Renteoversikten er delt inn i tre rentebindingsklasser, 3, 5 og 10 år. De er igjen delt inn i lån innenfor 60 prosent av markedsverdi, og 75 prosent av markedsverdi. Hver av de seks listene er sortert etter effektiv rente.

Les mer om denne renteoversikten.

Her kan du sjekke rentesatser på boliglån med flytende rente.

Her kan du sjekke fastrentelån der rentene blir oppdatert kontinuerlig.

Kommentarer til de enkelte långiverne finner du her.

3 års binding

60 % av verdi Nom. Eff. Forskjell
Gjensidige Organisasjon 2,15% 2,28% 0
Akademikerne - Danske Bank 2,25% 2,38% 2 820
Fana Sparebank 2,25% 2,41% 5 000
Gjensidige Bank 2,25% 2,41% 4 700
Storebrand Bank 2,29% 2,45% 5 950
Sparebanken Vest 2,35% 2,49% 7 640
Danske Bank 2,35% 2,51% 8 020
OBOS Banken 2,40% 2,52% 8 460
KLP Banken 2,40% 2,52% 8 210
SpareBank 1 Telemark 2,45% 2,59% 10 540
DNB Saga 2,45% 2,61% 10 750
Nordea 2,45% 2,62% 11 000
SpareBank 1 Østfold Akershus 2,45% 2,62% 11 500
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 2,50% 2,66% 12 100
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 2,50% 2,68% 13 500
Sparebanken Sogn og Fjordane 2,55% 2,70% 13 640
SpareBank 1 Oslo Akershus 2,55% 2,71% 13 750
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 2,55% 2,71% 14 000
DNB 2,55% 2,71% 13 750
SpareBank 1 Hedmark 2,55% 2,72% 14 000
SpareBank 1 Modum 2,55% 2,72% 14 000
Totens Sparebank 2,55% 2,73% 15 000
SpareBank 1 SR-Bank 2,55% 2,77% 15 620
Sparebanken Sør 2,60% 2,79% 17 000
Sparebank 1 SMN 2,61% 2,79% 16 750
Helgeland Sparebank 2,60% 2,80% 16 860
Sandnes Sparebank 2,60% 2,81% 16 220
SpareBank 1 Nord-Norge 2,60% 2,83% 18 860
Sparebanken Øst 2,70% 2,93% 21 110
75/85% av verdi
Gjensidige Organisasjon 2,15% 2,28% 0
Akademikerne - Danske Bank 2,25% 2,38% 2 820
Gjensidige Bank 2,25% 2,41% 4 700
Fana Sparebank 2,25% 2,41% 5 000
Sparebanken Vest 2,35% 2,49% 7 640
Danske Bank 2,25% 2,51% 5 020
OBOS Banken 2,40% 2,52% 8 460
SpareBank 1 Telemark 2,45% 2,59% 10 540
DNB Saga 2,45% 2,61% 10 750
Nordea 2,45% 2,62% 11 000
SpareBank 1 Østfold Akershus 2,45% 2,62% 11 500
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 2,50% 2,68% 13 500
Sparebanken Sogn og Fjordane 2,55% 2,70% 13 640
DNB 2,55% 2,71% 13 750
SpareBank 1 Modum 2,55% 2,72% 14 000
Sparebank 1 SMN 2,61% 2,79% 16 750
Sparebanken Sør 2,60% 2,79% 17 000
Helgeland Sparebank 2,60% 2,80% 16 860
Sandnes Sparebank 2,60% 2,81% 16 220
SpareBank 1 Nord-Norge 2,60% 2,83% 18 860
SpareBank 1 Oslo Akershus 2,75% 2,92% 19 750
Sparebanken Øst 2,70% 2,93% 21 110

