Dette er forsikringsselskapenes priser og rabatter på Kritisk sykdom/ Alvorlig sykdom.

Her kan du se priser for forsikringsselskapene som tilbyr Kritisk Sykdom.

Priser

Her er prisene i aldersgruppen fra 25 år til 55 år.

Prisene er beregnet med en sum på 500.000 kroner. 

Selskap 25 år 30 år 35 år 40 år
Danica 1 272 1 476 1 800 2 340
DNB 1 404 1 656 2 136 2 976
Eika 860 1 040 1 380 2 055
Frende 1 519 1 586 1 846 2 617
Gjensidige 930 1 145 1 430 1 960
If 913 1 159 1 558 2 187
Spb 1 1 305 1 404 1 595 2 395
Storebrand 1 008 1 224 1 488 2 280
Tryg 1 660 1 835 2 144 2 932
Selskap 45 år 50 år 55 år
Danica 3 216 4 644 6 960
DNB 4 404 6 684 *
Eika 3 255 5 110 7 830
Frende 4 317 7 436 12 247
Gjensidige 3 050 4 965 7 015
If 3 376 5 346 8 306
Spb 1 4 255 7 288 11 442
Storebrand 3 468 5 232 7 884
Tryg 4 308 5 858 8 462

 

Priser ved 35 år

Her er prisene på 500.000 kroner ved en alder på 35 år. Tabellen er sortert etter pris. Antall dekkede sykdommer står til høyre.

Selskap 35 år Antall
Eika 1 380 18
Gjensidige 1 430 15
Storebrand 1 488 16
If 1 558 25
Spb 1 1 595 17
Danica 1 800 14
Frende 1 846 17
DNB 2 136 13
Tryg 2 144 15

 

Gjennomsnittspriser

Her har vi satt opp gjennomsnittspriser fra 30 til 50 år på 500.000 kroner. Antall dekkede sykdommer står til høyre.

Selskap Pris Antall
Gjensidige 2 510 15
Eika 2 568 18
Danica 2 695 14
If 2 725 25
Storebrand 2 738 16
Spb 1 3 387 17
Tryg 3 415 15
Frende 3 560 17
DNB 3 571 13

Rabatter

Det er en rekke yrkesorganisasjoner som har en rabattavtale på Kritisk sykdom.

I tabellen under har vi med noen av de viktigste avtalene.

Prisene er omregnet til 500.000 kroner. Prisene gjelder for alder 40 år.

Medlemspris Normalpris
Storebrand:
Akademikerforbundet 1 715 2 280
Akademikerne 1 042 2 280
Lederne 1 188 2 280
Forskerforbundet 756 2 280
Tryg:
Norsk Journalistlag 1 329 2 932
SpareBank 1
LO 2 395 2 395
Gjensidige:
Bondelaget 1 764 1 960
NITO 1 764 1 960
Tekna 1 764 1 960
YS 1 764 1 960

 

Se også:

Kritisk sykdom.

Selskapenes dekningsomfang på Kritisk sykdom.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica: Forsikringsdekning Kritisk sykdom

DNB: Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Eika: Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Frende: Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Gjensidige: Forsikringsdekning Alvorlig sykdom

If: Forsikringsdekning Kritisk sykdom

SpareBank 1: Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Storebrand: Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Tryg: Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Les mer om andre personforsikringer:

De ulike forsikringstypene

Dødsrisikoforsikring

Uførekapital

Uførerente

Behandlingsforsikring

Ulykkesforsikring

Yrkesskadeforsikring

Kalkulator:

Forsikringsbehovkalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.