Dersom avdøde var medlem i Folketrygden, kan man få gravferdsstøtte fra Nav.

Denne ytelsen er behovsprøvd, og man kan få inntil 22.723 kroner fra 1.1.2016 til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.

Ved bortfallet til en person over 18 år, avkortes tillegget mot formue og tjenestepensjon (evt. forsikringsutbetaling) som blir utbetalt til den avdøde for måneden etter dødsfallet

Båretransport

Man kan også få ytelse til båretransport. Forutsetningene for å få dette er at avdøde var medlem i Folketrygden, og båren må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km.  Nødvendige utgifter til transport til nærmeste naturlige gravplass i forhold til avdødes bosted. Det er egenandel på 2.272 kroner. 

Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.

Slik søker du

Du må fylle ut et søknadsskjema som du kan få ved å henvende deg til ditt nærmeste Nav-kontor, eller ved å gå til Navs nettsider.

 

Les mer:

Ytelser ved dødsfall

Ytelser til gjenlevende ektefelle (gjenlevendepensjon)

Barnepensjon

Les på andre nettsteder:

Gravferdsstønad - Nav

Skjema: Søk om gravferdsstønad

Lover

Folketrygdloven kapittel 7 - Stønad ved gravferd