5 års binding

60 % av verdi Nom. Eff. Forskjell
Akademikerne - Danske Bank 2,45% 2,58% 0
Storebrand Bank 2,49% 2,65% 4 050
Danske Bank 2,55% 2,71% 7 200
Gjensidige Organisasjon 2,60% 2,74% 7 800
Nordea 2,60% 2,77% 9 800
SpareBank 1 Telemark 2,65% 2,80% 11 600
Fana Sparebank 2,65% 2,82% 12 300
SpareBank 1 Østfold Akershus 2,65% 2,82% 12 800
DNB Saga 2,65% 2,82% 12 050
OBOS Banken 2,70% 2,83% 13 400
KLP Banken 2,70% 2,83% 13 150
Sparebanken Vest 2,70% 2,85% 14 200
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 2,70% 2,86% 14 400
Gjensidige Bank 2,70% 2,87% 14 500
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 2,70% 2,88% 15 800
DNB 2,75% 2,92% 17 050
SpareBank 1 Hedmark 2,75% 2,92% 17 300
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 2,75% 2,92% 17 300
Sparebanken Sør 2,75% 2,92% 18 800
SpareBank 1 Oslo Akershus 2,75% 2,92% 17 050
SpareBank 1 Modum 2,75% 2,92% 17 300
Sparebanken Sogn og Fjordane 2,80% 2,95% 19 200
Totens Sparebank 2,80% 2,99% 20 800
Helgeland Sparebank 2,80% 3,01% 21 400
SpareBank 1 Nord-Norge 2,80% 3,04% 23 400
Sparebank 1 SMN 2,92% 3,11% 26 750
Sandnes Sparebank 2,90% 3,12% 26 000
Sparebanken Øst 2,90% 3,13% 27 650
SpareBank 1 SR-Bank 2,90% 3,13% 26 900
75 % av verdi
Akademikerne - Danske Bank 2,45% 2,58% 0
Danske Bank 2,55% 2,71% 7 200
Gjensidige Organisasjon 2,60% 2,74% 7 800
Nordea 2,60% 2,77% 9 800
SpareBank 1 Telemark 2,65% 2,80% 11 600
SpareBank 1 Østfold Akershus 2,65% 2,82% 12 800
DNB Saga 2,65% 2,82% 12 050
OBOS Banken 2,70% 2,83% 13 400
Sparebanken Vest 2,70% 2,85% 14 200
Fana Sparebank 2,70% 2,87% 14 800
Gjensidige Bank 2,70% 2,87% 14 500
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 2,70% 2,88% 15 800
DNB 2,75% 2,92% 17 050
SpareBank 1 Modum 2,75% 2,92% 17 300
Sparebanken Sør 2,75% 2,92% 18 800
Sparebanken Sogn og Fjordane 2,80% 2,95% 19 200
Helgeland Sparebank 2,80% 3,01% 21 400
SpareBank 1 Nord-Norge 2,80% 3,04% 23 400
Sparebank 1 SMN 2,92% 3,11% 26 750
Sandnes Sparebank 2,90% 3,12% 26 000
SpareBank 1 Oslo Akershus 2,95% 3,13% 27 050
Sparebanken Øst 2,90% 3,13% 27 650

10 års binding

60 % av verdi Nom. Eff. Forskjell
Akademikerne - Danske Bank 2,95% 3,09% 0
Storebrand Bank 2,99% 3,16% 6 350
Danske Bank 3,05% 3,22% 12 200
KLP Banken 3,20% 3,34% 25 050
SpareBank 1 Telemark 3,20% 3,36% 26 300
DNB Saga 3,25% 3,43% 32 350
Nordea 3,25% 3,43% 32 600
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 3,25% 3,44% 32 600
Totens Sparebank 3,25% 3,45% 33 600
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 3,30% 3,48% 37 200
OBOS Banken 3,35% 3,50% 40 300
Sparebanken Vest 3,35% 3,52% 41 400
SpareBank 1 Hedmark 3,35% 3,53% 42 600
SpareBank 1 Oslo Akershus 3,35% 3,53% 42 350
DNB 3,35% 3,53% 42 350
Fana Sparebank 3,35% 3,54% 42 600
SpareBank 1 SR-Bank 3,30% 3,55% 40 900
Sparebanken Sør 3,35% 3,56% 44 100
Sparebanken Sogn og Fjordane 3,40% 3,57% 46 400
Sandnes Sparebank 3,40% 3,63% 50 000
Sparebanken Øst 3,40% 3,64% 51 050
SpareBank 1 Modum 3,45% 3,64% 52 600
SpareBank 1 Nord-Norge 3,40% 3,66% 51 800
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 3,45% 3,66% 53 600
Sparebank 1 SMN 3,56% 3,77% 64 550
75 % av verdi
Akademikerne - Danske Bank 2,95% 3,09% 0
Danske Bank 3,05% 3,22% 12 200
Nordea 3,05% 3,23% 12 600
SpareBank 1 Telemark 3,20% 3,36% 26 300
DNB Saga 3,25% 3,43% 32 350
OBOS Banken 3,35% 3,50% 40 300
Sparebanken Vest 3,35% 3,52% 41 400
DNB 3,35% 3,53% 42 350
Fana Sparebank 3,35% 3,54% 42 600
Sparebanken Sør 3,35% 3,56% 44 100
Sparebanken Sogn og Fjordane 3,40% 3,57% 46 400
Sandnes Sparebank 3,40% 3,63% 50 000
SpareBank 1 Modum 3,45% 3,64% 52 600
Sparebanken Øst 3,40% 3,64% 51 050
SpareBank 1 Nord-Norge 3,40% 3,66% 51 800
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 3,45% 3,66% 53 600
SpareBank 1 Oslo Akershus 3,55% 3,74% 62 350
Sparebank 1 SMN 3,56% 3,77% 64 550

