Beregner hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Både i dagens pengeverdi, og i løpende kroner. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Aksjefondsparing

 
  Sparebeløp per termin  
  Antall spareterminer i året  
  Antall spareår  
  Årlig inflasjon i spareperioden  
  Kjøpskostnad i aksjefondet  
  Avkastningsforutsetninger:    
  Risikofri rente i spareperioden  
  Årlig meravkastning i forhold til risikofri rente  
  Årlig forvaltningskostnad i aksjefondet  
  Dette gir en årlig avkastning på:  
       
  Verdi av aksjefondet ved spareperiodens slutt    
  I dagens kroneverdi (netto etter skatt):  
  Skatten trekkes fortløpende  
  Skatten trekkes til slutt  
  I løpende kroner:  
  I løpende nominelle kroner  
  I løpende nominelle kroner, skatt trukket fra til slutt  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om aksjefondkalkulatoren

Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond. Det er avkastningen utover det såkalte skjermingsfradraget som i 2017 blir skattlagt med 29,76 prosent. Skjermingsfradraget vil i praksis senke skatten med omtrent 10 prosentpoeng  med normale forutsetninger.

Kalkulatoren «Hva vokser et sparebeløp til» kan du bruke når du skal se på sparing med vanlig årlig beskatning av avkastning (for eksempel bank).

Forklaring til feltene:

Sparebeløp per termin er kronebeløpet du ønsker å spare per gang.
Antall spareterminer kan være 1, 2, 4 og 12 spareterminer i året.
Antall spareår er hvor lenge sparingen skal vare.
Årlig inflasjon i spareperioden brukes til å regne om fremtidige pengeverdier til dagens pengeverdi.
Risikofri rente i spareperioden er den avkastningen du kan få uten noen risiko.
Forventet årlig meravkastning er det du forventer at aksjemarkedet skal gi i ekstra avkastning i forhold til risikofri rente. Hvis du tror at aksjefondet vil gjøre det bedre enn markedet, kan du legge inn en høyere meravkastning.
Årlig forvaltningskostnad i aksjefondet: Kostnadene i fondet går til direkte fradrag i fondets avkastning. Hvis fondet gjør det likt med markedet, og har et årlig forvaltningsgebyr på 1,5 prosent, vil også avkastningen bli 1,5 prosent dårligere.

Verdi av aksjefondet ved spareperiodens slutt

En krone om 30 år, er ikke det samme som en krone i dag. For å få et riktig bilde av sparingen, må sluttverdien oppgis i dagens pengeverdi.

Nederst i kalkulatoren oppgis først hva beløpet vokser til i dagens kroneverdi. Dette gjøres både når skatten trekkes fortløpende, og når skatten trekkes til slutt (når man sitter med aksjefondet til periodens slutt).

Aller nederst oppgis det hva aksjefondet har vokst til i løpende nominelle kroner før og etter skatt.

 

Se også:

Aksjefond
Les mer om aksjefond.

Skatteregler for aksjefond
Les mer om skattereglene for aksjer og aksjefond.

Kalkulatorer:
Aksjebeskatningskalkulator
Regn ut hvilken skatt du får på aksjeresultatet.

Hva vokser et sparebeløp til
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mye et fast sparebeløp vokser til, og/eller se hva et startbeløp vokser til.

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.