Kalkulatorer Et nettsted med stoff om privatøkonomi og forbrukerstoff. http://www.smartepenger.no/kalkulatorer/105-kalkulator 2015-01-27T18:39:53+00:00 Smarte Penger redaksjonen@smartepenger.no Joomla! - Open Source Content Management Skatteberegning pensjoner 2015 2014-12-08T18:30:31+00:00 2014-12-08T18:30:31+00:00 http://www.smartepenger.no/kalkulatorer/105-kalkulator/2169-pensjonskattkalkulator-2015 Rune Pedersen rune.pedersen@pengeforlaget.no <p><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><strong>Kalkulatoren beregner skatten for alderspensjonister, mottakere av AFP, og kombinasjonen av pensjon og lønn for skatteåret 2015.</strong></span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><strong>Kalkulatoren beregner skatten for alderspensjonister, mottakere av AFP, og kombinasjonen av pensjon og lønn for skatteåret 2015.</strong></span></strong></span></p> Beregn årlige bilkostnader for bruktbil 2014-12-03T15:19:50+00:00 2014-12-03T15:19:50+00:00 http://www.smartepenger.no/kalkulatorer/105-kalkulator/2164-beregn-arlige-bilkostnader-for-bruktbil Rune Pedersen rune.pedersen@pengeforlaget.no <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Beregn de totale årlige kostnadene på ved kjøp av bruktbil. Du kan enten velge automatisk kostnadsberegning etter først å ha valgt bilklasse, bilens pris, og antall eierår. Eller du kan velge å bruke egne tall på noen, eller alle postene. Legger du inn et tall større enn null, er det dette tallet som brukes i beregningene.</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Beregn de totale årlige kostnadene på ved kjøp av bruktbil. Du kan enten velge automatisk kostnadsberegning etter først å ha valgt bilklasse, bilens pris, og antall eierår. Eller du kan velge å bruke egne tall på noen, eller alle postene. Legger du inn et tall større enn null, er det dette tallet som brukes i beregningene.</strong></span></p> Skatteendringskalkulator basert på Scheel-utvalgets forslag 2014-12-02T10:21:37+00:00 2014-12-02T10:21:37+00:00 http://www.smartepenger.no/kalkulatorer/105-kalkulator/2161-scheel-utvalget Rune Pedersen rune.pedersen@pengeforlaget.no <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Kalkulatoren viser forskjellen mellom skatten du skulle ha betalt i 2014, og hva du må betale med Scheel-utvalgets tilrådinger.</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Kalkulatoren viser forskjellen mellom skatten du skulle ha betalt i 2014, og hva du må betale med Scheel-utvalgets tilrådinger.</strong></span></p> Lyspærekostnad 2014-11-27T19:47:14+00:00 2014-11-27T19:47:14+00:00 http://www.smartepenger.no/kalkulatorer/105-kalkulator/2153-lyspaerekostnad Rune Pedersen rune.pedersen@pengeforlaget.no <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Beregner kostnaden ved ulike typer lyspærer.</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Beregner kostnaden ved ulike typer lyspærer.</strong></span></p> Dette koster ekstra feriedager deg 2014-11-19T18:13:51+00:00 2014-11-19T18:13:51+00:00 http://www.smartepenger.no/kalkulatorer/105-kalkulator/2141-dette-koster-ekstra-feriedager-deg Rune Pedersen rune.pedersen@pengeforlaget.no <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Beregn hva noen dager eller uker koster i redusert lønn, og andre ytelser.</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Beregn hva noen dager eller uker koster i redusert lønn, og andre ytelser.</strong></span></p> Finn den egentlige lønnsinntekten fra skattelistene 2014-10-16T09:05:47+00:00 2014-10-16T09:05:47+00:00 http://www.smartepenger.no/kalkulatorer/105-kalkulator/2060-bruttoinntekt-2013 Rune Pedersen rune.pedersen@pengeforlaget.no <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Her kan du beregne hva den egentlige lønnsinntekten er ut fra opplysningene i skattelistene. Denne kalkulatoren gjelder for skattelistene i skatteåret 2013.</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Her kan du beregne hva den egentlige lønnsinntekten er ut fra opplysningene i skattelistene. Denne kalkulatoren gjelder for skattelistene i skatteåret 2013.</strong></span></p> Lønnsomhetsberegning av varmepumpe 2014-10-13T16:30:33+00:00 2014-10-13T16:30:33+00:00 http://www.smartepenger.no/kalkulatorer/105-kalkulator/2053-varmepumpekalkulator Rune Pedersen rune.pedersen@pengeforlaget.no <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Beregn lønnsomheten av å installere en luft-til-luft varmepumpe i enebolig eller rekkehus.<br /></strong></span></p> <p><a href="http://www.smartepenger.no/#hjelp"> Se hjelp til utfylling av kalkulatoren under.</a></p> <STYLE type=text/css>.eebuttons { WIDTH: 120px } *.ee100 { TEXT-ALIGN: left; FONT-STYLE: normal; PADDING-LEFT: 1px; PADDING-RIGHT: 1px; FONT-FAMILY: Calibri , sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; VERTICAL-ALIGN: bottom; FONT-WEIGHT: 400; PADDING-TOP: 1px } *.ee103 { TEXT-ALIGN: left; FONT-STYLE: normal; PADDING-LEFT: 1px; PADDING-RIGHT: 1px; FONT-FAMILY: Calibri , sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; VERTICAL-ALIGN: middle; FONT-WEIGHT: 400; PADDING-TOP: 1px } *.ee109 { FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Calibri , sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: 400 } *.ee110 { FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Calibri , sans-serif; BACKGROUND: white; COLOR: windowtext; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: 400 } *.ee111 { TEXT-ALIGN: right; FONT-STYLE: normal; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 1px; FONT-FAMILY: Calibri , sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; VERTICAL-ALIGN: middle; FONT-WEIGHT: 400; PADDING-TOP: 0px } *.ee113 { TEXT-ALIGN: right; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Calibri , sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; VERTICAL-ALIGN: middle; FONT-WEIGHT: 400 } TEXTAREA { OVERFLOW: auto } </STYLE> <STYLE type=text/css media=screen>.eebuttonbar_bottom { MARGIN-TOP: 6px; BORDER-TOP: blue 2px solid; PADDING-TOP: 6px } .eetabs { DISPLAY: block } </STYLE> <STYLE type=text/css media=print>.eebuttonbar_bottom { DISPLAY: none } .eetabs { DISPLAY: none } </STYLE> <SCRIPT language=javascript> var co = new Object; function recalc_onclick(ctl) { if (true) { co.p1C4=eeparseFloat(document.formc.p1C4[document.formc.p1C4.selectedIndex].value);co.p1C5=eeparseFloat(document.formc.p1C5[document.formc.p1C5.selectedIndex].value);co.p1C6=eeparseFloat(document.formc.p1C6.value);co.p1C7=eeparseFloat(document.formc.p1C7[document.formc.p1C7.selectedIndex].value);co.p1C8=eeparsePercent(document.formc.p1C8.value);co.p1C10=eeparseFloat(document.formc.p1C10.value);co.p1C11=eeparseFloat(document.formc.p1C11.value);co.p1C13=eeparseFloat(document.formc.p1C13[document.formc.p1C13.selectedIndex].value);co.p1C14=eeparseFloatTh(document.formc.p1C14[document.formc.p1C14.selectedIndex].value);co.p1C16=eeparseFloatTh(document.formc.p1C16.value);calc(co);document.formc.p1C9.value=eedisplayFloatNDTh(co.p1C9,0);document.formc.p1C15.value=eedisplayFloatNDTh(co.p1C15,0);document.formc.p1C17.value=eedisplayFloatNDTh(co.p1C17,0); };}; var eeisus=0;var eetrue="TRUE";var eefalse="FALSE";var eedec=",";var eeth=" ";var eedecreg=new RegExp(",","g");var eethreg=new RegExp(" ","g"); var fmtdaynamesshort=new Array("sø","ma","ti","on","to","fr","lø"); var fmtdaynameslong=new Array("søndag","mandag","tirsdag","onsdag","torsdag","fredag","lørdag"); var fmtmonthnamesshort=new Array("jan","feb","mar","apr","mai","jun","jul","aug","sep","okt","nov","des"); var fmtmonthnameslong=new Array("januar","februar","mars","april","mai","juni","juli","august","september","oktober","november","desember"); var fmtstrings=new Array(","," "); var fmtdate5=new Array(27,0,33); var fmtdate6=new Array(27,1,33); var arr2xC4D11=new Array(8);for(var ii=0;ii<8;ii++){arr2xC4D11[ii]=new Array(2);for(var jj=0;jj<2;jj++){arr2xC4D11[ii][jj]=0}};var arr2xC17D24=new Array(8);for(var ii=0;ii<8;ii++){arr2xC17D24[ii]=new Array(2);for(var jj=0;jj<2;jj++){arr2xC17D24[ii][jj]=0}};var arr2xC29E33=new Array(5);for(var ii=0;ii<5;ii++){arr2xC29E33[ii]=new Array(3);for(var jj=0;jj<3;jj++){arr2xC29E33[ii][jj]=0}};var arr3xH3H7=new Array(5);for(var ii=0;ii<5;ii++){arr3xH3H7[ii]=new Array(1);for(var jj=0;jj<1;jj++){arr3xH3H7[ii][jj]=0}};var arr3xI3I7=new Array(5);for(var ii=0;ii<5;ii++){arr3xI3I7[ii]=new Array(1);for(var jj=0;jj<1;jj++){arr3xI3I7[ii][jj]=0}};var arr3xH10H14=new Array(5);for(var ii=0;ii<5;ii++){arr3xH10H14[ii]=new Array(1);for(var jj=0;jj<1;jj++){arr3xH10H14[ii][jj]=0}};var arr3xI10I14=new Array(5);for(var ii=0;ii<5;ii++){arr3xI10I14[ii]=new Array(1);for(var jj=0;jj<1;jj++){arr3xI10I14[ii][jj]=0}};var arr3xH17H21=new Array(5);for(var ii=0;ii<5;ii++){arr3xH17H21[ii]=new Array(1);for(var jj=0;jj<1;jj++){arr3xH17H21[ii][jj]=0}};var arr3xI17I21=new Array(5);for(var ii=0;ii<5;ii++){arr3xI17I21[ii]=new Array(1);for(var jj=0;jj<1;jj++){arr3xI17I21[ii][jj]=0}};var arr3xH24H28=new Array(5);for(var ii=0;ii<5;ii++){arr3xH24H28[ii]=new Array(1);for(var jj=0;jj<1;jj++){arr3xH24H28[ii][jj]=0}};var arr3xI24I28=new Array(5);for(var ii=0;ii<5;ii++){arr3xI24I28[ii]=new Array(1);for(var jj=0;jj<1;jj++){arr3xI24I28[ii][jj]=0}};var arr3xH32H36=new Array(5);for(var ii=0;ii<5;ii++){arr3xH32H36[ii]=new Array(1);for(var jj=0;jj<1;jj++){arr3xH32H36[ii][jj]=0}};var arr3xI32I36=new Array(5);for(var ii=0;ii<5;ii++){arr3xI32I36[ii]=new Array(1);for(var jj=0;jj<1;jj++){arr3xI32I36[ii][jj]=0}};var arr3xH40I47=new Array(8);for(var ii=0;ii<8;ii++){arr3xH40I47[ii]=new Array(2);for(var jj=0;jj<2;jj++){arr3xH40I47[ii][jj]=0}};var eecm3=new Array();var eecm9=new Array(new Array(arr3xH10H14,0,0,4,0));var eecm7=new Array(new Array(arr3xH17H21,0,0,4,0));var eecm5=new Array(new Array(arr3xH24H28,0,0,4,0));var eecm2=new Array(new Array(arr3xH32H36,0,0,4,0));var eecm11=new Array(new Array(arr3xH3H7,0,0,4,0));var eecm8=new Array(new Array(arr3xI10I14,0,0,4,0));var eecm6=new Array(new Array(arr3xI17I21,0,0,4,0));var eecm4=new Array(new Array(arr3xI24I28,0,0,4,0));var eecm1=new Array(new Array(arr3xI32I36,0,0,4,0));var eecm10=new Array(new Array(arr3xI3I7,0,0,4,0));function calc(data){var c1C4=data.p1C4;var c1C5=data.p1C5;var c1C6=data.p1C6;var c1C7=data.p1C7;var c1C8=data.p1C8;var c1C10=data.p1C10;var c1C11=data.p1C11;var c1C13=data.p1C13;var c1C14=data.p1C14;var c1C16=data.p1C16;var c2C1=(12.65);arr2xC4D11[0][0]=(1);arr2xC4D11[1][0]=(1.3);arr2xC4D11[2][0]=(1.12);arr2xC4D11[3][0]=(0.8);arr2xC4D11[4][0]=(1);arr2xC4D11[5][0]=(1.6);arr2xC4D11[6][0]=(1.4);arr2xC4D11[7][0]=(1.8);arr2xC17D24[0][0]=(40);arr2xC17D24[0][1]=(0);arr2xC17D24[1][0]=(62);arr2xC17D24[1][1]=(0);arr2xC17D24[2][0]=(71);arr2xC17D24[2][1]=(0);arr2xC17D24[3][0]=(81);arr2xC17D24[3][1]=(0);arr2xC17D24[4][0]=(88);arr2xC17D24[4][1]=(0);arr2xC17D24[5][0]=(121);arr2xC17D24[5][1]=(0);arr2xC17D24[6][0]=(190);arr2xC17D24[6][1]=(0);arr2xC17D24[7][0]=(200);arr2xC17D24[7][1]=(0);arr2xC29E33[0][0]=(0.78300000000000003);arr2xC29E33[0][1]=(11000);arr2xC29E33[0][2]=(13000);arr2xC29E33[1][0]=(0.87);arr2xC29E33[1][1]=(15000);arr2xC29E33[1][2]=(18000);arr2xC29E33[2][0]=(1);arr2xC29E33[2][1]=(19000);arr2xC29E33[2][2]=(21000);arr2xC29E33[3][0]=(1.087);arr2xC29E33[3][1]=(24000);arr2xC29E33[3][2]=(27000);arr2xC29E33[4][0]=(1.1739999999999999);arr2xC29E33[4][1]=(35000);arr2xC29E33[4][2]=(40000);var c2C51=(0.04);var c2C53=(10);var c2C57=(300);var c3B3=(9100);var c3C3=(((6700)*(0.9)));var c3B4=(16600);var c3C4=(((11300)*(0.9)));var c3B10=(9100);var c3B11=(16600);var c3B17=(11000);var c3C17=(6840);var c3B18=(20000);var c3C18=(11250);var c3B24=(11000);var c3B25=(20000);var c3E32=(0.56);var c3F32=(0.57);var c3B33=(15400);var c3C33=(8010);var c3B34=(28000);var c3C34=(12330);arr2xC4D11[0][1]=(c1C11);arr2xC4D11[1][1]=(c1C11);arr2xC4D11[2][1]=(c1C11);arr2xC4D11[3][1]=(c1C11);arr2xC4D11[4][1]=(((c1C11)-(((c1C11)*(0.2)))));arr2xC4D11[5][1]=(((c1C11)-(((c1C11)*(0.2)))));arr2xC4D11[6][1]=(((((c1C11)-(((c1C11)*(0.2)))))-(c2C1)));arr2xC4D11[7][1]=(((((c1C11)-(((c1C11)*(0.2)))))-(c2C1)));var c2C12=(index3(arr2xC4D11,0,0,7,1,(c1C4),(1)));var c2D12=(index3(arr2xC4D11,0,0,7,1,(c1C4),(2)));var c2C25=(index3(arr2xC17D24,0,0,7,1,(c1C5),(1)));var c2C34=(index3(arr2xC29E33,0,0,4,1,(c1C13),(1)));var c2D34=(index3(arr2xC29E33,0,1,4,2,(c1C13),(1)));var c2E34=(index3(arr2xC29E33,0,0,4,2,(c1C13),(3)));var c2D35=(((((c1C14)==(1)))?