Fastrentene

Utvalget her er basert på de som er de største bankene, og de med lavest rente.

Renten på fastrentelån endres fortløpende. Når du skal ta opp et fastrentelån er det vilkårene på utbetalingsdatoen som gjelder.

Du kan altså risikere at renten har gått opp i perioden fra du søkte, til lånet blir utbetalt.

Kommentarer til de enkelte långiverne finner du her.

Vær oppmerksom på at noen banker opererer med renter innen et visst intervall. Her oppgis den beste renten du kan få. Der kan du også følge direktelenker til bankens priser på fastrentelån.

Om tabellene

I tabellene blir nominell rente og effektiv vist. Effektiv rente blir regnet ut for et annuitetslån som nedbetales over 15 år som annuitetslån.

Kolonnen for «Forskjell» viser forskjellen i kroner du betaler i hele bindingsperioden, sett i forhold til den med lavest rente. For lån med tre års binding er altså dette summen av tre års renter (forutsetter at lånet ikke nedbetales), tre års termingebyrer og etableringsgebyret.

Her finner du Boliglånskalkulatoren med flytende renter.

På denne siden blir rentene oppdatert hver andre uke.

 

Se også:

Om fastrentelån
Les mer om fastrenter generelt

Skal du velge fast eller flytende rente?
Her kan du lese mer om fordeler og ulemper ved de to alternativene.

Markedsoversikter:

Fastrentelån på Finansportalen
Her legger bankene selv inn sine rentesater på fastrentelån. Disse blir kontinuerlig oppdatert.

Boliglånskalkulator
Her finner du de viktigste boliglånsrentene på flytende rente - fra de beste og de største bankene.

Boliglån - topplisten
Viser de fem beste bankene på fire forskjellige beløp, innenfor både 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi.

Boliglån for unge
Oversikten viser bankene som tilbyr boliglån for unge (førstehjemslån), og som har registrert disse lånene på Finansportalen.

Rammelån - renteoversikt
Oversikt som viser alle rammelånene som tilbys av bankene.

Billånskalkulator
Billånkalkulatoren inneholder «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.

Båtlånsrenter
Oversikten viser alle båtlån i markedet, der det tas sikkerhet i båten.

Forbrukslånkalkulator
Forbrukslån er lån som gis uten noen form for tilleggssikkerhet. Det er derfor renten også er de høyeste blant vanlige lån. Vi har sett på långiverne som satser spesielt på usikrede lån.

Kredittkortkalkulator
Her kan du finne ut hvilket kort som er best for deg. Legg inn dine egne forutsetninger for bruk av kortet, og se hvordan rangeringen av  kredittkortene blir.

Markedsoversikter
Se alle markedsoversiktene som ligger på smartepenger.no.

Kalkulatorer:

Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i en rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Så mye kortere blir nedbetalingstiden
Kalkulatoren viser hvor mye kortere tilbakebetalingstiden blir ved å øke terminbeløpet, eller innbetale ekstra på lånet.

Når blir jeg gjeldfri
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.