Trinnskatt innføres i 2016.

Innføring av trinnskatten har sammenheng med at skattesatsen for alminnelig inntekt reduseres. En del av de tapte skatteinntektene fra lavere skatt på alminnelig inntekt tas igjen i trinnskatten.

Trinnskatt er en bruttoskatt. Det vil si at fradrag ikke har noen betydning for størrelsen på denne skatten.

Trinnskatten er den samme skatten som toppskatt. Men siden første innslagspunkt nå er blitt så lavt, kan den ikke lenger hete toppskatt.

Innslagspunkt for trinnskaten for 2016:

Trinnene Sats
159 800 0,44%
224 900 1,7 %
565 400 10,7 %
909 500 13,7 %

 

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 600.000 kroner betaler du 0,44 prosent og 1,7 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 10,7 prosent betaler du fra 565.400 kroner til 600.000 kroner.

I forhold til 2015 er de to øverste innslagspunktene lønnsjustert. Det er de to nederste trinnen som er de nye trinnene.

Så mye betaler du

Dette er hvor mye du betaler i trinnskatt på forskjellige inntektstrinn.

Lønn Kroner Prosent
100 000 0 0,00%
200 000 177 0,09%
250 000 713 0,29%
300 000 1 563 0,52%
350 000 2 413 0,69%
400 000 3 263 0,82%
450 000 4 113 0,91%
500 000 4 963 0,99%
550 000 5 813 1,06%
600 000 9 777 1,63%
700 000 20 477 2,93%
800 000 31 177 3,90%
900 000 41 877 4,65%
1 000 000 55 292 5,53%
2 000 000 192 292 9,61%

 

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2015
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2015. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.