Finn de beste tilbudene på fastrenteinnskudd.

Les mer om fastrenteinnskudd nedenfor.

1 år Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
BlueStep Bank SparekontoPlussFast 1 år 2,00% 0
Melhus Sparebank Fastrente 12 mndr. 1,85% 100 000
SpareBank 1 SMN Fastrenteinnskudd 12 mnd 1,85% 250 000
Surnadal Sparebank Fastrente 12 mndr. 1,85% 150 000
Bien Sparebank Bien Fastrente 2017 1,80% 100 000
Oppdalsbanken Fastrenteinnskudd 1 år 1,80% 500 000
SpareBank 1 Søre Sunnmøre Fastrenteinnskot 12 månader 1,80% 50 000
BN Bank Fastrenteinnskudd til 12.12.2017 1,75% 0
Fornebu Sparebank Fastrenteinnskudd 1,75% 50 000
Grong Sparebank Fastrenteinnskudd 12 mnd 1,75% 250 000
Sandnes Sparebank Fastrenteinnskudd - 12 måneder 1,75% 100 000
SpareBank 1 Østfold Akershus Fastrente 12 mndr. 1,75% 200 000
Aasen Sparebank Fastrente 1,75% 250 000
2 år Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
BlueStep Bank SpareKonto Pluss Fast 2 år 2,03% 0
Sandnes Sparebank Fastrenteinnskudd – 24 måneder 2,00% 100 000
Pareto Bank Fastrenteinnskudd - 2 år 1,80% 500 000
Sparebanken Vest Fastrente 2 år 1,60% 50 000
DNB Fastrenteinnskudd 2 år 1,50% 25 000
SpareBank 1 SR-Bank Fastrenteinnskudd 24 mndr 1,50% 50 000
Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 2 år 1,50% 50 000
SpareBank 1 BV Fastrenteinnskudd 24 mndr 1,40% 25 000
3 år Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
BlueStep Bank SpareKonto Pluss Fast 3 år 2,06% 0
Pareto Bank Fastrenteinnskudd – 3 år 1,90% 500 000
4 år Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
BlueStep Bank SpareKonto Pluss Fast 4 år 2,13% 0
5 år Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
BlueStep Bank SpareKonto Pluss Fast 5 år 2,25% 0

Om fastrenteinnskudd

Når du binder renten, kan du ikke ta ut pengene uten å få en «rentestraff». Penger som du plasserer i fastrenteavtaler, må du derfor være forberedt på å ha der i hele bindingsperioden.

Sammenlignet med flytende rente

For å vurdere om fastrenteinnskuddet er bedre enn et med flytende rente må man se på hva rentemarkedet tror om renteutviklingen fremover.

Selv om flytende renter er lavere i utgangspunktet, er det gjennomsnittet i hele bindingsperioden som teller. Vurderingen blir derfor om hvor mye den flytende renten vil stige i denne perioden, og når den gjør det.

Fastrenteoversikten

Oversikten er delt inn i ett (minimum 9 mnd), to, tre og fem års rentebinding. Listen baserer seg på det bankene har meldt inn til Finansportalen. Listen  over fastenteinnskuddd som blir oppdatert kontinuerlig kan du se her.

Innenfor hver enkelt bindingsklasse er listen sortert etter det beste rentetilbudet.

I høyre kolonne har vi satt opp hvilket minsteinnskudd som kreves.

På ett års binding har vi tatt med de 10 beste (det er kun bindingstider mellom fra 9 mnd og ett år som er tatt med). For de andre bindingsklasene er det færre enn 10 som tilbyr dette.

Sjekk hva du kan få på flytende rente med høyrentekalkulatoren.

 

Markedsoversikter innskudd:

Fastrenteinnskudd - Finansportalen
Denne oversikten viser alle fastrenteinnskudd som er registrert på Finansportalen.

Finn beste høyrentekonto
Kalkulator gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste på det beløpet du legger inn.

Høyrentekommentarer
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i høyrenteoversiktene.

Høyrenteoversikt - topplisten
Viser de fem beste bankene på seks ulike beløp.

Høyrentekonto- uten bruksbegrensninger
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentkontoer der det er fritt antall uttak per år.

Høyrentekonto - med bruksbegrensninger
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentkontoer der det er visse bruksbegrensninger. For eksempel et visst antall gebyrfrie uttak.

Høyrentekonto med krav om månedlig sparing
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentekontoer der det det er et krav om en viss månedlig sparing.

Fastrenteinnskudd
Oversikten viser fastrenteinnskudd med rentebinding fra ett år og oppover.

BSU - Renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.

BSU - renteoversikt fra Finansportalen
BSU-renter for alle banker som har registrert dette på Finansportalen.

Markedsoversikter
Her finner du en oversikt over alle markedsoversiktene på Smarte Penger.