(c2D34):(c2E34)));var c2C52=(((c2C51)*(0.73)));var c2C59=(((((c1C16)/(2)))*(c2C52)));var c3D3=(((c3C3)+(((100)*(0.9)))));var c3E3=(((c3C3)/(c3B3)));var c3F3=(((c3D3)/(c3B3)));var c3D4=(((c3C4)+(((300)*(0.9)))));var c3E4=(((c3C4)/(c3B4)));var c3F4=(((c3D4)/(c3B4)));var c3B5=(((((c3B4)-(c3B3)))+(c3B4)));var c3B6=(((((c3B5)-(c3B4)))+(c3B5)));var c3C10=(((c3C3)*(0.95)));var c3E10=(((c3C10)/(c3B10)));var c3C11=(((c3C4)*(0.95)));var c3E11=(((c3C11)/(c3B11)));var c3B12=(((((c3B11)-(c3B10)))+(c3B11)));var c3B13=(((((c3B12)-(c3B11)))+(c3B12)));var c3D17=(((c3C17)+(((100)*(0.9)))));var c3E17=(((c3C17)/(c3B17)));var c3F17=(((c3D17)/(c3B17)));var c3D18=(((c3C18)+(((800)*(0.9)))));var c3E18=(((c3C18)/(c3B18)));var c3F18=(((c3D18)/(c3B18)));var c3B19=(((((c3B18)-(c3B17)))+(c3B18)));var c3B20=(((((c3B19)-(c3B18)))+(c3B19)));var c3C24=(((c3C17)*(0.95)));var c3E24=(((c3C24)/(c3B24)));var c3C25=(((c3C18)*(0.95)));var c3E25=(((c3C25)/(c3B25)));var c3B26=(((((c3B25)-(c3B24)))+(c3B25)));var c3B27=(((((c3B26)-(c3B25)))+(c3B26)));var c3B32=(c3B24);var c3D33=(((c3C33)+(((200)*(0.9)))));var c3E33=(((c3C33)/(c3B33)));var c3F33=(((c3D33)/(c3B33)));var c3D34=(((c3C34)+(((1000)*(0.9)))));var c3E34=(((c3C34)/(c3B34)));var c3F34=(((c3D34)/(c3B34)));var c3B35=(((((c3B34)-(c3B33)))+(c3B34)));var c1C9=(((((c1C7)==(2)))?(((((c2C25)*(c1C6)))*(c1C8))):(((c2C25)*(c1C6)))));var c1C15=(c2D35);var c2C41=(((((c1C10)>(0)))?(c1C10):(c1C9)));var c2C43=(((c2C41)*(c2C12)));var c2C44=(((c2C34)*(c2C43)));var c2C45=(((((c1C7)==(1)))?(c2C44):(((c1C8)*(c2C44)))));var c2C48=(((((c1C16)>(0)))?(c1C16):(c1C15)));var c3E5=(((((((c3E4)-(c3E3)))+(c3E4)))-(0.02)));var c3F5=(((((c3F4)-(c3F3)))+(c3F4)));var c3D10=(((c3C10)+(((150)*(0.9)))));var c3F10=(((c3D10)/(c3B10)));var c3D11=(((c3C11)+(((600)*(0.9)))));var c3F11=(((c3D11)/(c3B11)));var c3E12=(((((((c3E11)-(c3E10)))+(c3E11)))-(0.02)));var c3E19=(((((((c3E18)-(c3E17)))+(c3E18)))-(0.02)));var c3F19=(((((((c3F18)-(c3F17)))+(c3F18)))-(0.02)));var c3D24=(((c3D17)*(0.95)));var c3F24=(((c3D24)/(c3B24)));var c3D25=(((c3D18)*(0.95)));var c3F25=(((c3D25)/(c3B25)));var c3E26=(((((((c3E25)-(c3E24)))+(c3E25)))-(0.02)));var c2C58=(((c2C48)/(10)));var c3H1=(c2C45);arr3xH3H7[0][0]=(((((c3H1)<(((c3B3)+(1)))))?(c3E3):(0)));arr3xI3I7[0][0]=(((((c3H1)<(((c3B3)+(1)))))?(c3F3):(0)));var tmp88=(((c3H1)>(c3B3)));var tmp89=(((c3H1)<(((c3B4)+(1)))));var sumcnt90_sum=((true&&tmp89)&&tmp88);var sumcnt90_cnt=2;arr3xH3H7[1][0]=(((andgeneral(0,sumcnt90_sum,sumcnt90_cnt,eecm3))?(c3E3):(0)));var tmp85=(((c3H1)>(c3B3)));var tmp86=(((c3H1)<(((c3B4)+(1)))));var sumcnt87_sum=((true&&tmp86)&&tmp85);var sumcnt87_cnt=2;arr3xI3I7[1][0]=(((andgeneral(0,sumcnt87_sum,sumcnt87_cnt,eecm3))?(c3F3):(0)));var tmp82=(((c3H1)>(c3B4)));var tmp83=(((c3H1)<(((c3B5)+(1)))));var sumcnt84_sum=((true&&tmp83)&&tmp82);var sumcnt84_cnt=2;arr3xH3H7[2][0]=(((andgeneral(0,sumcnt84_sum,sumcnt84_cnt,eecm3))?(c3E4):(0)));var tmp79=(((c3H1)>(c3B4)));var tmp80=(((c3H1)<(((c3B5)+(1)))));var sumcnt81_sum=((true&&tmp80)&&tmp79);var sumcnt81_cnt=2;arr3xI3I7[2][0]=(((andgeneral(0,sumcnt81_sum,sumcnt81_cnt,eecm3))?(c3F4):(0)));var tmp76=(((c3H1)>(c3B5)));var tmp77=(((c3H1)<(((c3B6)+(1)))));var sumcnt78_sum=((true&&tmp77)&&tmp76);var sumcnt78_cnt=2;arr3xH3H7[3][0]=(((andgeneral(0,sumcnt78_sum,sumcnt78_cnt,eecm3))?(c3E5):(0)));var tmp73=(((c3H1)>(c3B5)));var tmp74=(((c3H1)<(((c3B6)+(1)))));var sumcnt75_sum=((true&&tmp74)&&tmp73);var sumcnt75_cnt=2;arr3xI3I7[3][0]=(((andgeneral(0,sumcnt75_sum,sumcnt75_cnt,eecm3))?(c3F5):(0)));arr3xH3H7[4][0]=(((((c3H1)>(((c3B6)+(1)))))?(c3E5):(0)));arr3xI3I7[4][0]=(((((c3H1)>(((c3B6)+(1)))))?(c3F5):(0)));arr3xH10H14[0][0]=(((((c3H1)<(((c3B10)+(1)))))?(c3E10):(0)));arr3xI10I14[0][0]=(((((c3H1)<(((c3B10)+(1)))))?(c3F10):(0)));var tmp70=(((c3H1)>(c3B10)));var tmp71=(((c3H1)<(((c3B11)+(1)))));var sumcnt72_sum=((true&&tmp71)&&tmp70);var sumcnt72_cnt=2;arr3xH10H14[1][0]=(((andgeneral(0,sumcnt72_sum,sumcnt72_cnt,eecm3))?(c3E10):(0)));var tmp67=(((c3H1)>(c3B10)));var tmp68=(((c3H1)<(((c3B11)+(1)))));var sumcnt69_sum=((true&&tmp68)&&tmp67);var sumcnt69_cnt=2;arr3xI10I14[1][0]=(((andgeneral(0,sumcnt69_sum,sumcnt69_cnt,eecm3))?(c3F10):(0)));var c3F12=(((((((c3F11)-(c3F10)))+(c3F11)))-(0.02)));var tmp64=(((c3H1)>(c3B11)));var tmp65=(((c3H1)<(((c3B12)+(1)))));var sumcnt66_sum=((true&&tmp65)&&tmp64);var sumcnt66_cnt=2;arr3xH10H14[2][0]=(((andgeneral(0,sumcnt66_sum,sumcnt66_cnt,eecm3))?(c3E11):(0)));var tmp61=(((c3H1)>(c3B11)));var tmp62=(((c3H1)<(((c3B12)+(1)))));var sumcnt63_sum=((true&&tmp62)&&tmp61);var sumcnt63_cnt=2;arr3xI10I14[2][0]=(((andgeneral(0,sumcnt63_sum,sumcnt63_cnt,eecm3))?(c3F11):(0)));var tmp58=(((c3H1)>(c3B12)));var tmp59=(((c3H1)<(((c3B13)+(1)))));var sumcnt60_sum=((true&&tmp59)&&tmp58);var sumcnt60_cnt=2;arr3xH10H14[3][0]=(((andgeneral(0,sumcnt60_sum,sumcnt60_cnt,eecm3))?(c3E12):(0)));var tmp55=(((c3H1)>(c3B12)));var tmp56=(((c3H1)<(((c3B13)+(1)))));var sumcnt57_sum=((true&&tmp56)&&tmp55);var sumcnt57_cnt=2;arr3xI10I14[3][0]=(((andgeneral(0,sumcnt57_sum,sumcnt57_cnt,eecm3))?(c3F12):(0)));arr3xH10H14[4][0]=(((((c3H1)>(((c3B13)+(1)))))?(c3E12):(0)));arr3xI10I14[4][0]=(((((c3H1)>(((c3B13)+(1)))))?(c3F12):(0)));arr3xH17H21[0][0]=(((((c3H1)<(((c3B17)+(1)))))?(c3E17):(0)));arr3xI17I21[0][0]=(((((c3H1)<(((c3B17)+(1)))))?(c3F17):(0)));var tmp52=(((c3H1)>(c3B17)));var tmp53=(((c3H1)<(((c3B18)+(1)))));var sumcnt54_sum=((true&&tmp53)&&tmp52);var sumcnt54_cnt=2;arr3xH17H21[1][0]=(((andgeneral(0,sumcnt54_sum,sumcnt54_cnt,eecm3))?(c3E17):(0)));var tmp49=(((c3H1)>(c3B17)));var tmp50=(((c3H1)<(((c3B18)+(1)))));var sumcnt51_sum=((true&&tmp50)&&tmp49);var sumcnt51_cnt=2;arr3xI17I21[1][0]=(((andgeneral(0,sumcnt51_sum,sumcnt51_cnt,eecm3))?(c3F17):(0)));var tmp46=(((c3H1)>(c3B18)));var tmp47=(((c3H1)<(((c3B19)+(1)))));var sumcnt48_sum=((true&&tmp47)&&tmp46);var sumcnt48_cnt=2;arr3xH17H21[2][0]=(((andgeneral(0,sumcnt48_sum,sumcnt48_cnt,eecm3))?(c3E18):(0)));var tmp43=(((c3H1)>(c3B18)));var tmp44=(((c3H1)<(((c3B19)+(1)))));var sumcnt45_sum=((true&&tmp44)&&tmp43);var sumcnt45_cnt=2;arr3xI17I21[2][0]=(((andgeneral(0,sumcnt45_sum,sumcnt45_cnt,eecm3))?(c3F18):(0)));var tmp40=(((c3H1)>(c3B19)));var tmp41=(((c3H1)<(((c3B20)+(1)))));var sumcnt42_sum=((true&&tmp41)&&tmp40);var sumcnt42_cnt=2;arr3xH17H21[3][0]=(((andgeneral(0,sumcnt42_sum,sumcnt42_cnt,eecm3))?(c3E19):(0)));var tmp37=(((c3H1)>(c3B19)));var tmp38=(((c3H1)<(((c3B20)+(1)))));var sumcnt39_sum=((true&&tmp38)&&tmp37);var sumcnt39_cnt=2;arr3xI17I21[3][0]=(((andgeneral(0,sumcnt39_sum,sumcnt39_cnt,eecm3))?(c3F19):(0)));arr3xH17H21[4][0]=(((((c3H1)>(((c3B20)+(1)))))?(c3E19):(0)));arr3xI17I21[4][0]=(((((c3H1)>(((c3B20)+(1)))))?(c3F19):(0)));arr3xH24H28[0][0]=(((((c3H1)<(((c3B24)+(1)))))?(c3E24):(0)));arr3xI24I28[0][0]=(((((c3H1)<(((c3B24)+(1)))))?(c3F24):(0)));var tmp34=(((c3H1)>(c3B24)));var tmp35=(((c3H1)<(((c3B25)+(1)))));var sumcnt36_sum=((true&&tmp35)&&tmp34);var sumcnt36_cnt=2;arr3xH24H28[1][0]=(((andgeneral(0,sumcnt36_sum,sumcnt36_cnt,eecm3))?(c3E24):(0)));var tmp31=(((c3H1)>(c3B24)));var tmp32=(((c3H1)<(((c3B25)+(1)))));var sumcnt33_sum=((true&&tmp32)&&tmp31);var sumcnt33_cnt=2;arr3xI24I28[1][0]=(((andgeneral(0,sumcnt33_sum,sumcnt33_cnt,eecm3))?(c3F24):(0)));var c3F26=(((((((c3F25)-(c3F24)))+(c3F25)))-(0.02)));var tmp28=(((c3H1)>(c3B25)));var tmp29=(((c3H1)<(((c3B26)+(1)))));var sumcnt30_sum=((true&&tmp29)&&tmp28);var sumcnt30_cnt=2;arr3xH24H28[2][0]=(((andgeneral(0,sumcnt30_sum,sumcnt30_cnt,eecm3))?(c3E25):(0)));var tmp25=(((c3H1)>(c3B25)));var tmp26=(((c3H1)<(((c3B26)+(1)))));var sumcnt27_sum=((true&&tmp26)&&tmp25);var sumcnt27_cnt=2;arr3xI24I28[2][0]=(((andgeneral(0,sumcnt27_sum,sumcnt27_cnt,eecm3))?(c3F25):(0)));var tmp22=(((c3H1)>(c3B26)));var tmp23=(((c3H1)<(((c3B27)+(1)))));var sumcnt24_sum=((true&&tmp23)&&tmp22);var sumcnt24_cnt=2;arr3xH24H28[3][0]=(((andgeneral(0,sumcnt24_sum,sumcnt24_cnt,eecm3))?(c3E26):(0)));var tmp19=(((c3H1)>(c3B26)));var tmp20=(((c3H1)<(((c3B27)+(1)))));var sumcnt21_sum=((true&&tmp20)&&tmp19);var sumcnt21_cnt=2;arr3xI24I28[3][0]=(((andgeneral(0,sumcnt21_sum,sumcnt21_cnt,eecm3))?(c3F26):(0)));arr3xH24H28[4][0]=(((((c3H1)>(((c3B27)+(1)))))?(c3E26):(0)));arr3xI24I28[4][0]=(((((c3H1)>(((c3B27)+(1)))))?(c3F26):(0)));arr3xH32H36[0][0]=(((((c3H1)<(((c3B32)+(1)))))?(c3E32):(0)));arr3xI32I36[0][0]=(((((c3H1)<(((c3B32)+(1)))))?(c3F32):(0)));var tmp16=(((c3H1)>(c3B32)));var tmp17=(((c3H1)<(((c3B33)+(1)))));var sumcnt18_sum=((true&&tmp17)&&tmp16);var sumcnt18_cnt=2;arr3xH32H36[1][0]=(((andgeneral(0,sumcnt18_sum,sumcnt18_cnt,eecm3))?(c3E32):(0)));var tmp13=(((c3H1)>(c3B32)));var tmp14=(((c3H1)<(((c3B33)+(1)))));var sumcnt15_sum=((true&&tmp14)&&tmp13);var sumcnt15_cnt=2;arr3xI32I36[1][0]=(((andgeneral(0,sumcnt15_sum,sumcnt15_cnt,eecm3))?(c3F32):(0)));var tmp10=(((c3H1)>(c3B33)));var tmp11=(((c3H1)<(((c3B34)+(1)))));var sumcnt12_sum=((true&&tmp11)&&tmp10);var sumcnt12_cnt=2;arr3xH32H36[2][0]=(((andgeneral(0,sumcnt12_sum,sumcnt12_cnt,eecm3))?(c3E33):(0)));var tmp7=(((c3H1)>(c3B33)));var tmp8=(((c3H1)<(((c3B34)+(1)))));var sumcnt9_sum=((true&&tmp8)&&tmp7);var sumcnt9_cnt=2;arr3xI32I36[2][0]=(((andgeneral(0,sumcnt9_sum,sumcnt9_cnt,eecm3))?(c3F33):(0)));var tmp4=(((c3H1)>(c3B34)));var tmp5=(((c3H1)<(((c3B35)+(1)))));var sumcnt6_sum=((true&&tmp5)&&tmp4);var sumcnt6_cnt=2;arr3xH32H36[3][0]=(((andgeneral(0,sumcnt6_sum,sumcnt6_cnt,eecm3))?