Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er sykdommene som de enkelte forsikringsselskapene dekker gjennom forsikringen Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom.

Denne gjennomgangen ser i detalj på hvilke sykdommer som dekkes av hvert enkelt selskap som tilbyr forsikringen Kritisk Sykdom eller Alvorlig sykdom. Lenker til de enkelte selskapenes vilkår finner du nederst.

Se også:

Guide til kritisk sykdom / alvorlig sykdom.

Test av kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Smarte Penger vurderer forsikringene innen Kritisk Sykdom / Alvorlig sykdom ut fra pris og dekning

Kritisk sykdom - Dette dekker den

Priser og rabatter på Kritisk sykdom.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

Antall sykdommer

Hvor mange sykdommer som selskapene dekker varierer fra 15 til 27 av totalt 34 sykdommer som kan være dekket. 

Storebrand dekker flest med 27 sykdommer foran Gjensidige med 26. Lavest antall har Tryg med 15. Det er visse forskjeller på hvordan antallet beregnes. Noen slår sammen flere sykdommer under en felles benevnelse, andre gjør det ikke.

Nå er det ikke automatisk slik at hvis et selskap har én ekstra dekning, har det bedre dekning. Det er forskjell på hvor stor sannsynlighet det er for at du skal bli utsatt for de forskjellige sykdommene. I testen av kritisk sykdom blir det tatt hensyn til hvor stor sannsynlighet det er for å bli rammet av sykdommen.

Selskap Antall
DNB (Fremtind Forsikring) 18
Eika Forsikring 21
Frende Forsikring 20
Gjensidige Forsikring 26
If Skadeforsikring 24
KLP Forsikring 18
Landkreditt Forsikring 23
Nordea Liv 20
SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) 18
Storebrand Forsikring 27
Tryg Forsikring 15
Youplus Livsforsikring 25

Dette dekker forsikringsselskapene

Oversiktene viser hvilke sykdommer/skader de enkelte selskapene dekker.

Dekning Dekkes av
Alvorlig brannskade Eika, Frende, Gjensidige, If, KLP, Nordea, Storebrand, You
Leddgikt Gjensidige, Landkreditt
Tap av ben og armer DNB, Eika, Frende, Gjensidige, If, KLP, Landkreditt, Nordea, SpareBank 1, Storebrand, You
Tverrsnittlammelser DNB, Eika, Frende, Gjensidige, If, KLP, Landkreditt, Nordea, SpareBank 1, Storebrand, You
Bindevevssykdom (alvorlig systemisk) If, Nordea, You
Infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinne Gjensidige, Storebrand, You
Hjerneslag Alle
Godartet svulst i hjerne Alle
Godartet svulst i ryggmarg DNB, Eika, Gjensidige, If, Landkreditt, Nordea, SpareBank 1, Storebrand, You
Utvidelse av hjernens pulsårer DNB, Gjensidige, If, Landkreditt, Nordea, SpareBank 1, Storebrand, You
Hjerteinfarkt Alle
Hjerteoperasjon Alle
Hjerteklaffkirurgi DNB, Eika, Frende, Gjensidige, If, Landkreditt, Nordea, SpareBank 1, Storebrand, Tryg, You
Angina Pectoris Frende, Gjensidige, If, KLP, Landkreditt, Nordea, SpareBank 1, Storebrand, You
Hovedpulsåre (aorta aneurisme) DNB, Frende, Gjensidige, If, Landkreditt, SpareBank 1, Storebrand, You
Alzheimers Eika, Gjensidige, If, KLP, Landkreditt, Nordea, Storebrand, You
Epilepsi Gjensidige, If, Landkreditt, Storebrand
Kreft Alle
Motonevronsykdom Alle
Multippel sklerose Alle
Nyresvikt Alle
Organtransplantasjon Alle
Parkinsons sykdom Alle
Schizofreni You
Tarm (utlagt) Gjensidige, If, Landkreditt, Storebrand, Tryg
Hørsel (døvhet) Alle
Syn (blindhet) Alle
Taleevne Eika, KLP, Storebrand, Tryg
Diabetes type 1 – insulinavhengig Landkreditt
Sinusvenetrombose med varige utfall Gjensidige, Nordea
Guillain-Barrés syndrom Storebrand
Creutzfeldt-Jakobs sykdom Storebrand
Langvarig sykehusopphold Storebrand

 

Forsikringsdekningen forsikringsselskapene:

DNB (Fremtind Forsikring) - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Eika Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Frende Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Gjensidige Forsikring - Forsikringsdekning Alvorlig sykdom

If Skadeforsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Landkreditt Forsikring - Kritisk Sykdom

KLP Forsikring - Alvorlige sykdommer

Nordea Liv - Kritisk sykdom

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Storebrand Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Tryg Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Youplus Livsforsikring - Forsikringsdekning Alvorlig sykdom

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Kalkulator:

Forsikringsbehovkalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.