Dette er dekningsomfanget de forskjellige barneforsikringene har på uførepensjon og uførekapital.

Det er to typer uføredekninger.

Les mer om barneforsikring.

Uførepensjon

Uførepensjon er en månedlig utbetalt pensjon. Den blir utbetalt ved arbeidsuførhet på minst 50 prosent, hvis varigheten er lengre enn 12 måneder. Pensjonen utbetales som oftest etter graden av uførhet. Blir barnet 50 prosent arbeidsufør, blir også utbetalingen på 50 prosent. Noen få utbetaler den fulle summen så lenge uførhetsgraden er over 50 prosent.

Utbetalingen av uførepensjon varer helt til fylte 67 år. Den totale verdien av uførepensjonen blir dermed svært høy. Hvis uførepensjonen utbetales ved fylte 20 år, utbetales dette i 47 år. Får du utbetalt 1 G, det vil si 92.576 kroner gir dette et totalbeløp på 4.351.72 kroner i løpende kroner. Siden beløpet ikke oppreguleres underveis, er totalbeløpet i dagens pengeverdi en god del lavere.

Uførepensjon har blir ikke utbetalt før barnet har blitt 18-20 år.

Normalt blir beløpet oppregulert i takt med økningen i G på en eksisterende forsikring, selv om noen har faste beløp. Etter at uførepensjonen er utbetalt, reguleres ikke beløpet i takt med G. Det betyr at verdien av utbetalingens kjøpekraft synker år for år.

Mange selskaper har et alternativ både med og uten uførepensjon. Hvis denne forsikringen er inkludert, ligger de årlige utbetalingene rundt 0,5 G til 1,5 G (G = 92.576 kroner til 1.5.2017) i året.

Les mer om uføretrygd.

Engangsutbetaling ved uførhet

For å få utbetaling for arbeidsuførhet må har vært minst 50 prosent arbeidsufør i mer enn 2 år sammenhengende, og arbeidsuførheten må være bedømt som varig. Hvis uførheten har var i fem år vil den uansett anses som varig. Hele forsikringssummen utbetales, det er ingen gradering.

Utbetalingen av uførekapitalen skjer ved fylte 18 til 20 år. Utbetalingen, hvis det er inkludert, ligger i området 500.000 kroner til 1 million kroner.

Les mer om uførekapital.

Uføredekningene

Gjensidige har en tidsbegrenset utbetaling på 10 år på uførepensjonen. I forhold til andre som utbetaler til 67 år vil dette gi en vesentlig lavere totalutbetaling.

Det er positivt at uførepensjonen ikke er gradert. Det betyr at du får hele beløpet utbetalt så lenge uførhetsgraden er over 50 prosent.

Barneforsikring Uførepensjon Gradert Uførekapital
Codan Barn Pluss 0 * 600 000
Codan Barn Standard 0 * 0
Danica Barn Total 46 288 Ikke gradert 740 068
DNB Super 98 000 Gradert 500 000
DNB Pluss 0 * 500 000
DNB Basis 0 * 0
Eika Barne og ungdomsforsikring 0 * 648 032
Frende Barne og ungdomsforsikring 92 576 Ikke gradert 0
Gjensidige Barneforsikring ink 1 G varig uførepensjon 92 576 Gradert 0
Gjensidige Barneforsikring ink 0,5 G varig uførepensjon 46 288 Gradert 0
Gjensidige Barneforsikring 0 * 0
If Super 72 000 Gradert 1 000 000
If Standard 0 * 1 000 000
If Basis 0 * 0
KLP Barn Maks 92 576 Gradert 750 000
KLP Barn 0 * 750 000
Landbruksforsikring Barne og Uf. 0 * 833 184
SpareBank 1 Svært God 92 576 Ikke gradert 648 032
SpareBank 1 Meget God 46 288 Ikke gradert 0
SpareBank 1 God 0 * 0
Storebrand Topp 92 576 Gradert 803 480
Storebrand Standard 0 * 0
Troll Super 0 * 600 000
Troll Ekstra 0 * 400 000
Troll Standard 0 * 0
Tryg Barn Ekstra m/uførepensjon og uførekapital 50 000 Gradert 500 000
Tryg Barn Ekstra m/uførepensjon 50 000 Gradert 0
Tryg Barn Ekstra 0 * 0

 

Oversikt over de andre dekningene i barneforsikring:

Barneforsikring - selskapenes ulykkesforsikringsdekning

Barneforsikring - selskapenes dekning på ombygging og tekniske hjelpemidler

Barneforsikring - selskapenes dekning på alvorlige sykdommer

Barneforsikring - selskapenes dekning av dagpenger ved sykehusopphold

Barneforsikring - selskapenes dekning av hjelpestønad

Se også:

Barneforsikring

Priser og rabatter på Barneforsikring.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk. 

Uførepensjon

Uførekapital

Ulykkesforsikring

Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Behandlingsforsikring

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.