prisene gjelder gjennomsnittet fra 30 til 50 år. Her kan du se prisen både gjennom yrkesorganisasjonen og normalprisen på forsikringen.

På mange av disse avtalene gis det en svært høy rabatt.

Organisasjon Selskap Snitt 30-50 Normal pris
Akademikerforbundet Protector 3 216 *
Akademikerne Storebrand 1 555 2 739
Ergoterapeutene Storebrand 2 540 2 739
Forskerforbundet Storebrand 1 469 2 739
Norsk Fysioterapeutforbund Storebrand 2 818 2 739
Lederne Storebrand 1 841 2 739
Norges Juristforbund Tryg 2 122 5 244
Norsk Journalistlag Tryg 2 193 5 244
Politiets Fellesforbund Storebrand 2 265 2 739

 

Se også:

Guide til kritisk sykdom /alvorlig sykdom.

Selskapenes dekningsomfang på Kritisk sykdom.

Forklaringer til medisinske ord og uttrykk.

Forsikringsdekning på kritisk sykdom i selskapene

Her kan du se dekningsomfanget på hvert enkelt selskap som tilbyr denne forsikringen.

Forsikringsdekning i andre selskaper:

DNB (Fremtind Forsikring) - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Eika Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Frende Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Gjensidige Forsikring - Forsikringsdekning Alvorlig sykdom

If Skadeforsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Landkreditt Forsikring - Kritisk Sykdom

KLP Forsikring - Alvorlige sykdommer

Nordea Liv - Kritisk sykdom

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Storebrand Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Tryg Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Youplus Livsforsikring - Forsikringsdekning Alvorlig sykdom

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Kalkulator:

Forsikringsbehovkalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.