(c3E34):(0)));var tmp1=(((c3H1)>(c3B34)));var tmp2=(((c3H1)<(((c3B35)+(1)))));var sumcnt3_sum=((true&&tmp2)&&tmp1);var sumcnt3_cnt=2;arr3xI32I36[3][0]=(((andgeneral(0,sumcnt3_sum,sumcnt3_cnt,eecm3))?(c3F34):(0)));arr3xH32H36[4][0]=(((((c3H1)>(((c3B35)+(1)))))?(c3E34):(0)));arr3xI32I36[4][0]=(((((c3H1)>(((c3B35)+(1)))))?(c3F34):(0)));var c3H8=(sumgeneral(5,0,0,eecm11));var c3I8=(sumgeneral(5,0,0,eecm10));var c3H15=(sumgeneral(5,0,0,eecm9));var c3I15=(sumgeneral(5,0,0,eecm8));var c3H22=(sumgeneral(5,0,0,eecm7));var c3I22=(sumgeneral(5,0,0,eecm6));var c3H29=(sumgeneral(5,0,0,eecm5));var c3I29=(sumgeneral(5,0,0,eecm4));var c3H37=(sumgeneral(5,0,0,eecm2));var c3I37=(sumgeneral(5,0,0,eecm1));arr3xH40I47[0][0]=(c3H22);arr3xH40I47[0][1]=(c3I22);arr3xH40I47[1][0]=(c3H37);arr3xH40I47[1][1]=(c3I37);arr3xH40I47[2][0]=(c3H15);arr3xH40I47[2][1]=(c3I15);arr3xH40I47[3][0]=(c3H8);arr3xH40I47[3][1]=(c3I8);arr3xH40I47[4][0]=(c3H29);arr3xH40I47[4][1]=(c3I29);arr3xH40I47[5][0]=(c3H37);arr3xH40I47[5][1]=(c3I37);arr3xH40I47[6][0]=(c3H29);arr3xH40I47[6][1]=(c3I29);arr3xH40I47[7][0]=(c3H37);arr3xH40I47[7][1]=(c3I37);var c3H48=(index3(arr3xH40I47,0,0,7,1,(c1C4),(1)));var c3I48=(index3(arr3xH40I47,0,0,7,1,(c1C4),(2)));var c3H49=(((((c1C14)==(1)))?(c3H48):(c3I48)));var c2C56=(((((c3H49)*(c2C45)))*(((c2D12)/(100)))));var c2C60=(((((((c2C56)-(c2C57)))-(c2C58)))-(c2C59)));var c2C61=(((c2C60)*(c2C53)));var c1C17=(rounddown((c2C61),(-3)));data.p1C9=c1C9;data.p1C15=c1C15;data.p1C17=c1C17;}; function myIsNaN(x){return(isNaN(x)||(typeof x=='number'&&!isFinite(x)));};function mod(n,d){return n-d*Math.floor(n/d);};function round(n,nd){if(isFinite(n)&&isFinite(nd)){var sign_n=(n<0)?-1:1;var abs_n=Math.abs(n);var factor=Math.pow(10,nd);return sign_n*Math.round(abs_n*factor)/factor;}else{return NaN;}};function rounddown(n,nd){if(isFinite(n)&&isFinite(nd)){var sign_n=(n<0)?-1:1;var abs_n=Math.abs(n);var factor=Math.pow(10,nd);return sign_n*Math.floor(abs_n*factor)/factor;}else{return NaN;}};function sum2(arr,rt,rb){var sum=0;for(var ii=rt;ii<=rb;ii++){sum+=arr[ii]};return sum};function sum3(arr,rt,ct,rb,cb){var sum=0;for(var ii=rt;ii<=rb;ii++){for(var jj=ct;jj<=cb;jj++){sum+=arr[ii][jj]}};return sum};function sumgeneral(cnt,vsum,vcnt,x){var sum=vsum;for(var ii=0;ii<x.length;ii++){sum+=sum3(x[ii][0],x[ii][1],x[ii][2],x[ii][3],x[ii][4]);};return sum;};function andgeneral(cnt,vsum,vcnt,x){if(!vsum){return false;};for(var ii=0;ii<x.length;ii++){var arr=x[ii][0];for(var jj=x[ii][1];jj<=x[ii][3];jj++){for(var kk=x[ii][2];kk<=x[ii][4];kk++){if(!arr[jj][kk]){return false;};};};};return true;};function eeparseFloat(str){str=String(str).replace(eedecreg,".");var res=parseFloat(str);if(isNaN(res)){return 0;}else{return res;}};function eeparsePercent(str){var parts=String(str).split('%');var tmp=String(parts[0]).replace(eedecreg,".");var res=parseFloat(tmp)/100;if(isNaN(res)){return 0;}else{return res;}};function eedisplayFloat(x){if(myIsNaN(x)){return Number.NaN;}else{return String(x).replace(/\./g,eedec);}};function eedisplayScientific(x,nd){if(myIsNaN(x)){return Number.NaN;}else{var str=String(x.toExponential(nd));return str.replace(/\./g,eedec);}};function eedisplayFloatND(x,nd){if(myIsNaN(x)){return Number.NaN;}else{var res=round(x,nd);if(nd>0){var str=String(res);if(str.indexOf('e')!=-1)return str;if(str.indexOf('E')!=-1)return str;var parts=str.split('.');if(parts.length<2){var decimals=('00000000000000').substring(0,nd);return(parts[0]).toString()+eedec+decimals;}else{var decimals=((parts[1]).toString()+'00000000000000').substring(0,nd);return(parts[0]).toString()+eedec+decimals;}}else{return res;}}};function eedisplayPercent(x){if(myIsNaN(x)){return Number.NaN;}else{var tmp=(x*100).toString()+'%';return tmp.replace(/\./g,eedec);}};function eedisplayPercentND(x,nd){if(myIsNaN(x)){return Number.NaN;}else{return eedisplayFloatND(x*100,nd)+'%';}}function eeparseFloatTh(str){str=String(str).replace(eethreg,"");str=String(str).replace(eedecreg,".");var res=parseFloat(str);if(isNaN(res)){return 0;}else{return res;}};function eedisplayFloatNDTh(x,nd){if(myIsNaN(x)){return Number.NaN;}else{var res=round(x,nd);if(nd>0){var str=String(res);if(str.indexOf('e')!=-1)return str;if(str.indexOf('E')!=-1)return str;var parts=str.split('.');var res2=eeinsertThousand(parts[0].toString());if(parts.length<2){var decimals=('00000000000000').substring(0,nd);return(res2+eedec+decimals);}else{var decimals=((parts[1]).toString()+'00000000000000').substring(0,nd);return(res2+eedec+decimals);}}else{return(eeinsertThousand(res.toString()));}}};function eedisplayPercentNDTh(x,nd){if(myIsNaN(x)){return Number.NaN;}else{return eedisplayFloatNDTh(x*100,nd)+'%';}}function eeinsertThousand(whole){if(whole==""||whole.indexOf("e")>=0){return whole;}else{var minus_sign="";if(whole.charAt(0)=="-"){minus_sign="-";whole=whole.substring(1);};var res="";var str_length=whole.length-1;for(var ii=0;ii<=str_length;ii++){if(ii>0&&ii%3==0){res=eeth+res;};res=whole.charAt(str_length-ii)+res;};return minus_sign+res;}};function eedatefmt(fmt,x){if(!isFinite(x))return Number.NaN;var tmp=0;var res="";var len=fmt.length;for(var ii=0;ii<len;ii++){if(fmt[ii]>31){res+=fmtstrings[fmt[ii]-32];}else{switch(fmt[ii]){case 2:res+=eemonth(x);break;case 3:tmp=eemonth(x);if(tmp<10){res+="0";};res+=tmp;break;case 4:res+=fmtmonthnamesshort[eemonth(x)-1];break;case 5:res+=fmtmonthnameslong[eemonth(x)-1];break;case 6:res+=eeday(x);break;case 7:tmp=eeday(x);if(tmp<10){res+="0";};res+=tmp;break;case 8:res+=fmtdaynamesshort[weekday(x,1)-1];break;case 9:res+=fmtdaynameslong[weekday(x,1)-1];break;case 10:tmp=year(x)%100;if(tmp<10){res+="0";};res+=tmp;break;case 11:res+=year(x);break;case 12:res+=hour(x);break;case 13:tmp=hour(x);if(tmp<10){res+="0";};res+=tmp;break;case 14:tmp=hour(x)%12;if(tmp==0){res+="12";}else{res+=tmp%12;};break;case 15:tmp=hour(x)%12;if(tmp==0){res+="12";}else{if(tmp<10){res+="0";};res+=tmp;};break;case 16:res+=minute(x);break;case 17:tmp=minute(x);if(tmp<10){res+="0";};res+=tmp;break;case 18:res+=second(x);break;case 19:tmp=second(x);if(tmp<10){res+="0";};res+=tmp;break;case 21:case 22:if(hour(x)<12){res+="AM";}else{res+="PM";};break;case 23:res+=eedisplayFloat(x);break;case 24:tmp=fmt[++ii];res+=eedisplayFloatND(x,tmp);break;case 25:tmp=fmt[++ii];res+=eedisplayFloatNDTh(x,tmp);break;case 26:res+=eedisplayPercent(x);break;case 27:tmp=fmt[++ii];res+=eedisplayPercentND(x,tmp);break;case 28:tmp=fmt[++ii];res+=eedisplayPercentNDTh(x,tmp);break;case 29:tmp=fmt[++ii];res+=eedisplayScientific(x,tmp);break;};};};return res;};function eeisstring(v){switch(typeof v){case "string":return true;case "object":return v.constructor==String;default:return false;}};function index3(x0_arr,x0_from_x,x0_from_y,x0_to_x,x0_to_y,row,col){if(!isFinite(col)||!isFinite(row)||row<1||col<1)return Number.NaN;if(x0_to_x-x0_from_x+1<row)return Number.NaN;if(x0_to_y-x0_from_y+1<col)return Number.NaN;return x0_arr[x0_from_x+Math.floor(row)-1][x0_from_y+Math.floor(col)-1];};function leap_gregorian(year){return((year%4)==0)&&(!(((year%100)==0)&&((year%400)!=0)));}var GREGORIAN_EPOCH=1721425;function gregorian_to_jd(year,month,day){return(GREGORIAN_EPOCH-0)+(365*(year-1))+Math.floor((year-1)/4)+(-Math.floor((year-1)/100))+Math.floor((year-1)/400)+Math.floor((((367*month)-362)/12)+((month<=2)?0:(leap_gregorian(year)?-1:-2))+day);}function jd_to_gregorian(jd){var wjd,depoch,quadricent,dqc,cent,dcent,quad,dquad,yindex,year,yearday,leapadj;wjd=Math.floor(jd);depoch=wjd-GREGORIAN_EPOCH-1;quadricent=Math.floor(depoch/146097);dqc=mod(depoch,146097);cent=Math.floor(dqc/36524);dcent=mod(dqc,36524);quad=Math.floor(dcent/1461);dquad=mod(dcent,1461);yindex=Math.floor(dquad/365);year=(quadricent*400)+(cent*100)+(quad*4)+yindex;if(!((cent==4)||(yindex==4))){year++;}yearday=wjd-gregorian_to_jd(year,1,1);leapadj=((wjd<gregorian_to_jd(year,3,1))?0:(leap_gregorian(year)?1:2));var month=Math.floor((((yearday+leapadj)*12)+373)/367);var day=(wjd-gregorian_to_jd(year,month,1))+1;return new Array(year,month,day);}function eeday(serial_number){if(!isFinite(serial_number))return Number.NaN;if(serial_number<1){return 0;}if(serial_number>60)serial_number--;var res=jd_to_gregorian(serial_number+2415020);return res[2];};function hour(serial_number){if(!isFinite(serial_number))return Number.NaN;var res=Math.floor((serial_number-Math.floor(serial_number))*86400+0.5);return Math.floor(res/3600);}function minute(serial_number){if(!isFinite(serial_number))return Number.NaN;var res=Math.floor((serial_number-Math.floor(serial_number))*86400+0.5);return Math.floor(res/60)%60;};function eemonth(serial_number){if(!isFinite(serial_number))return Number.NaN;if(serial_number<1){return 1;}if(serial_number>60)serial_number--;var res=jd_to_gregorian(serial_number+2415020);return res[1];};function second(serial_number){if(!isFinite(serial_number))return Number.NaN;var res=Math.floor((serial_number-Math.floor(serial_number))*86400+0.5);return res%60;};function weekday(serial_number,return_type){if(!isFinite(return_type)||!isFinite(serial_number))return Number.NaN;if(return_type<1||return_type>3)return Number.NaN;var res=Math.floor(serial_number+6)%7;switch(Math.floor(return_type)){case 1:return res+1;case 2:return(res+6)%7+1;case 3:return(res+6)%7;};return "hej";};function year(serial_number){if(!isFinite(serial_number))return Number.NaN;if(serial_number<1){return 1900;}if(serial_number>60)serial_number--;var res=jd_to_gregorian(serial_number+2415020);return res[0];}; </SCRIPT> <BODY onload=initial_update();document.formc.p1C4.focus();> <FORM id=formc method=post name=formc action=""> <DIV style="DISPLAY: block" id=panel1> <TABLE style="WIDTH: 510pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 bgColor=#E2E9EE> <COLGROUP> <COL width=4> <COL width=288> <COL width=66> <COL width=114> <COL width=19> <COL width=19> <TBODY> <TR style="HEIGHT: 13pt" bgColor=#c8d8e5> <TD class=ee100>&nbsp; </TD> <TD class=ee103 colSpan=4>&nbsp;</TD> <TD class=ee103>&nbsp; </TD></TR> <TR style="HEIGHT: 15pt"> <TD class=ee100>&nbsp; </TD> <TD class=ee103 colSpan=5>&nbsp; </TD></TR> <TR style="HEIGHT: 16pt"> <TD class=ee100>&nbsp; </TD> <TD class=ee103><b>Om boligen: </b> </TD> <TD class=ee103 colSpan=4>&nbsp; </TD></TR> <TR style="HEIGHT: 18pt"> <TD class=ee100>&nbsp; </TD> <TD class=ee103>Hvor bor du (bestemmer klimasonen og strømavgifter) </TD> <TD class=ee109 vAlign=top align=left><SPAN style="Z-INDEX: 1; POSITION: absolute; MARGIN-TOP: 0px; WIDTH: 244px; HEIGHT: 22px; MARGIN-LEFT: 0px"><SELECT style="WIDTH: 244px" id=p1C4 onchange="recalc_onclick('p1C4')" class=ee110 tabIndex=1 size=1 name=p1C4> <OPTION value=1>Sør-Norge, kystnære innland</OPTION> <OPTION value=2>Sør-Norge, innland</OPTION> <OPTION