Trygdeavgiften er en bruttoskatt, hvilke fradrag du har påvirker derfor ikke denne skatten.

Trygdeavgiften regnes av personinntekten (bruttoinntekten) din.

Det er tre forskjellige satser, avhengig av type inntekt:

  • Pensjoner har en sats på 5,1 prosent i 2014 og 2015
  • Lønnsinntekter har en sats på 8,2 posent i 2014 og 2015
  • Næringsinntekter har en sats på 11,4 prosent i 2014 og 2015.

Uføretrygdende skal betale den lave satsen i 2014. Fra 2015 skal uføretrygd beskattes som lønnsinntekt, og får da en trygdeavgift på 8,2 prosent.

Personer under 17 år og over 69 år skal bare betale 5,1 prosent i trygdeavgift på lønnsinntekt.

Det skal ikke betales trygdeavgift hvis inntekten er under 39.600 kroner. Samlet trygdeavgift skal heller ikke være mer enn 25 prosent av forskjellen mellom lønnsinntekten og 39.600 kroner. Har du en lønnsinntekt på 40.000 kroner, kan ikke trygdeavgiften være på mer enn 100 kroner.

 I 2015 har fribeløpet økt til 49.650 kroner.

Se også:

Skatteberegning 2014
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2014.

Pensjonskattekalkulator 2014
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2014.

Skatteberegning 2013
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2013.

Pensjonsskattekalkulator 2013
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2013.

Skattesatser
Her kan du se alle skattesatsene i skattesystemet vårt.