Legg inn dine egne forutsetninger for bruk av kortet, og se hvilket kredittkort som kommer best ut.

Se kalkulatorforklaring under.

 

Kredittkortkalkulator

   
  Gjennomsnittlig lån gjennom året      
  Minibankuttak (per år):      
  Antall uttak i minibank i Norge      
  Gjennomsnittlig uttaksbeløp i Norge      
  Antall uttak i minibank i utlandet      
  Gjennomsnittlig uttaksbeløp i utlandet      
       
  Kredittkort   Kostnad   Renter   Minibank  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     

Om kredittkortkortkalkulatoren

Kalkulatoren rangerer kredittkortene etter kostnadsnivået, avhengig av forbruksmønsteret ditt. De enkelte kostnadselementene er rentekostnad, årsgebyr, fakturagebyr (samme som termingebyr), transaksjonsgebyrer (kostnader ved varekjøp og minibankuttak).

Gjennomsnittlig lån er den gjennomsnittlige saldoen du har på kredittkortet i året. Her skal du ikke ta med det du skylder innenfor kreditt-tiden. Betaler du alltid hele regningen innen forfall, skal du legge inn null her. 

Antall uttak i minibank i Norge er hvor mange ganger du tar ut penger fra kredittkortet i Norge. Som oftest er den en kostnadskomponent som går på antall uttak. Gjennomsnittlig uttaksbeløp er nødvendig å legge inn fordi de fleste kortene også belaster et gebyr i forhold til denne beløpsstørrelsen. Det samme gjelder for uttak i utlandet.

Kalkulatoren sorterer resultatet etter «Kostnad». Dette er summen av renter, og minibankgebyrer, og eventuelle årsgebyrer og månedsgebyrer.

Renter: I renter ligger rentene du betaler av den gjennomsnittlige størrelsen på lånet. I tillegg legges det til kostnaden ved at minibankuttakene renteberegnes for de fleste av kortene fra første dag.

Minibank er kostnadene ved uttak i Norge og i utlandet. Gebyrene kan her bestå av et kronegebyr ved uttak, og et prosentvis gebyr. Mange tar begge typer gebyrer, noen tar ingen.

Varekjøp: Det er ikke med antall varekjøp fordi ingen av kredittkortene tar gebyr for dette.

Valutapåslag: De fleste tar et valutapåslag på 1,75 prosent. Noen få tar et påslag på 2 prosent. Dette er ikke tatt med fordi denne forskjellen utgjør så små beløp.

 

Les mer om kredittkort:

Kredittkort - en oversikt

Rabatter og andre fordeler du får i kredittkortene

Renter på kredittkort

Gebyrer på kredittkort

Kredittkort med rabatter i forskjellige bransjer

Kredittkort med drivstoffrabatt

Kredittkort - sikker bruk i ferien

Kredittkort - smart bruk

Kredittkort med reiseforsikring

Kredittkort - usmart bruk

Kredittkort med flybonus

Kredittkort med cashback 

Kalkulatorer:

Kredittkort - Finansportalen
Dette er kredittkortene som er registrert på Finansportalen. Her ligger alle bankenes kredittkort-tilbud.

Kredittkortnedbetalingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar før kredittkortgjelden er nedbetalt, og hva du totalt må tilbakebetale.