Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å investere i en bolig for å leie den ut.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Utleieboligkalkulator

 
  Din ligningsmessige formue (før boliginvesteringen)  
  Kjøpet:  
  Kjøpesum for boligen  
  Egenkapital som skytes inn  
  Ligningsverdi i prosent av markedsverdi  
  Dokumentavgift  
  Andre kostnader i forbindelse med kjøp  
  Leieforholdet:    
  Leieinntekt per måned  
  Utleiekostnader per måned  
  Vedlikeholdskostnad (prosent av verdi)  
  Inflasjon  
  Leieregulering i prosent av inflasjon  
  Andre forutsetninger:  
  Skatteprosent (overskudd leie og på salgsgevinst)  
  Salgskostnad (prosent av verdi)  
  Rente på lån  
  Prosent endring i boligpris per år  
  Antall år investeringen skal regnes over  
       
  Resultat:    
  Egenkapitalavkastning (etter skatt)  
  Nøkkeltall:  
  Kjøpesum ink dokumentavgift  
  Ligningsverdi  
  Endring i ligningsmessig formue  
  Lån (lagt til dokumentavgift på kjøpesum)  
  Gjeldsgrad  
  Første års leieinntekt  
  Første års kostnader (ink kjøpskostnader)  
  Første års utleieresultat  
  Salgssum utleiebolig  
  Salgsgevinst  
  Skatt salgsgevinst  
       

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om utleieboligkalkulatoren

Det er en rekke parametere som bestemmer avkastningen på å kjøpe bolig for utleie. Her kan du endre på forskjellige forutsetninger, og se hvordan egenkapitalavkastningen endrer seg med det.

Hvis du vil simulere med forskjellige verdistigning fra år til år, kan en hjelpekalkulator regne ut hva som blir snittavkastningen. Dette tallet skal legges inn i feltet «prosentvis endring i verdi per år».

En utleiebolig vil være en sekundærbolig. Denne vil i 2017 ha en ligningsverdi på omtrent 90 prosent av markedsverdien.

Hovedresultatet i kalkulatoren er egenkapitalavkastningen etter skatt. 

Din formue: Her legger du inn din netto formue. Dette er nødvendig for å beregne spart formuesskatt på dette kjøpet.

Kjøpesum: Det boligen koster.

Egenkapital som skytes inn: Den egenkapitalen som du legger inn i dette kjøpet.

Ligningsverdi i prosent av markedsverdi: Sekundærboliger vil fra 2015 ha en ligningsverdi på omtrent 90 prosent av markedsverdien (80 prosent i 2016). Dette gjør at du sparer eventuell formuesskatt i slike prosjekter. Maksimal formueskatt er 0,85 prosent.

Dokumentavgift: På selveiere må du betale en dokumentavgift på 2,5 prosent av kjøpesum. Denne legges til kjøpskosten på boligen.

Andre kostnader i forbindelse med kjøp: Kostnader som du har i forbindelse med kjøpet, for eksempel møblering. Dette er kostnader som kan trekkes fra.

Leieinntekter: Leieinntekt per måned du kan få for boligen du har kjøpt.

Utleiekostnader per måned: Alle utgifter som utleier har på utleieforholdet. Dette kan være fellesutgifter, og andre administrative kostnader.

Vedlikeholdskostnad: Hvor mye som settes av i årlig vedlikehold. Legges inn som prosent av kjøpesummen.

Inflasjon: Forutsetning for gjennomsnittlig inflasjon i prosjektperioden.

Leieregulering i prosent av inflasjonen: Hvor stor del av inflasjonen som brukes til å øke leien. Er ofte noe under 100 prosent.

Skatteprosent: For private investorer er skatteprosenten 24 prosent i 2017.

Salgskostnad: Alle kostnader i forbindelse med salg av eiendommen.

Rente på lån: Det gjennomsnittlige rentenivået i eieperioden.

Prosentvis endring i verdi per år: Boligens gjennomsnittlige verdiendring per år i eieperioden.

Antall år: Antall år du forutsetter å eie boligen før du selger den.

 

Kalkulatorer:

Gjennomsnittsavkastningskalkulator
Kalkulatoren er et hjelpemiddel for å finne korrekt snittavkastning i en gitt periode.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.