selected value=3>Øst- og Sørlandet, Midt-Norge, kyst</OPTION> <OPTION value=4>Vestlandet</OPTION> <OPTION value=5>Nordland og Sør-Troms kyst</OPTION> <OPTION value=6>Nordland og Sør-Troms innland</OPTION> <OPTION value=7>Nord-Troms og Finnmark kyst</OPTION> <OPTION value=8>Nord-Troms og Finnmark innland</OPTION></SELECT> </SPAN></TD> <TD class=ee103>&nbsp; </TD> <TD class=ee103>&nbsp;</TD> <TD class=ee103>&nbsp;</TD></TR> <TR style="HEIGHT: 18pt"> <TD class=ee100>&nbsp; </TD> <TD class=ee103>Når ble boligen oppført </TD> <TD class=ee109 vAlign=top align=left><SPAN style="Z-INDEX: 2; POSITION: absolute; MARGIN-TOP: 0px; WIDTH: 96px; HEIGHT: 22px; MARGIN-LEFT: 0px"><SELECT style="WIDTH: 96px" id=p1C5 onchange="recalc_onclick('p1C5')" class=ee110 tabIndex=2 size=1 name=p1C5> <OPTION value=1>2012- i dag</OPTION> <OPTION value=2>2001-2011</OPTION> <OPTION value=3>1991-2000</OPTION> <OPTION selected value=4>1981-1990</OPTION> <OPTION value=5>1971-1980</OPTION> <OPTION value=6>1961-1970</OPTION> <OPTION value=7>1951-1960</OPTION> <OPTION value=8>1950 og eldre</OPTION></SELECT> </SPAN></TD> <TD class=ee103 colSpan=3>&nbsp; </TD></TR> <TR style="HEIGHT: 18pt"> <TD class=ee100>&nbsp; </TD> <TD class=ee103>Boligens areal (enebolig eller rekkehus) </TD> <TD class=ee111><INPUT onblur="this.value=eedisplayFloat(eeparseFloat(this.value));recalc_onclick('p1C6')" style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-WEIGHT: 400; FONT-SIZE: 10pt; BACKGROUND: #eaeaea; VERTICAL-ALIGN: bottom; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 95%; COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial; TEXT-ALIGN: right" id=p1C6 class=ee113 tabIndex=3 name=p1C6 value=200> </TD> <TD class=ee103 colSpan=3>&nbsp; </TD></TR> <TR style="HEIGHT: 18pt"> <TD class=ee100>&nbsp; </TD> <TD class=ee103>Har du trang trappeløsning mellom to etasjer?<SPAN>&nbsp;</SPAN> </TD> <TD class=ee109 vAlign=top align=left><SPAN style="Z-INDEX: 4; POSITION: absolute; MARGIN-TOP: 0px; WIDTH: 50px; HEIGHT: 21px; MARGIN-LEFT: 0px"><SELECT style="WIDTH: 50px" id=p1C7 onchange="recalc_onclick('p1C7')" class=ee110 tabIndex=4 size=1 name=p1C7> <OPTION selected value=1>Nei</OPTION> <OPTION value=2>Ja</OPTION></SELECT> </SPAN></TD> <TD class=ee103 colSpan=3>&nbsp; </TD></TR> <TR style="HEIGHT: 16pt"> <TD class=ee100>&nbsp; </TD> <TD class=ee103>Andel av oppvarmingsbehov i hovedetasje (stue) </TD> <TD class=ee111><INPUT onblur="this.value=eedisplayPercentND(eeparsePercent(this.value),0);recalc_onclick('p1C8')" style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-WEIGHT: 400; FONT-SIZE: 10pt; BACKGROUND: #eaeaea; VERTICAL-ALIGN: bottom; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 95%; COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial; TEXT-ALIGN: right" id=p1C8 class=ee113 tabIndex=5 name=p1C8 value=60%> </TD> <TD class=ee103 colSpan=3>&nbsp; </TD></TR> <TR style="HEIGHT: 16pt"> <TD class=ee100>&nbsp; </TD> <TD class=ee103>Oppvarmingsbehov (beregnet av klimasone, alder og areal ) </TD> <TD class=ee111><INPUT style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-WEIGHT: 400; FONT-SIZE: 10pt; BACKGROUND: #C8D8E5; VERTICAL-ALIGN: bottom; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 95%; COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial; TEXT-ALIGN: right" id=p1C9 class=ee113 tabIndex=-1 name=p1C9 readOnly value=0> </TD> <TD class=ee103 colSpan=3>&nbsp; </TD></TR> <TR style="HEIGHT: 16pt"> <TD class=ee100>&nbsp; </TD> <TD class=ee103>Oppvarmingsbehov: Legg inn ditt estimat i stedet </TD> <TD class=ee111><INPUT onblur="this.value=eedisplayFloat(eeparseFloat(this.value));recalc_onclick('p1C10')" style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-WEIGHT: 400; FONT-SIZE: 10pt; BACKGROUND: #eaeaea; VERTICAL-ALIGN: bottom; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 95%; COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial; TEXT-ALIGN: right" id=p1C10 class=ee113 tabIndex=6 name=p1C10 value=0> </TD> <TD class=ee103 colSpan=3>&nbsp; </TD></TR> <TR style="HEIGHT: 16pt"> <TD class=ee100>&nbsp; </TD> <TD class=ee103>Strømpris ink mva og forbruksavgift (antall øre) </TD> <TD class=ee111><INPUT onblur="this.value=eedisplayFloat(eeparseFloat(this.value));recalc_onclick('p1C11')" style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-WEIGHT: 400; FONT-SIZE: 10pt; BACKGROUND: #eaeaea; VERTICAL-ALIGN: bottom; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 95%; COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial; TEXT-ALIGN: right" id=p1C11 class=ee113 tabIndex=7 name=p1C11 value=78> </TD> <TD class=ee103 colSpan=3>&nbsp; </TD></TR> <TR style="HEIGHT: 16pt"> <TD class=ee100>&nbsp; </TD> <TD class=ee103><b>Om varmepumpen: </b> </TD> <TD class=ee103 colSpan=4>&nbsp; </TD></TR> <TR style="HEIGHT: 18pt"> <TD class=ee100>&nbsp; </TD> <TD class=ee103>Type varmepumpe (energiklasse som går fra B til A+++) </TD> <TD class=ee109 vAlign=top align=left><SPAN style="Z-INDEX: 3; POSITION: absolute; MARGIN-TOP: 0px; WIDTH: 65px; HEIGHT: 22px; MARGIN-LEFT: 0px"><SELECT style="WIDTH: 65px" id=p1C13 onchange="recalc_onclick('p1C13')" class=ee110 tabIndex=8 size=1 name=p1C13> <OPTION value=1>B</OPTION> <OPTION value=2>A</OPTION> <OPTION selected value=3>A+</OPTION> <OPTION value=4>A++</OPTION> <OPTION value=5>A+++</OPTION></SELECT> </SPAN></TD> <TD class=ee103 colSpan=3>&nbsp; </TD></TR> <TR style="HEIGHT: 18pt"> <TD class=ee100>&nbsp; </TD> <TD class=ee103>Er dette en liten eller stor varmepumpe? </TD> <TD class=ee109 vAlign=top align=left><SPAN style="Z-INDEX: 5; POSITION: absolute; MARGIN-TOP: 2px; WIDTH: 65px; HEIGHT: 22px; MARGIN-LEFT: 0px"><SELECT style="WIDTH: 65px" id=p1C14 onchange="recalc_onclick('p1C14')" class=ee110 tabIndex=9 size=1 name=p1C14> <OPTION selected value=1>Liten</OPTION> <OPTION value=2>Stor</OPTION></SELECT> </SPAN></TD> <TD class=ee103 colSpan=3>&nbsp; </TD></TR> <TR style="HEIGHT: 16pt"> <TD class=ee100>&nbsp; </TD> <TD class=ee103>Normalpris på varmepumpen ut fra energiklasse og størrelse </TD> <TD class=ee111><INPUT style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-WEIGHT: 400; FONT-SIZE: 10pt; BACKGROUND: #C8D8E5; VERTICAL-ALIGN: bottom; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 95%; COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial; TEXT-ALIGN: right" id=p1C15 class=ee113 tabIndex=-1 name=p1C15 readOnly value=0> </TD> <TD class=ee103 colSpan=3>&nbsp; </TD></TR> <TR style="HEIGHT: 16pt"> <TD class=ee100>&nbsp; </TD> <TD class=ee103>Kjøpspris varmepumpe ink montering </TD> <TD class=ee111><INPUT onblur="this.value=eedisplayFloatNDTh(eeparseFloatTh(this.value),0);recalc_onclick('p1C16')" style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-WEIGHT: 400; FONT-SIZE: 10pt; BACKGROUND: #eaeaea; VERTICAL-ALIGN: bottom; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 95%; COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial; TEXT-ALIGN: right" id=p1C16 class=ee113 tabIndex=10 name=p1C16 value=0> </TD> <TD class=ee103 colSpan=3>&nbsp; </TD></TR> <TR style="HEIGHT: 16pt"> <TD class=ee100>&nbsp; </TD> <TD class=ee103><b>Lønnsomhet av varmepumpen (nåverdi av hele tiårsperioden) </b> </TD> <TD class=ee111><INPUT style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-WEIGHT: 400; FONT-SIZE: 10pt; BACKGROUND: #C8D8E5; VERTICAL-ALIGN: bottom; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 95%; COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial; TEXT-ALIGN: right" id=p1C17 class=ee113 tabIndex=-1 name=p1C17 readOnly value=0> </TD> <TD class=ee103 colSpan=3>&nbsp; </TD></TR> <TR style="HEIGHT: 15pt"> <TD class=ee100>&nbsp; </TD> <TD class=ee103>&nbsp;</TD> <TD class=ee103 colSpan=4>&nbsp; </TD></TR></TBODY></TABLE> <table style="width: 510pt; border-collapse: collapse" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 bgColor=#C8D8E5> <tr> <td> <input class="eebuttons" type="button" value="Beregn" name="xl_update_bottom" onclick="recalc_onclick('')"> <input class="eebuttons" type="button" value="Tilbakestill" name="xl_reset_bottom" onclick="reset_onclick('')"> </td> </tr> </table> </DIV> <SCRIPT language=javascript> function reset_onclick(x){document.formc.reset();postcode();recalc_onclick('');};function postcode(){};function eequerystring(){var querystring=document.location.search;if(querystring.length>0){variables=(querystring.substring(1)).split("&");var variable;var key;var value;for(var ii=0;ii<variables.length;ii++){variable=variables[ii].split("=");key=unescape(variable[0]);value=unescape(variable[1]);if(document.formc[key]!=null){document.formc[key].value=value;}}}}function initial_update(){postcode('');eequerystring();recalc_onclick('');} </SCRIPT> </FORM> <p><em>Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren <a href="mailto:rp@smartepenger.no?subject=Kalkulator">Rune Pedersen</a>.</em></p> <h2><span style="color: #000000;"><a name="hjelp"><span style="color: #000000;">Hjelp til utfylling av varmepumpekalkulator</span></a></span></h2> <p><strong>Nå ble boligen oppført.</strong> Dersom boligen er oppgradert med tykkere isolasjon og gjerne bedre isolerte vinduer, legger du inn det byggeåret som den oppgraderte standarden tilsvarer.</p> <p><strong>Trang trappeløsning</strong> deler faktisk boligen i to når det gjelder varmepumpe. Det er kun en svært åpen trappeløsning som tillater luften å sirkulere mellom etasjene. Dersom du ikke har det, kan du kun forvente at varmepumpen evner å varme opp en av etasjene, og det bør være hovedetasjen hvor stuen er.</p> <p><strong>Hovedetasjens andel av oppvarmingsbehovet </strong>utgjør normalt 60 prosent av boligens totale behov. Men dersom du for eksempel har en liten førsteetasje eller den er delvis avstengt uten særlig varmebehov, øker hovedetasjens andel til mer enn 60 prosent. Da bør du endre dette tallet i kalkulatoren.</p> <p><strong>Oppvarmingsbehovet</strong> beregner vi på bakgrunn av din boligs alder, størrelse, klimasone, og om det er trang trappeløsning mellom etasjene. Dette tallet forutsetter at all oppvarming skjer ved strøm. Bruker du andre kilder vil dette tallet kunne være langt mindre. For eksempel kan en kombinasjon med vedfyring redusere dette tallet.</p> <p>NB: Har du <strong>gulvvarme</strong>, kan du egentlig glemme varmepumpe. Da er varmepumpe kun aktuell en eventuell etasje uten gulvvarme.</p> <p>Du kan<strong> legge inn ditt eget estimat i stedet</strong>. Legger du inn et tall som er større enn null i dette feltet, er det dette forbrukstallet kalkulatoren bruker.