Du kan ha rett til rentefritak på studielånet i en rekke tilfeller.

Søknad om rentefritak skal alltid sendes etter at renteperioden har påløpt. Hvis du har rett til rentefritak, betyr det at du også har rett til betalingsutsettelse. Hvis du får rentefritak blir ikke terminbeløpet satt ned, men tilbakebetalingstiden blir kortere.

Under fulltidsutdanning har du alltid rett til rentefritak hvis du har rett til støtte. Det kreves at du består utdanningen.

Hvis du tar deltidsutdanning og har rett til støtte, avhenger rentefritaket av inntektsnivået ditt. Ut fra tabellen under ser du hvilket inntektsnivå du kan ha. For hvert barn under 16 år øker inntektsgrensene med 13.752 kroner.

Antall måneder med rett til rentefritak

Tjener du mer enn 310.142 kroner har du ikke rett til rentefritak. Tjener du for eksempel 260.000 kroner har du rett til 10 måneder med rentefritak.

Antall mnd rett til rentefritak 2016 Med 1 barn Med 2 barn
1 310 142 323 894 337 646
2 305 019 318 771 332 523
3 299 898 313 650 327 402
4 294 775 308 527 322 279
5 289 653 303 405 317 157
6 284 530 298 282 312 034
7 279 409 293 161 306 913
8 274 286 288 038 301 790
9 269 164 282 916 296 668
10 264 042 277 794 291 546
11 258 919 272 671 286 423
12 253 797 267 549 281 301

Under avtjening av militær eller sivil verneplikt gis det rentefritak. Dette gjelder også for elever ved militære skoler. Kravet er at den har en varighet på minst tre måneder sammenhengende. Det er de samme inntektsgrenser i tabellen over som gjelder.

Ved arbeidsledighet må den ha vart sammenhengende i minst tre måneder for å ha rett til rentefritak. Samme inntektsgrenser som over.

Ved sykdom er kravet er at sykdommen, rehabiliteringen eller attføringen må ha vart sammenhengende i minst tre måneder. Inntektsgrensen er den samme som over. Hvis du er innvilget tidsbegrenset uførestønad kan du få rentefritak på samme måte.

Ved fødsel og omsorg kan gis rentefritak de første tolv månedene. I denne perioden på 12 måneder blir ikke inntekten til ektefelle/samboer tatt med. Det er først etter denne perioden at inntekten har betydning, og følger grensene i tabellen ovenfor. Rentefritaket blir gitt til den av foreldrene som har omsorg for barnet. Ved delt omsorg kan rentefritaket deles.

Du kan få rentefritak hvis du har mottatt sosialstønad sammenhengende i mer enn tre måneder. Du kan få rentefritak etter denne årsaken i inntil tre år.

Du kan få rentefritak ved å ha lav inntekt i fulltidsarbeid. Da må du ha hatt fulltidsarbeid i minst 12 måneder. I tillegg til inntektsgrensene i tabellen ovenfor, må ikke brutto arbeidsinntekt overstige 15.058 kroner i de aktuelle månedene. Den samlede årsinntekten for deg og ektefelle/samboer/registrerte partner må ikke overstige 507.668 kroner. Forsørger du barn under 16 år øker inntektsgrensen med 27.526 kroner per barn. Fritaket kan gis for inntil 3 år til sammen.

Ved studenttillitsverv på fulltid har du rett til rentefritak hvis du holder deg under inntektsgrensen i tabellen ovenfor. Tillitsvervet må være minst tre måneder sammenhengende.

Ved langvarig soning kan du få rentefritak. Soningen må ha en varighet på minst 12 måneder.  Den samlede årsinntekten for deg og ektefelle/samboer/registrerte partner må ikke overstige 507.668 kroner. Forsørger du barn under 16 år øker inntektsgrensen med 27.526 kroner per barn.

 

Les mer om studielån

Statens Lånekasse for utdanning

Råd om studielån

Reduksjon i lån og stipend

Sletting av lån i Lånekassen ved død og sykdom

Renter og tilbakebetaling i Lånekassen

Betalingsutsettelse av Lånekasselånet

Dette kan du få lån og stipend til

Fra Lånekassen:

Rentefritak (sletting av renter)

Inntektsgrenser for rentefritak