Ved omsetningen av bruktbiler må du betale en omregistreringsavgift.

Det må betales omregistreringsavgift til staten når en bil eller annet kjøretøy blir registrert på ny eier i motorvognregisteret. Avgiften beregnes etter type transportmiddel, vekt og alder.

Det er bare for biler som er registrert fra før av at du skal betale denne avgiften. Nye biler til landet, og bruktimporterte biler blir derfor ikke belastet med omregistreringsavgift.

Omregistreringsavgift for 2017

Tabellen er delt inn etter disse typene:

 • Mopeder
 • Motorsykler og beltemotorsykler
 • Personbiler og busser
 • Lastebiler
 • Biltilhengere
  Registreringsår
  2017 til 2014 2013 til 2006 2005 og eldre
Mopeder, motorsykler (og belte) 523 523 523
Personbiler      
t.o.m. 1200 kg 3 973 2 614 1 569
Over 1200 kg 6 064 3 660 1 569
Lastebiler, trekkbiler, varebiler, kombinerte biler, campingbiler, beltebiler og busser inntil 7500 kg:
t.o.m. 1.000 kg 1 987 1 255 1 046
Biltilhengere, ink semitrailere og campingtilhengere, egenvekt over 350 kg:
over 350 kg t.o.m. 1.000 kg 523 523 523

 

Fritak for avgift

En bil kan selges videre innen to måneder etter omregistrering uten at ny omregistreringsavgift kreves.

Det er også en rekke situasjoner der avgift ikke kreves, eventuelt at refusjon kan kreves. Dette er:

 • ved ren navneendring
 • registrering på ektefelle
 • mellom foreldre og barn som arv (fullt skifte)
 • på biler som er 30 år eller eldre
 • som utloddes og som tidligere har vært registrert på utlodderen
 • som tas tilbake av selger som følge av hevet kjøp etter kjøpslovens bestemmelser

 

Les mer om bilavgifter:

Bilavgifter

Engangsavgifter på bil

Årsavgift bil

Drivstoffavgifter

Les mer på Skatteetatens nettsider:

Omregistreringsavgift
Informasjon fra Skatteetaten.