</p> <p><strong>Strømprisen</strong> inkluderer alle variable kostander. Strømprisen under varmepumpens levetid er basert på den forventede (markedsprisen på fremtidskontrakter på kraftbørsen) 10 år frem i tid (lik varmepumpens levetid). Alle faste elementer i strømprisen og nettleie er holdt utenfor da disse ikke kan påvirkes av strømsparing. I Nord-Norge betales det ikke mva på strømprisen. I Nord-Troms og Finnmark betaler man heller ikke forbruksavgiften på 12,65 øre. Dette trekker kalkulatoren fra den innlagte strømprisen.</p> <p><strong>Type varmepumpe.</strong> Varmepumpene har ulik kvalitet og pris. Energiklassifiseringen viser hvor effektiv varmepumpen er, dvs hvor billig den klarer å produsere varmen. Tallet sier derimot ingenting om hvor mye varme den produserer. Jo høyere energiklasse desto dyrere varmepumpe. Er du i tvil, velg A+ eller A++.</p> <p><strong>Stor eller liten.</strong> En stor varmepumpe har vi definert med maks effekt på 5,5 kW (5.000 watt), mens en stor varmepumpe yter 6,5 kW. NB: Leverandørene oppgir varmepumpens maksimale effekt&nbsp; ved pluss 7 grader ute (Varmepumpens maks-effekt ved minus 7 grader er 30 prosent lavere).</p> <p><strong>Lønnsomhet.</strong> Er nåverdien positiv, er investeringen lønnsom. Nåverdien viser hva du sitter igjen med i dagens pengeverdi når alle kostnader er trukket fra, også kjøpesummen og rentekostnaden. Her forutsettes det at varmepumpen har en levetid på 10 år.</p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Beregn lønnsomheten av å installere en luft-til-luft varmepumpe i enebolig eller rekkehus.<br /></strong></span></p> <p><a href="#hjelp"> Se hjelp til utfylling av kalkulatoren under.</a></p> <STYLE type=text/css>.eebuttons { WIDTH: 120px } *.ee100 { TEXT-ALIGN: left; FONT-STYLE: normal; PADDING-LEFT: 1px; PADDING-RIGHT: 1px; FONT-FAMILY: Calibri , sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; VERTICAL-ALIGN: bottom; FONT-WEIGHT: 400; PADDING-TOP: 1px } *.ee103 { TEXT-ALIGN: left; FONT-STYLE: normal; PADDING-LEFT: 1px; PADDING-RIGHT: 1px; FONT-FAMILY: Calibri , sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; VERTICAL-ALIGN: middle; FONT-WEIGHT: 400; PADDING-TOP: 1px } *.ee109 { FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Calibri , sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: 400 } *.ee110 { FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Calibri , sans-serif; BACKGROUND: white; COLOR: windowtext; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: 400 } *.ee111 { TEXT-ALIGN: right; FONT-STYLE: normal; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 1px; FONT-FAMILY: Calibri , sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; VERTICAL-ALIGN: middle; FONT-WEIGHT: 400; PADDING-TOP: 0px } *.ee113 { TEXT-ALIGN: right; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Calibri , sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; VERTICAL-ALIGN: middle; FONT-WEIGHT: 400 } TEXTAREA { OVERFLOW: auto } </STYLE> <STYLE type=text/css media=screen>.eebuttonbar_bottom { MARGIN-TOP: 6px; BORDER-TOP: blue 2px solid; PADDING-TOP: 6px } .eetabs { DISPLAY: block } </STYLE> <STYLE type=text/css media=print>.eebuttonbar_bottom { DISPLAY: none } .eetabs { DISPLAY: none } </STYLE> <SCRIPT language=javascript> var co = new Object; function recalc_onclick(ctl) { if (true) { co.p1C4=eeparseFloat(document.formc.p1C4[document.formc.p1C4.selectedIndex].value);co.p1C5=eeparseFloat(document.formc.p1C5[document.formc.p1C5.selectedIndex].value);co.p1C6=eeparseFloat(document.formc.p1C6.value);co.p1C7=eeparseFloat(document.formc.p1C7[document.formc.p1C7.selectedIndex].value);co.p1C8=eeparsePercent(document.formc.p1C8.value);co.p1C10=eeparseFloat(document.formc.p1C10.value);co.p1C11=eeparseFloat(document.formc.p1C11.value);co.p1C13=eeparseFloat(document.formc.p1C13[document.formc.p1C13.selectedIndex].value);co.p1C14=eeparseFloatTh(document.formc.p1C14[document.formc.p1C14.selectedIndex].value);co.p1C16=eeparseFloatTh(document.formc.p1C16.value);calc(co);document.formc.p1C9.value=eedisplayFloatNDTh(co.p1C9,0);document.formc.p1C15.value=eedisplayFloatNDTh(co.p1C15,0);document.formc.p1C17.value=eedisplayFloatNDTh(co.p1C17,0); };}; var eeisus=0;var eetrue="TRUE";var eefalse="FALSE";var eedec=",";var eeth=" ";var eedecreg=new RegExp(",","g");var eethreg=new RegExp(" ","g"); var fmtdaynamesshort=new Array("sø","ma","ti","on","to","fr","lø"); var fmtdaynameslong=new Array("søndag","mandag","tirsdag","onsdag","torsdag","fredag","lørdag"); var fmtmonthnamesshort=new Array("jan","feb","mar","apr","mai","jun","jul","aug","sep","okt","nov","des"); var fmtmonthnameslong=new Array("januar","februar","mars","april","mai","juni","juli","august","september","oktober","november","desember"); var fmtstrings=new Array(","," "); var fmtdate5=new Array(27,0,33); var fmtdate6=new Array(27,1,33); var arr2xC4D11=new Array(8);for(var ii=0;ii<8;ii++){arr2xC4D11[ii]=new Array(2);for(var jj=0;jj<2;jj++){arr2xC4D11[ii][jj]=0}};var arr2xC17D24=new Array(8);for(var ii=0;ii<8;ii++){arr2xC17D24[ii]=new Array(2);for(var jj=0;jj<2;jj++){arr2xC17D24[ii][jj]=0}};var arr2xC29E33=new Array(5);for(var ii=0;ii<5;ii++){arr2xC29E33[ii]=new Array(3);for(var jj=0;jj<3;jj++){arr2xC29E33[ii][jj]=0}};var arr3xH3H7=new Array(5);for(var ii=0;ii<5;ii++){arr3xH3H7[ii]=new Array(1);for(var jj=0;jj<1;jj++){arr3xH3H7[ii][jj]=0}};var arr3xI3I7=new Array(5);for(var ii=0;ii<5;ii++){arr3xI3I7[ii]=new Array(1);for(var jj=0;jj<1;jj++){arr3xI3I7[ii][jj]=0}};var arr3xH10H14=new Array(5);for(var ii=0;ii<5;ii++){arr3xH10H14[ii]=new Array(1);for(var jj=0;jj<1;jj++){arr3xH10H14[ii][jj]=0}};var arr3xI10I14=new Array(5);for(var ii=0;ii<5;ii++){arr3xI10I14[ii]=new Array(1);for(var jj=0;jj<1;jj++){arr3xI10I14[ii][jj]=0}};var arr3xH17H21=new Array(5);for(var ii=0;ii<5;ii++){arr3xH17H21[ii]=new Array(1);for(var jj=0;jj<1;jj++){arr3xH17H21[ii][jj]=0}};var arr3xI17I21=new Array(5);for(var ii=0;ii<5;ii++){arr3xI17I21[ii]=new Array(1);for(var jj=0;jj<1;jj++){arr3xI17I21[ii][jj]=0}};var arr3xH24H28=new Array(5);for(var ii=0;ii<5;ii++){arr3xH24H28[ii]=new Array(1);for(var jj=0;jj<1;jj++){arr3xH24H28[ii][jj]=0}};var arr3xI24I28=new Array(5);for(var ii=0;ii<5;ii++){arr3xI24I28[ii]=new Array(1);for(var jj=0;jj<1;jj++){arr3xI24I28[ii][jj]=0}};var arr3xH32H36=new Array(5);for(var ii=0;ii<5;ii++){arr3xH32H36[ii]=new Array(1);for(var jj=0;jj<1;jj++){arr3xH32H36[ii][jj]=0}};var arr3xI32I36=new Array(5);for(var ii=0;ii<5;ii++){arr3xI32I36[ii]=new Array(1);for(var jj=0;jj<1;jj++){arr3xI32I36[ii][jj]=0}};var arr3xH40I47=new Array(8);for(var ii=0;ii<8;ii++){arr3xH40I47[ii]=new Array(2);for(var jj=0;jj<2;jj++){arr3xH40I47[ii][jj]=0}};var eecm3=new Array();var eecm9=new Array(new Array(arr3xH10H14,0,0,4,0));var eecm7=new Array(new Array(arr3xH17H21,0,0,4,0));var eecm5=new Array(new Array(arr3xH24H28,0,0,4,0));var eecm2=new Array(new Array(arr3xH32H36,0,0,4,0));var eecm11=new Array(new Array(arr3xH3H7,0,0,4,0));var eecm8=new Array(new Array(arr3xI10I14,0,0,4,0));var eecm6=new Array(new Array(arr3xI17I21,0,0,4,0));var eecm4=new Array(new Array(arr3xI24I28,0,0,4,0));var eecm1=new Array(new Array(arr3xI32I36,0,0,4,0));var eecm10=new Array(new Array(arr3xI3I7,0,0,4,0));function calc(data){var c1C4=data.p1C4;var c1C5=data.p1C5;var c1C6=data.p1C6;var c1C7=data.p1C7;var c1C8=data.p1C8;var c1C10=data.p1C10;var c1C11=data.p1C11;var c1C13=data.p1C13;var c1C14=data.p1C14;var c1C16=data.p1C16;var c2C1=(12.65);arr2xC4D11[0][0]=(1);arr2xC4D11[1][0]=(1.3);arr2xC4D11[2][0]=(1.12);arr2xC4D11[3][0]=(0.8);arr2xC4D11[4][0]=(1);arr2xC4D11[5][0]=(1.6);arr2xC4D11[6][0]=(1.4);arr2xC4D11[7][0]=(1.8);arr2xC17D24[0][0]=(40);arr2xC17D24[0][1]=(0);arr2xC17D24[1][0]=(62);arr2xC17D24[1][1]=(0);arr2xC17D24[2][0]=(71);arr2xC17D24[2][1]=(0);arr2xC17D24[3][0]=(81);arr2xC17D24[3][1]=(0);arr2xC17D24[4][0]=(88);arr2xC17D24[4][1]=(0);arr2xC17D24[5][0]=(121);arr2xC17D24[5][1]=(0);arr2xC17D24[6][0]=(190);arr2xC17D24[6][1]=(0);arr2xC17D24[7][0]=(200);arr2xC17D24[7][1]=(0);arr2xC29E33[0][0]=(0.78300000000000003);arr2xC29E33[0][1]=(11000);arr2xC29E33[0][2]=(13000);arr2xC29E33[1][0]=(0.87);arr2xC29E33[1][1]=(15000);arr2xC29E33[1][2]=(18000);arr2xC29E33[2][0]=(1);arr2xC29E33[2][1]=(19000);arr2xC29E33[2][2]=(21000);arr2xC29E33[3][0]=(1.087);arr2xC29E33[3][1]=(24000);arr2xC29E33[3][2]=(27000);arr2xC29E33[4][0]=(1.1739999999999999);arr2xC29E33[4][1]=(35000);arr2xC29E33[4][2]=(40000);var c2C51=(0.04);var c2C53=(10);var c2C57=(300);var c3B3=(9100);var c3C3=(((6700)*(0.9)));var c3B4=(16600);var c3C4=(((11300)*(0.9)));var c3B10=(9100);var c3B11=(16600);var c3B17=(11000);var c3C17=(6840);var c3B18=(20000);var c3C18=(11250);var c3B24=(11000);var c3B25=(20000);var c3E32=(0.56);var c3F32=(0.57);var c3B33=(15400);var c3C33=(8010);var c3B34=(28000);var c3C34=(12330);arr2xC4D11[0][1]=(c1C11);arr2xC4D11[1][1]=(c1C11);arr2xC4D11[2][1]=(c1C11);arr2xC4D11[3][1]=(c1C11);arr2xC4D11[4][1]=(((c1C11)-(((c1C11)*(0.2)))));arr2xC4D11[5][1]=(((c1C11)-(((c1C11)*(0.2)))));arr2xC4D11[6][1]=(((((c1C11)-(((c1C11)*(0.2)))))-(c2C1)));arr2xC4D11[7][1]=(((((c1C11)-(((c1C11)*(0.2)))))-(c2C1)));var c2C12=(index3(arr2xC4D11,0,0,7,1,(c1C4),(1)));var c2D12=(index3(arr2xC4D11,0,0,7,1,(c1C4),(2)));var c2C25=(index3(arr2xC17D24,0,0,7,1,(c1C5),(1)));var c2C34=(index3(arr2xC29E33,0,0,4,1,(c1C13),(1)));var c2D34=(index3(arr2xC29E33,0,1,4,2,(c1C13),(1)));var c2E34=(index3(arr2xC29E33,0,0,4,2,(c1C13),(3)));var c2D35=(((((c1C14)==(1)))?(c2D34):(c2E34)));var c2C52=(((c2C51)*(0.73)));var c2C59=(((((c1C16)/(2)))*(c2C52)));var c3D3=(((c3C3)+(((100)*(0.9)))));var c3E3=(((c3C3)/(c3B3)));var c3F3=(((c3D3)/(c3B3)));var c3D4=(((c3C4)+(((300)*(0.9)))));var c3E4=(((c3C4)/(c3B4)));var c3F4=(((c3D4)/(c3B4)));var c3B5=(((((c3B4)-(c3B3)))+(c3B4)));var c3B6=(((((c3B5)-(c3B4)))+(c3B5)));var c3C10=(((c3C3)*(0.95)));var c3E10=(((c3C10)/(c3B10)));var c3C11=(((c3C4)*(0.95)));var c3E11=(((c3C11)/(c3B11)));var c3B12=(((((c3B11)-(c3B10)))+(c3B11)));var c3B13=(((((c3B12)-(c3B11)))+(c3B12)));var c3D17=(((c3C17)+(((100)*(0.9)))));var c3E17=(((c3C17)/(c3B17)));var c3F17=(((c3D17)/(c3B17)));var c3D18=(((c3C18)+(((800)*(0.9)))));var c3E18=(((c3C18)/(c3B18)));var c3F18=(((c3D18)/(c3B18)));var c3B19=(((((c3B18)-(c3B17)))+(c3B18)));var c3B20=(((((c3B19)-(c3B18)))+(c3B19)));var c3C24=(((c3C17)*(0.95)));var c3E24=(((c3C24)/(c3B24)));var c3C25=(((c3C18)*(0.95)));var c3E25=(((c3C25)/(c3B25)));var c3B26=(((((c3B25)-(c3B24)))+(c3B25)));var c3B27=(((((c3B26)-(c3B25)))+(c3B26)));var c3B32=(c3B24);var c3D33=(((c3C33)+(((200)*(0.9)))));var c3E33=(((c3C33)/(c3B33)));var c3F33=(((c3D33)/(c3B33)));var c3D34=(((c3C34)+(((1000)*(0.9)))));var c3E34=(((c3C34)/(c3B34)));var c3F34=(((c3D34)/(c3B34)));var c3B35=(((((c3B34)-(c3B33)))+(c3B34)));var c1C9=(((((c1C7)==(2)))?(((((c2C25)*(c1C6)))*(c1C8))):(((c2C25)*(c1C6)))));var c1C15=(c2D35);var c2C41=(((((c1C10)>(0)))?(c1C10):(c1C9)));var c2C43=(((c2C41)*(c2C12)));var c2C44=(((c2C34)*(c2C43)));var c2C45=(((((c1C7)==(1)))?(c2C44):(((c1C8)*(c2C44)))));var c2C48=(((((c1C16)>(0)))?