Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Svært mange yrkesorganisasjoner har forhandlet frem gunstige forsikringsavtaler for sine medlemmer.

Det er all grunn til å vurdere disse forsikringene. Normalt skal disse være førstevalget. Hvis ikke dekningen er høy nok, skal i så fall disse være grunnmuren i forsikringsdekningen din.

De mest vanlige forsikringene er:

  • Dødsfallsforsikring
  • Uføreforsikring
  • Uførerente
  • Ulykkesforsikring
  • Barneforsikring
  • Sykdomsforsikring
  • Innboforsikring
  • Reiseforsikring
  • Behandlingsforsikring

På dødsfallsforsikring og uføreforsikringer justeres de fleste avtalene årlig i forhold til grunnbeløpet i Folketrygden (G). I de fleste tilfellene kan det tegnes de samme beløpene på samboer eller ektefelle. Uførekapital har også etter hvert blitt tatt med. Det er også normalt at forsikringssummen trappes ned fra man fyller ca. 50 år, og at prisen på forsikringen øker med din alder. Årsaken er at forsikringene ville blitt dyrere hvis ikke denne avtrappingen hadde skjedd.

De fleste har også kollektive avtaler på innboforsikring. De er litt ulikt oppbygd, men i mange av avtalene er det visse valgfrie beløp.

Se detaljene for forsikringsavtalene her:

Akademikerforbundet

Akademikerne

Befalets Fellesorganisasjon

Bondelaget

Forskerforbundet

Forsvarets Personellservice

Juristforbundet

Krigsskoleutdannedes Offiserers Forening - KOL

Lederne

LO

NITO

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Journalistlag

Norsk Radiografforbund

Norsk Sykepleierforbund

Tekna

Utdanningsforbundet

YS

Les også:

Behovsvurdering i forsikring

Beregning av forsikringsbehovet

Gruppelivsforsikring via arbeidsgiver