Her kan du legge inn ditt eget forbruksmønster på brukskonto (lønnskonto), og se hvilken bank som kommer best ut. 

Les mer om denne kalkulatoren under.

 

Brukskontokalkulator

   
  Innskudd:   Kortbruk:  
  Beløp på konto 1       Antall VISA-kort  
  Beløp på konto 2       Korttransaksjoner  
  Nettbank:   Minibankuttak egen bank/dag  
  Nettbank m/kid     Minibankuttak - andre/dag  
  Nettbank uten KID     Minibankuttak egen bank/kveld  
  Kvittering (oblat)     Minibankuttak andre/kveld  
  Avtalegiro     Bruk i utlandet:  
  eFaktura     Korttransaksjoner  
      Antall uttak i minibank  
  Gjennomsnittsbeløp uttak mb  
     
  Bank   Sum   Rente   Nett bank   Kort bruk   Utland   Andre kost.  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
     

Om lønnskontokalkulatoren

Om utvalget
Alle bankene er med i vurderingen. I denne tabellen presenterer vi de beste bankene, og et fast utvalg som består av de største bankene.

I oversikten over bankene finner du disse kolonnene:

  • Sum er renteinntekt minus nettbank, kortbruk, utland, og andre kostnader.
  • Rente er renteinntekten du får på kontoen, etter skatt
  • Nettbank er kostnaden ved nettgiro med og uten kid, avtalegiro, efaktura, og andre kostnader ved nettbanken.
  • Kortbruk er kostnad til årsgebyr på kortet, betalingstransaksjoner og minibankuttak
  • Utland er kostnader ved transaksjoner og minibankuttak i utlandet.
  • Andre kostnader er kostand til fordelsprogram eller kontoholdskostnad.

I resultatet ligger det også kostnader til eventuelle fordelsprogram, eller fordelspakke. Dette finner du mer om i brukskontokommentar.

Beløp på kontoen er det gjennomsnittlige beløpet du har på kontoen per år. Du kan også legge inn to brukskontoer hvis begge vil ha brukskonto i samme bank. Da legger du inn gjennomsnittsbeløp på begge kontoer, samt at du legger inn to Visa-kort.

Alle øvrige tall skal legges inn per år.

 

Se også:

Brukskontokommentarer
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i brukskontooversiktene.

Markedsoversikter
Her finner du en oversikt over alle markedsoversiktene på Smarte Penger.