(c1C16):(c1C15)));var c3E5=(((((((c3E4)-(c3E3)))+(c3E4)))-(0.02)));var c3F5=(((((c3F4)-(c3F3)))+(c3F4)));var c3D10=(((c3C10)+(((150)*(0.9)))));var c3F10=(((c3D10)/(c3B10)));var c3D11=(((c3C11)+(((600)*(0.9)))));var c3F11=(((c3D11)/(c3B11)));var c3E12=(((((((c3E11)-(c3E10)))+(c3E11)))-(0.02)));var c3E19=(((((((c3E18)-(c3E17)))+(c3E18)))-(0.02)));var c3F19=(((((((c3F18)-(c3F17)))+(c3F18)))-(0.02)));var c3D24=(((c3D17)*(0.95)));var c3F24=(((c3D24)/(c3B24)));var c3D25=(((c3D18)*(0.95)));var c3F25=(((c3D25)/(c3B25)));var c3E26=(((((((c3E25)-(c3E24)))+(c3E25)))-(0.02)));var c2C58=(((c2C48)/(10)));var c3H1=(c2C45);arr3xH3H7[0][0]=(((((c3H1)<(((c3B3)+(1)))))?(c3E3):(0)));arr3xI3I7[0][0]=(((((c3H1)<(((c3B3)+(1)))))?(c3F3):(0)));var tmp88=(((c3H1)>(c3B3)));var tmp89=(((c3H1)<(((c3B4)+(1)))));var sumcnt90_sum=((true&&tmp89)&&tmp88);var sumcnt90_cnt=2;arr3xH3H7[1][0]=(((andgeneral(0,sumcnt90_sum,sumcnt90_cnt,eecm3))?(c3E3):(0)));var tmp85=(((c3H1)>(c3B3)));var tmp86=(((c3H1)<(((c3B4)+(1)))));var sumcnt87_sum=((true&&tmp86)&&tmp85);var sumcnt87_cnt=2;arr3xI3I7[1][0]=(((andgeneral(0,sumcnt87_sum,sumcnt87_cnt,eecm3))?(c3F3):(0)));var tmp82=(((c3H1)>(c3B4)));var tmp83=(((c3H1)<(((c3B5)+(1)))));var sumcnt84_sum=((true&&tmp83)&&tmp82);var sumcnt84_cnt=2;arr3xH3H7[2][0]=(((andgeneral(0,sumcnt84_sum,sumcnt84_cnt,eecm3))?(c3E4):(0)));var tmp79=(((c3H1)>(c3B4)));var tmp80=(((c3H1)<(((c3B5)+(1)))));var sumcnt81_sum=((true&&tmp80)&&tmp79);var sumcnt81_cnt=2;arr3xI3I7[2][0]=(((andgeneral(0,sumcnt81_sum,sumcnt81_cnt,eecm3))?(c3F4):(0)));var tmp76=(((c3H1)>(c3B5)));var tmp77=(((c3H1)<(((c3B6)+(1)))));var sumcnt78_sum=((true&&tmp77)&&tmp76);var sumcnt78_cnt=2;arr3xH3H7[3][0]=(((andgeneral(0,sumcnt78_sum,sumcnt78_cnt,eecm3))?(c3E5):(0)));var tmp73=(((c3H1)>(c3B5)));var tmp74=(((c3H1)<(((c3B6)+(1)))));var sumcnt75_sum=((true&&tmp74)&&tmp73);var sumcnt75_cnt=2;arr3xI3I7[3][0]=(((andgeneral(0,sumcnt75_sum,sumcnt75_cnt,eecm3))?(c3F5):(0)));arr3xH3H7[4][0]=(((((c3H1)>(((c3B6)+(1)))))?(c3E5):(0)));arr3xI3I7[4][0]=(((((c3H1)>(((c3B6)+(1)))))?(c3F5):(0)));arr3xH10H14[0][0]=(((((c3H1)<(((c3B10)+(1)))))?(c3E10):(0)));arr3xI10I14[0][0]=(((((c3H1)<(((c3B10)+(1)))))?(c3F10):(0)));var tmp70=(((c3H1)>(c3B10)));var tmp71=(((c3H1)<(((c3B11)+(1)))));var sumcnt72_sum=((true&&tmp71)&&tmp70);var sumcnt72_cnt=2;arr3xH10H14[1][0]=(((andgeneral(0,sumcnt72_sum,sumcnt72_cnt,eecm3))?(c3E10):(0)));var tmp67=(((c3H1)>(c3B10)));var tmp68=(((c3H1)<(((c3B11)+(1)))));var sumcnt69_sum=((true&&tmp68)&&tmp67);var sumcnt69_cnt=2;arr3xI10I14[1][0]=(((andgeneral(0,sumcnt69_sum,sumcnt69_cnt,eecm3))?(c3F10):(0)));var c3F12=(((((((c3F11)-(c3F10)))+(c3F11)))-(0.02)));var tmp64=(((c3H1)>(c3B11)));var tmp65=(((c3H1)<(((c3B12)+(1)))));var sumcnt66_sum=((true&&tmp65)&&tmp64);var sumcnt66_cnt=2;arr3xH10H14[2][0]=(((andgeneral(0,sumcnt66_sum,sumcnt66_cnt,eecm3))?(c3E11):(0)));var tmp61=(((c3H1)>(c3B11)));var tmp62=(((c3H1)<(((c3B12)+(1)))));var sumcnt63_sum=((true&&tmp62)&&tmp61);var sumcnt63_cnt=2;arr3xI10I14[2][0]=(((andgeneral(0,sumcnt63_sum,sumcnt63_cnt,eecm3))?(c3F11):(0)));var tmp58=(((c3H1)>(c3B12)));var tmp59=(((c3H1)<(((c3B13)+(1)))));var sumcnt60_sum=((true&&tmp59)&&tmp58);var sumcnt60_cnt=2;arr3xH10H14[3][0]=(((andgeneral(0,sumcnt60_sum,sumcnt60_cnt,eecm3))?(c3E12):(0)));var tmp55=(((c3H1)>(c3B12)));var tmp56=(((c3H1)<(((c3B13)+(1)))));var sumcnt57_sum=((true&&tmp56)&&tmp55);var sumcnt57_cnt=2;arr3xI10I14[3][0]=(((andgeneral(0,sumcnt57_sum,sumcnt57_cnt,eecm3))?(c3F12):(0)));arr3xH10H14[4][0]=(((((c3H1)>(((c3B13)+(1)))))?(c3E12):(0)));arr3xI10I14[4][0]=(((((c3H1)>(((c3B13)+(1)))))?(c3F12):(0)));arr3xH17H21[0][0]=(((((c3H1)<(((c3B17)+(1)))))?(c3E17):(0)));arr3xI17I21[0][0]=(((((c3H1)<(((c3B17)+(1)))))?(c3F17):(0)));var tmp52=(((c3H1)>(c3B17)));var tmp53=(((c3H1)<(((c3B18)+(1)))));var sumcnt54_sum=((true&&tmp53)&&tmp52);var sumcnt54_cnt=2;arr3xH17H21[1][0]=(((andgeneral(0,sumcnt54_sum,sumcnt54_cnt,eecm3))?(c3E17):(0)));var tmp49=(((c3H1)>(c3B17)));var tmp50=(((c3H1)<(((c3B18)+(1)))));var sumcnt51_sum=((true&&tmp50)&&tmp49);var sumcnt51_cnt=2;arr3xI17I21[1][0]=(((andgeneral(0,sumcnt51_sum,sumcnt51_cnt,eecm3))?(c3F17):(0)));var tmp46=(((c3H1)>(c3B18)));var tmp47=(((c3H1)<(((c3B19)+(1)))));var sumcnt48_sum=((true&&tmp47)&&tmp46);var sumcnt48_cnt=2;arr3xH17H21[2][0]=(((andgeneral(0,sumcnt48_sum,sumcnt48_cnt,eecm3))?(c3E18):(0)));var tmp43=(((c3H1)>(c3B18)));var tmp44=(((c3H1)<(((c3B19)+(1)))));var sumcnt45_sum=((true&&tmp44)&&tmp43);var sumcnt45_cnt=2;arr3xI17I21[2][0]=(((andgeneral(0,sumcnt45_sum,sumcnt45_cnt,eecm3))?(c3F18):(0)));var tmp40=(((c3H1)>(c3B19)));var tmp41=(((c3H1)<(((c3B20)+(1)))));var sumcnt42_sum=((true&&tmp41)&&tmp40);var sumcnt42_cnt=2;arr3xH17H21[3][0]=(((andgeneral(0,sumcnt42_sum,sumcnt42_cnt,eecm3))?(c3E19):(0)));var tmp37=(((c3H1)>(c3B19)));var tmp38=(((c3H1)<(((c3B20)+(1)))));var sumcnt39_sum=((true&&tmp38)&&tmp37);var sumcnt39_cnt=2;arr3xI17I21[3][0]=(((andgeneral(0,sumcnt39_sum,sumcnt39_cnt,eecm3))?(c3F19):(0)));arr3xH17H21[4][0]=(((((c3H1)>(((c3B20)+(1)))))?(c3E19):(0)));arr3xI17I21[4][0]=(((((c3H1)>(((c3B20)+(1)))))?(c3F19):(0)));arr3xH24H28[0][0]=(((((c3H1)<(((c3B24)+(1)))))?(c3E24):(0)));arr3xI24I28[0][0]=(((((c3H1)<(((c3B24)+(1)))))?(c3F24):(0)));var tmp34=(((c3H1)>(c3B24)));var tmp35=(((c3H1)<(((c3B25)+(1)))));var sumcnt36_sum=((true&&tmp35)&&tmp34);var sumcnt36_cnt=2;arr3xH24H28[1][0]=(((andgeneral(0,sumcnt36_sum,sumcnt36_cnt,eecm3))?(c3E24):(0)));var tmp31=(((c3H1)>(c3B24)));var tmp32=(((c3H1)<(((c3B25)+(1)))));var sumcnt33_sum=((true&&tmp32)&&tmp31);var sumcnt33_cnt=2;arr3xI24I28[1][0]=(((andgeneral(0,sumcnt33_sum,sumcnt33_cnt,eecm3))?(c3F24):(0)));var c3F26=(((((((c3F25)-(c3F24)))+(c3F25)))-(0.02)));var tmp28=(((c3H1)>(c3B25)));var tmp29=(((c3H1)<(((c3B26)+(1)))));var sumcnt30_sum=((true&&tmp29)&&tmp28);var sumcnt30_cnt=2;arr3xH24H28[2][0]=(((andgeneral(0,sumcnt30_sum,sumcnt30_cnt,eecm3))?(c3E25):(0)));var tmp25=(((c3H1)>(c3B25)));var tmp26=(((c3H1)<(((c3B26)+(1)))));var sumcnt27_sum=((true&&tmp26)&&tmp25);var sumcnt27_cnt=2;arr3xI24I28[2][0]=(((andgeneral(0,sumcnt27_sum,sumcnt27_cnt,eecm3))?(c3F25):(0)));var tmp22=(((c3H1)>(c3B26)));var tmp23=(((c3H1)<(((c3B27)+(1)))));var sumcnt24_sum=((true&&tmp23)&&tmp22);var sumcnt24_cnt=2;arr3xH24H28[3][0]=(((andgeneral(0,sumcnt24_sum,sumcnt24_cnt,eecm3))?(c3E26):(0)));var tmp19=(((c3H1)>(c3B26)));var tmp20=(((c3H1)<(((c3B27)+(1)))));var sumcnt21_sum=((true&&tmp20)&&tmp19);var sumcnt21_cnt=2;arr3xI24I28[3][0]=(((andgeneral(0,sumcnt21_sum,sumcnt21_cnt,eecm3))?(c3F26):(0)));arr3xH24H28[4][0]=(((((c3H1)>(((c3B27)+(1)))))?(c3E26):(0)));arr3xI24I28[4][0]=(((((c3H1)>(((c3B27)+(1)))))?(c3F26):(0)));arr3xH32H36[0][0]=(((((c3H1)<(((c3B32)+(1)))))?(c3E32):(0)));arr3xI32I36[0][0]=(((((c3H1)<(((c3B32)+(1)))))?(c3F32):(0)));var tmp16=(((c3H1)>(c3B32)));var tmp17=(((c3H1)<(((c3B33)+(1)))));var sumcnt18_sum=((true&&tmp17)&&tmp16);var sumcnt18_cnt=2;arr3xH32H36[1][0]=(((andgeneral(0,sumcnt18_sum,sumcnt18_cnt,eecm3))?(c3E32):(0)));var tmp13=(((c3H1)>(c3B32)));var tmp14=(((c3H1)<(((c3B33)+(1)))));var sumcnt15_sum=((true&&tmp14)&&tmp13);var sumcnt15_cnt=2;arr3xI32I36[1][0]=(((andgeneral(0,sumcnt15_sum,sumcnt15_cnt,eecm3))?(c3F32):(0)));var tmp10=(((c3H1)>(c3B33)));var tmp11=(((c3H1)<(((c3B34)+(1)))));var sumcnt12_sum=((true&&tmp11)&&tmp10);var sumcnt12_cnt=2;arr3xH32H36[2][0]=(((andgeneral(0,sumcnt12_sum,sumcnt12_cnt,eecm3))?(c3E33):(0)));var tmp7=(((c3H1)>(c3B33)));var tmp8=(((c3H1)<(((c3B34)+(1)))));var sumcnt9_sum=((true&&tmp8)&&tmp7);var sumcnt9_cnt=2;arr3xI32I36[2][0]=(((andgeneral(0,sumcnt9_sum,sumcnt9_cnt,eecm3))?(c3F33):(0)));var tmp4=(((c3H1)>(c3B34)));var tmp5=(((c3H1)<(((c3B35)+(1)))));var sumcnt6_sum=((true&&tmp5)&&tmp4);var sumcnt6_cnt=2;arr3xH32H36[3][0]=(((andgeneral(0,sumcnt6_sum,sumcnt6_cnt,eecm3))?(c3E34):(0)));var tmp1=(((c3H1)>(c3B34)));var tmp2=(((c3H1)<(((c3B35)+(1)))));var sumcnt3_sum=((true&&tmp2)&&tmp1);var sumcnt3_cnt=2;arr3xI32I36[3][0]=(((andgeneral(0,sumcnt3_sum,sumcnt3_cnt,eecm3))?(c3F34):(0)));arr3xH32H36[4][0]=(((((c3H1)>(((c3B35)+(1)))))?(c3E34):(0)));arr3xI32I36[4][0]=(((((c3H1)>(((c3B35)+(1)))))?(c3F34):(0)));var c3H8=(sumgeneral(5,0,0,eecm11));var c3I8=(sumgeneral(5,0,0,eecm10));var c3H15=(sumgeneral(5,0,0,eecm9));var c3I15=(sumgeneral(5,0,0,eecm8));var c3H22=(sumgeneral(5,0,0,eecm7));var c3I22=(sumgeneral(5,0,0,eecm6));var c3H29=(sumgeneral(5,0,0,eecm5));var c3I29=(sumgeneral(5,0,0,eecm4));var c3H37=(sumgeneral(5,0,0,eecm2));var c3I37=(sumgeneral(5,0,0,eecm1));arr3xH40I47[0][0]=(c3H22);arr3xH40I47[0][1]=(c3I22);arr3xH40I47[1][0]=(c3H37);arr3xH40I47[1][1]=(c3I37);arr3xH40I47[2][0]=(c3H15);arr3xH40I47[2][1]=(c3I15);arr3xH40I47[3][0]=(c3H8);arr3xH40I47[3][1]=(c3I8);arr3xH40I47[4][0]=(c3H29);arr3xH40I47[4][1]=(c3I29);arr3xH40I47[5][0]=(c3H37);arr3xH40I47[5][1]=(c3I37);arr3xH40I47[6][0]=(c3H29);arr3xH40I47[6][1]=(c3I29);arr3xH40I47[7][0]=(c3H37);arr3xH40I47[7][1]=(c3I37);var c3H48=(index3(arr3xH40I47,0,0,7,1,(c1C4),(1)));var c3I48=(index3(arr3xH40I47,0,0,7,1,(c1C4),(2)));var c3H49=(((((c1C14)==(1)))?(c3H48):(c3I48)));var c2C56=(((((c3H49)*(c2C45)))*(((c2D12)/(100)))));var c2C60=(((((((c2C56)-(c2C57)))-(c2C58)))-(c2C59)));var c2C61=(((c2C60)*(c2C53)));var c1C17=(rounddown((c2C61),(-3)));data.p1C9=c1C9;data.p1C15=c1C15;data.p1C17=c1C17;}; function myIsNaN(x){return(isNaN(x)||(typeof x=='number'&&!isFinite(x)));};function mod(n,d){return n-d*Math.floor(n/d);};function round(n,nd){if(isFinite(n)&&isFinite(nd)){var sign_n=(n<0)?-1:1;var abs_n=Math.abs(n);var factor=Math.pow(10,nd);return sign_n*Math.round(abs_n*factor)/factor;}else{return NaN;}};function rounddown(n,nd){if(isFinite(n)&&isFinite(nd)){var sign_n=(n<0)?-1:1;var abs_n=Math.abs(n);var factor=Math.pow(10,nd);return sign_n*Math.floor(abs_n*factor)/factor;}else{return NaN;}};function sum2(arr,rt,rb){var sum=0;for(var ii=rt;ii<=rb;ii++){sum+=arr[ii]};return sum};function sum3(arr,rt,ct,rb,cb){var sum=0;for(var ii=rt;ii<=rb;ii++){for(var jj=ct;jj<=cb;jj++){sum+=arr[ii][jj]}};return sum};function sumgeneral(cnt,vsum,vcnt,x){var sum=vsum;for(var ii=0;ii<x.length;ii++){sum+=sum3(x[ii][0],x[ii][1],x[ii][2],x[ii][3],x[ii][4]);};return sum;};function andgeneral(cnt,vsum,vcnt,x){if(!vsum){return false;};for(var ii=0;ii<x.length;ii++){var arr=x[ii][0];for(var jj=x[ii][1];jj<=x[ii][3];jj++){for(var kk=x[ii][2];kk<=x[ii][4];kk++){if(!arr[jj][kk]){return false;};};};};return true;};function eeparseFloat(str){str=String(str).replace(eedecreg,".");var res=parseFloat(str);if(isNaN(res)){return 0;}else{return res;}};function eeparsePercent(str){var parts=String(str).split('%');var tmp=String(parts[0]).replace(eedecreg,".");var res=parseFloat(tmp)/100;if(isNaN(res)){return 0;}else{return res;}};function eedisplayFloat(x){if(myIsNaN(x)){return Number.NaN;}else{return String(x).replace(/\./g,eedec);}};function eedisplayScientific(x,nd){if(myIsNaN(x)){return Number.NaN;}else{var str=String(x.toExponential(nd));return str.replace(/\./g,eedec);}};function eedisplayFloatND(x,nd){if(myIsNaN(x)){return Number.NaN;}else{var res=round(x,nd);if(nd>0){var str=String(res);if(str.indexOf('e')!=-1)return str;if(str.indexOf('E')!=-1)return str;var parts=str.split('.');if(parts.length<2){var decimals=('00000000000000').substring(0,nd);return(parts[0]).toString()+eedec+decimals;}else{var decimals=((parts[1]).toString()+'00000000000000').substring(0,nd);return(parts[0]).toString()+eedec+decimals;}}else{return res;}}};function eedisplayPercent(x){if(myIsNaN(x)){return Number.NaN;}else{var tmp=(x*100).toString()+'%';return tmp.replace(/\./g,eedec);}};function eedisplayPercentND(x,nd){if(myIsNaN(x)){return Number.NaN;}else{return eedisplayFloatND(x*100,nd)+'%';}}function eeparseFloatTh(str){str=String(str).replace(eethreg,"");str=String(str).replace(eedecreg,".");var res=parseFloat(str);if(isNaN(res)){return 0;}else{return res;}};function eedisplayFloatNDTh(x,nd){if(myIsNaN(x)){return Number.NaN;}else{var res=round(x,nd);if(nd>0){var str=String(res);if(str.indexOf('e')!=-1)return str;if(str.indexOf('E')!=-1)return str;var parts=str.split('.');var res2=eeinsertThousand(parts[0].toString());if(parts.length<2){var decimals=('00000000000000').substring(0,nd);return(res2+eedec+decimals);}else{var decimals=((parts[1]).toString()+'00000000000000').substring(0,nd);return(res2+eedec+decimals);}}else{return(eeinsertThousand(res.toString()));}}};function eedisplayPercentNDTh(x,nd){if(myIsNaN(x)){return Number.NaN;}else{return eedisplayFloatNDTh(x*100,nd)+'%';}}function eeinsertThousand(whole){if(whole==""||whole.indexOf("e")>=0){return whole;}else{var minus_sign="";if(whole.charAt(0)=="-"){minus_sign="-";whole=whole.substring(1);};var res="";var str_length=whole.length-1;for(var ii=0;ii<=str_length;ii++){if(ii>0&&ii%3==0){res=eeth+res;};res=whole.charAt(str_length-ii)+res;};return minus_sign+res;}};function eedatefmt(fmt,x){if(!isFinite(x))return Number.NaN;var tmp=0;var res="";var len=fmt.length;for(var ii=0;ii<len;ii++){if(fmt[ii]>31){res+=fmtstrings[fmt[ii]-32];}else{switch(fmt[ii]){case 2:res+=eemonth(x);break;case 3:tmp=eemonth(x);if(tmp<10){res+="0";};res+=tmp;break;case 4:res+=fmtmonthnamesshort[eemonth(x)-1];break;case 5:res+=fmtmonthnameslong[eemonth(x)-1];break;case 6:res+=eeday(x);break;case 7:tmp=eeday(x);if(tmp<10){res+="0";};res+=tmp;break;case 8:res+=fmtdaynamesshort[weekday(x,1)-1];break;case 9:res+=fmtdaynameslong[weekday(x,1)-1];break;case 10:tmp=year(x)%100;if(tmp<10){res+="0";};res+=tmp;break;case 11:res+=year(x);break;case 12:res+=hour(x);break;case 13:tmp=hour(x);if(tmp<10){res+="0";};res+=tmp;break;case 14:tmp=hour(x)%12;if(tmp==0){res+="12";}else{res+=tmp%12;};break;case 15:tmp=hour(x)%12;if(tmp==0){res+="12";}else{if(tmp<10){res+="0";};res+=tmp;};break;case 16:res+=minute(x);break;case 17:tmp=minute(x);if(tmp<10){res+="0";};res+=tmp;break;case 18:res+=second(x);break;case 19:tmp=second(x);if(tmp<10){res+="0";};res+=tmp;break;case 21:case 22:if(hour(x)<12){res+="AM";}else{res+="PM";};break;case 23:res+=eedisplayFloat(x);break;case 24:tmp=fmt[++ii];res+=eedisplayFloatND(x,tmp);break;case 25:tmp=fmt[++ii];res+=eedisplayFloatNDTh(x,tmp);break;case 26:res+=eedisplayPercent(x);break;case 27:tmp=fmt[++ii];res+=eedisplayPercentND(x,tmp);break;case 28:tmp=fmt[++ii];res+=eedisplayPercentNDTh(x,tmp);break;case 29:tmp=fmt[++ii];res+=eedisplayScientific(x,tmp);break;};};};return res;};function eeisstring(v){switch(typeof v){case "string":return true;case "object":return v.constructor==String;default:return false;}};function index3(x0_arr,x0_from_x,x0_from_y,x0_to_x,x0_to_y,row,col){if(!isFinite(col)||!isFinite(row)||row<1||col<1)return Number.NaN;if(x0_to_x-x0_from_x+1<row)return Number.NaN;if(x0_to_y-x0_from_y+1<col)return Number.NaN;return x0_arr[x0_from_x+Math.floor(row)-1][x0_from_y+Math.floor(col)-1];};function leap_gregorian(year){return((year%4)==0)&&(!(((year%100)==0)&&((year%400)!=0)));}var GREGORIAN_EPOCH=1721425;function gregorian_to_jd(year,month,day){return(GREGORIAN_EPOCH-0)+(365*(year-1))+Math.floor((year-1)/4)+(-Math.floor((year-1)/100))+Math.floor((year-1)/400)+Math.floor((((367*month)-362)/12)+((month<=2)?0:(leap_gregorian(year)?-1:-2))+day);}function jd_to_gregorian(jd){var wjd,depoch,quadricent,dqc,cent,dcent,quad,dquad,yindex,year,yearday,leapadj;wjd=Math.floor(jd);depoch=wjd-GREGORIAN_EPOCH-1;quadricent=Math.floor(depoch/146097);dqc=mod(depoch,146097);cent=Math.floor(dqc/36524);dcent=mod(dqc,36524);quad=Math.floor(dcent/1461);dquad=mod(dcent,1461);yindex=Math.floor(dquad/365);year=(quadricent*400)+(cent*100)+(quad*4)+yindex;if(!((cent==4)||(yindex==4))){year++;}yearday=wjd-gregorian_to_jd(year,1,1);leapadj=((wjd<gregorian_to_jd(year,3,1))?0:(leap_gregorian(year)?1:2));var month=Math.floor((((yearday+leapadj)*12)+373)/367);var day=(wjd-gregorian_to_jd(year,month,1))+1;return new Array(year,month,day);}function eeday(serial_number){if(!isFinite(serial_number))return Number.NaN;if(serial_number<1){return 0;}if(serial_number>60)serial_number--;var res=jd_to_gregorian(serial_number+2415020);return res[2];};function hour(serial_number){if(!isFinite(serial_number))return Number.NaN;var res=Math.floor((serial_number-Math.floor(serial_number))*86400+0.5);return Math.floor(res/3600);}function minute(serial_number){if(!isFinite(serial_number))return Number.NaN;var res=Math.floor((serial_number-Math.floor(serial_number))*86400+0.5);return Math.floor(res/60)%60;};function eemonth(serial_number){if(!isFinite(serial_number))return Number.NaN;if(serial_number<1){return 1;}if(serial_number>60)serial_number--;var res=jd_to_gregorian(serial_number+2415020);return res[1];};function second(serial_number){if(!isFinite(serial_number))return Number.NaN;var res=Math.floor((serial_number-Math.floor(serial_number))*86400+0.5);return res%60;};function weekday(serial_number,return_type){if(!isFinite(return_type)||!isFinite(serial_number))return Number.NaN;if(return_type<1||return_type>3)return Number.NaN;var res=Math.floor(serial_number+6)%7;switch(Math.floor(return_type)){case 1:return res+1;case 2:return(res+6)%7+1;case 3:return(res+6)%7;};return "hej";};function year(serial_number){if(!isFinite(serial_number))return Number.NaN;if(serial_number<1){return 1900;}if(serial_number>60)serial_number--;var res=jd_to_gregorian(serial_number+2415020);return res[0];}; </SCRIPT> <BODY onload=initial_update();document.formc.p1C4.focus();> <FORM id=formc method=post name=formc action=""> <DIV style="DISPLAY: block" id=panel1> <TABLE style="WIDTH: 510pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 bgColor=#E2E9EE> <COLGROUP> <COL width=4> <COL width=288> <COL width=66> <COL width=114> <COL width=19> <COL width=19> <TBODY> <TR style="HEIGHT: 13pt" bgColor=#c8d8e5> <TD class=ee100>&nbsp; </TD> <TD class=ee103 colSpan=4>&nbsp;</TD> <TD class=ee103>&nbsp; </TD></TR> <TR style="HEIGHT: 15pt"> <TD class=ee100>&nbsp; </TD> <TD class=ee103 colSpan=5>&nbsp; </TD></TR> <TR style="HEIGHT: 16pt"> <TD class=ee100>&nbsp; </TD> <TD class=ee103><b>Om boligen: </b> </TD> <TD class=ee103 colSpan=4>&nbsp; </TD></TR> <TR style="HEIGHT: 18pt"> <TD class=ee100>&nbsp; </TD> <TD class=ee103>Hvor bor du (bestemmer klimasonen og strømavgifter) </TD> <TD class=ee109 vAlign=top align=left><SPAN style="Z-INDEX: 1; POSITION: absolute; MARGIN-TOP: 0px; WIDTH: 244px; HEIGHT: 22px; MARGIN-LEFT: 0px"><SELECT style="WIDTH: 244px" id=p1C4 onchange="recalc_onclick('p1C4')" class=ee110 tabIndex=1 size=1 name=p1C4> <OPTION value=1>Sør-Norge, kystnære innland</OPTION> <OPTION value=2>Sør-Norge, innland</OPTION> <OPTION selected value=3>Øst- og Sørlandet, Midt-Norge, kyst</OPTION> <OPTION value=4>Vestlandet</OPTION> <OPTION value=5>Nordland og Sør-Troms kyst</OPTION> <OPTION value=6>Nordland og Sør-Troms innland</OPTION> <OPTION value=7>Nord-Troms og Finnmark kyst</OPTION> <OPTION value=8>Nord-Troms og Finnmark innland</OPTION></SELECT> </SPAN></TD> <TD class=ee103>&nbsp; </TD> <TD class=ee103>&nbsp;</TD> <TD class=ee103>&nbsp;</TD></TR> <TR style="HEIGHT: 18pt"> <TD class=ee100>&nbsp; </TD> <TD class=ee103>Når ble boligen oppført </TD> <TD class=ee109 vAlign=top align=left><SPAN style="Z-INDEX: 2; POSITION: absolute; MARGIN-TOP: 0px; WIDTH: 96px; HEIGHT: 22px; MARGIN-LEFT: 0px"><SELECT style="WIDTH: 96px" id=p1C5 onchange="recalc_onclick('p1C5')" class=ee110 tabIndex=2 size=1 name=p1C5> <OPTION value=1>2012- i dag</OPTION> <OPTION value=2>2001-2011</OPTION> <OPTION value=3>1991-2000</OPTION> <OPTION selected value=4>1981-1990</OPTION> <OPTION value=5>1971-1980</OPTION> <OPTION value=6>1961-1970</OPTION> <OPTION value=7>1951-1960</OPTION> <OPTION value=8>1950 og eldre</OPTION></SELECT> </SPAN></TD> <TD class=ee103 colSpan=3>&nbsp; </TD></TR> <TR style="HEIGHT: 18pt"> <TD class=ee100>&nbsp; </TD> <TD class=ee103>Boligens areal (enebolig eller rekkehus) </TD> <TD class=ee111><INPUT onblur="this.value=eedisplayFloat(eeparseFloat(this.value));recalc_onclick('p1C6')" style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-WEIGHT: 400; FONT-SIZE: 10pt; BACKGROUND: #eaeaea; VERTICAL-ALIGN: bottom; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 95%; COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial; TEXT-ALIGN: right" id=p1C6 class=ee113 tabIndex=3 name=p1C6 value=200> </TD> <TD class=ee103 colSpan=3>&nbsp; </TD></TR> <TR style="HEIGHT: 18pt"> <TD class=ee100>&nbsp; </TD> <TD class=ee103>Har du trang trappeløsning mellom to etasjer?<SPAN>&nbsp;</SPAN> </TD> <TD class=ee109 vAlign=top align=left><SPAN style="Z-INDEX: 4; POSITION: absolute; MARGIN-TOP: 0px; WIDTH: 50px; HEIGHT: 21px; MARGIN-LEFT: 0px"><SELECT style="WIDTH: 50px" id=p1C7 onchange="recalc_onclick('p1C7')" class=ee110 tabIndex=4 size=1 name=p1C7> <OPTION selected value=1>Nei</OPTION> <OPTION value=2>Ja</OPTION></SELECT> </SPAN></TD> <TD class=ee103 colSpan=3>&nbsp; </TD></TR> <TR style="HEIGHT: 16pt"> <TD class=ee100>&nbsp; </TD> <TD class=ee103>Andel av oppvarmingsbehov i hovedetasje (stue) </TD> <TD class=ee111><INPUT onblur="this.value=eedisplayPercentND(eeparsePercent(this.value),0);recalc_onclick('p1C8')" style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-WEIGHT: 400; FONT-SIZE: 10pt; BACKGROUND: #eaeaea; VERTICAL-ALIGN: bottom; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 95%; COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial; TEXT-ALIGN: right" id=p1C8 class=ee113 tabIndex=5 name=p1C8 value=60%> </TD> <TD class=ee103 colSpan=3>&nbsp; </TD></TR> <TR style="HEIGHT: 16pt"> <TD class=ee100>&nbsp; </TD> <TD class=ee103>Oppvarmingsbehov (beregnet av klimasone, alder og areal ) </TD> <TD class=ee111><INPUT style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-WEIGHT: 400; FONT-SIZE: 10pt; BACKGROUND: #C8D8E5; VERTICAL-ALIGN: bottom; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 95%; COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial; TEXT-ALIGN: right" id=p1C9 class=ee113 tabIndex=-1 name=p1C9 readOnly value=0> </TD> <TD class=ee103 colSpan=3>&nbsp; </TD></TR> <TR style="HEIGHT: 16pt"> <TD class=ee100>&nbsp; </TD> <TD class=ee103>Oppvarmingsbehov: Legg inn ditt estimat i stedet </TD> <TD class=ee111><INPUT onblur="this.value=eedisplayFloat(eeparseFloat(this.value));recalc_onclick('p1C10')" style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-WEIGHT: 400; FONT-SIZE: 10pt; BACKGROUND: #eaeaea; VERTICAL-ALIGN: bottom; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 95%; COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial; TEXT-ALIGN: right" id=p1C10 class=ee113 tabIndex=6 name=p1C10 value=0> </TD> <TD class=ee103 colSpan=3>&nbsp; </TD></TR> <TR style="HEIGHT: 16pt"> <TD class=ee100>&nbsp; </TD> <TD class=ee103>Strømpris ink mva og forbruksavgift (antall øre) </TD> <TD class=ee111><INPUT onblur="this.value=eedisplayFloat(eeparseFloat(this.value));recalc_onclick('p1C11')" style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-WEIGHT: 400; FONT-SIZE: 10pt; BACKGROUND: #eaeaea; VERTICAL-ALIGN: bottom; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 95%; COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial; TEXT-ALIGN: right" id=p1C11 class=ee113 tabIndex=7 name=p1C11 value=78> </TD> <TD class=ee103 colSpan=3>&nbsp; </TD></TR> <TR style="HEIGHT: 16pt"> <TD class=ee100>&nbsp; </TD> <TD class=ee103><b>Om varmepumpen: </b> </TD> <TD class=ee103 colSpan=4>&nbsp; </TD></TR> <TR style="HEIGHT: 18pt"> <TD class=ee100>&nbsp; </TD> <TD class=ee103>Type varmepumpe (energiklasse som går fra B til A+++) </TD> <TD class=ee109 vAlign=top align=left><SPAN style="Z-INDEX: 3; POSITION: absolute; MARGIN-TOP: 0px; WIDTH: 65px; HEIGHT: 22px; MARGIN-LEFT: 0px"><SELECT style="WIDTH: 65px" id=p1C13 onchange="recalc_onclick('p1C13')" class=ee110 tabIndex=8 size=1 name=p1C13> <OPTION value=1>B</OPTION> <OPTION value=2>A</OPTION> <OPTION selected value=3>A+</OPTION> <OPTION value=4>A++</OPTION> <OPTION value=5>A+++</OPTION></SELECT> </SPAN></TD> <TD class=ee103 colSpan=3>&nbsp; </TD></TR> <TR style="HEIGHT: 18pt"> <TD class=ee100>&nbsp; </TD> <TD class=ee103>Er dette en liten eller stor varmepumpe? </TD> <TD class=ee109 vAlign=top align=left><SPAN style="Z-INDEX: 5; POSITION: absolute; MARGIN-TOP: 2px; WIDTH: 65px; HEIGHT: 22px; MARGIN-LEFT: 0px"><SELECT style="WIDTH: 65px" id=p1C14 onchange="recalc_onclick('p1C14')" class=ee110 tabIndex=9 size=1 name=p1C14> <OPTION selected value=1>Liten</OPTION> <OPTION value=2>Stor</OPTION></SELECT> </SPAN></TD> <TD class=ee103 colSpan=3>&nbsp; </TD></TR> <TR style="HEIGHT: 16pt"> <TD class=ee100>&nbsp; </TD> <TD class=ee103>Normalpris på varmepumpen ut fra energiklasse og størrelse </TD> <TD class=ee111><INPUT style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-WEIGHT: 400; FONT-SIZE: 10pt; BACKGROUND: #C8D8E5; VERTICAL-ALIGN: bottom; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 95%; COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial; TEXT-ALIGN: right" id=p1C15 class=ee113 tabIndex=-1 name=p1C15 readOnly value=0> </TD> <TD class=ee103 colSpan=3>&nbsp; </TD></TR> <TR style="HEIGHT: 16pt"> <TD class=ee100>&nbsp; </TD> <TD class=ee103>Kjøpspris varmepumpe ink montering </TD> <TD class=ee111><INPUT onblur="this.value=eedisplayFloatNDTh(eeparseFloatTh(this.value),0);recalc_onclick('p1C16')" style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-WEIGHT: 400; FONT-SIZE: 10pt; BACKGROUND: #eaeaea; VERTICAL-ALIGN: bottom; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 95%; COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial; TEXT-ALIGN: right" id=p1C16 class=ee113 tabIndex=10 name=p1C16 value=0> </TD> <TD class=ee103 colSpan=3>&nbsp; </TD></TR> <TR style="HEIGHT: 16pt"> <TD class=ee100>&nbsp; </TD> <TD class=ee103><b>Lønnsomhet av varmepumpen (nåverdi av hele tiårsperioden) </b> </TD> <TD class=ee111><INPUT style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; BORDER-TOP: #000000 1px solid; FONT-WEIGHT: 400; FONT-SIZE: 10pt; BACKGROUND: #C8D8E5; VERTICAL-ALIGN: bottom; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 95%; COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial; TEXT-ALIGN: right" id=p1C17 class=ee113 tabIndex=-1 name=p1C17 readOnly value=0> </TD> <TD class=ee103 colSpan=3>&nbsp; </TD></TR> <TR style="HEIGHT: 15pt"> <TD class=ee100>&nbsp; </TD> <TD class=ee103>&nbsp;</TD> <TD class=ee103 colSpan=4>&nbsp; </TD></TR></TBODY></TABLE> <table style="width: 510pt; border-collapse: collapse" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 bgColor=#C8D8E5> <tr> <td> <input class="eebuttons" type="button" value="Beregn" name="xl_update_bottom" onclick="recalc_onclick('')"> <input class="eebuttons" type="button" value="Tilbakestill" name="xl_reset_bottom" onclick="reset_onclick('')"> </td> </tr> </table> </DIV> <SCRIPT language=javascript> function reset_onclick(x){document.formc.reset();postcode();recalc_onclick('');};function postcode(){};function eequerystring(){var querystring=document.location.search;if(querystring.length>0){variables=(querystring.substring(1)).split("&");var variable;var key;var value;for(var ii=0;ii<variables.length;ii++){variable=variables[ii].split("=");key=unescape(variable[0]);value=unescape(variable[1]);if(document.formc[key]!=null){document.formc[key].value=value;}}}}function initial_update(){postcode('');eequerystring();recalc_onclick('');} </SCRIPT> </FORM> <p><em>Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren <a href="mailto:rp@smartepenger.no?subject=Kalkulator">Rune Pedersen</a>.</em></p> <h2><span style="color: #000000;"><a name="hjelp"><span style="color: #000000;">Hjelp til utfylling av varmepumpekalkulator</span></a></span></h2> <p><strong>Nå ble boligen oppført.</strong> Dersom boligen er oppgradert med tykkere isolasjon og gjerne bedre isolerte vinduer, legger du inn det byggeåret som den oppgraderte standarden tilsvarer.</p> <p><strong>Trang trappeløsning</strong> deler faktisk boligen i to når det gjelder varmepumpe. Det er kun en svært åpen trappeløsning som tillater luften å sirkulere mellom etasjene. Dersom du ikke har det, kan du kun forvente at varmepumpen evner å varme opp en av etasjene, og det bør være hovedetasjen hvor stuen er.</p> <p><strong>Hovedetasjens andel av oppvarmingsbehovet </strong>utgjør normalt 60 prosent av boligens totale behov. Men dersom du for eksempel har en liten førsteetasje eller den er delvis avstengt uten særlig varmebehov, øker hovedetasjens andel til mer enn 60 prosent. Da bør du endre dette tallet i kalkulatoren.</p> <p><strong>Oppvarmingsbehovet</strong> beregner vi på bakgrunn av din boligs alder, størrelse, klimasone, og om det er trang trappeløsning mellom etasjene. Dette tallet forutsetter at all oppvarming skjer ved strøm. Bruker du andre kilder vil dette tallet kunne være langt mindre. For eksempel kan en kombinasjon med vedfyring redusere dette tallet.</p> <p>NB: Har du <strong>gulvvarme</strong>, kan du egentlig glemme varmepumpe. Da er varmepumpe kun aktuell en eventuell etasje uten gulvvarme.</p> <p>Du kan<strong> legge inn ditt eget estimat i stedet</strong>. Legger du inn et tall som er større enn null i dette feltet, er det dette forbrukstallet kalkulatoren bruker.</p> <p><strong>Strømprisen</strong> inkluderer alle variable kostander. Strømprisen under varmepumpens levetid er basert på den forventede (markedsprisen på fremtidskontrakter på kraftbørsen) 10 år frem i tid (lik varmepumpens levetid). Alle faste elementer i strømprisen og nettleie er holdt utenfor da disse ikke kan påvirkes av strømsparing. I Nord-Norge betales det ikke mva på strømprisen. I Nord-Troms og Finnmark betaler man heller ikke forbruksavgiften på 12,65 øre. Dette trekker kalkulatoren fra den innlagte strømprisen.</p> <p><strong>Type varmepumpe.</strong> Varmepumpene har ulik kvalitet og pris. Energiklassifiseringen viser hvor effektiv varmepumpen er, dvs hvor billig den klarer å produsere varmen. Tallet sier derimot ingenting om hvor mye varme den produserer. Jo høyere energiklasse desto dyrere varmepumpe. Er du i tvil, velg A+ eller A++.</p> <p><strong>Stor eller liten.</strong> En stor varmepumpe har vi definert med maks effekt på 5,5 kW (5.000 watt), mens en stor varmepumpe yter 6,5 kW. NB: Leverandørene oppgir varmepumpens maksimale effekt&nbsp; ved pluss 7 grader ute (Varmepumpens maks-effekt ved minus 7 grader er 30 prosent lavere).</p> <p><strong>Lønnsomhet.</strong> Er nåverdien positiv, er investeringen lønnsom. Nåverdien viser hva du sitter igjen med i dagens pengeverdi når alle kostnader er trukket fra, også kjøpesummen og rentekostnaden. Her forutsettes det at varmepumpen har en levetid på 10 år.</p> Skatteberegning 2015 2014-10-07T16:32:39+00:00 2014-10-07T16:32:39+00:00 http://www.smartepenger.no/kalkulatorer/105-kalkulator/2039-skatteberegning-2015 Rune Pedersen rune.pedersen@pengeforlaget.no <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Beregn hva du skal betale i skatt for skatteåret 2015. Kalkulatoren kan brukes av både lønnsmottakere, uføretrygdede og selvstendig næringsdrivende. <br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Beregn hva du skal betale i skatt for skatteåret 2015. Kalkulatoren kan brukes av både lønnsmottakere, uføretrygdede og selvstendig næringsdrivende. <br /></strong></span></p> Beregn hva du betaler i skatter og avgifter i 2015 2014-10-09T03:53:30+00:00 2014-10-09T03:53:30+00:00 http://www.smartepenger.no/kalkulatorer/105-kalkulator/2045-dette-betaler-du-i-skatter-og-avgifter-i-2015 Rune Pedersen rune.pedersen@pengeforlaget.no <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Kalkulatoren beregner alle typer skatter og avgifter som er aktuelle å betale i Norge. Den er basert på tall fremlagt i statsbudsjettet for 2015.</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Kalkulatoren beregner alle typer skatter og avgifter som er aktuelle å betale i Norge. Den er basert på tall fremlagt i statsbudsjettet for 2015.</strong></span></p> Skatteberegning for lønnsmottakere 2015 2014-10-07T12:13:50+00:00 2014-10-07T12:13:50+00:00 http://www.smartepenger.no/kalkulatorer/105-kalkulator/2038-skatteberegning-for-lonnsmottakere-2015 Rune Pedersen rune.pedersen@pengeforlaget.no <p><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><strong>Kalkulatoren er laget for lønnsmottakere, med vanlig lønnsinntekt.<br /></strong></span></strong></span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><strong>Kalkulatoren er laget for lønnsmottakere, med vanlig lønnsinntekt.<br /></strong></span></strong></span></strong></span></p>