De fleste bankene gir unge under 34 år bedre lånebetingelser enn andre kunder.

Dersom du er under 34 år, må du alltid sjekke ut betingelsene for Boliglån for unge (eventuelt førstehjemslån). Dette kan gi deg høyere belåningsgrad og lavere rente enn du ellers ville fått.

En vanlig rentefordel er at selv om du låner opp til 85 prosent av markedsverdien, får du en rentesats som ellers gis til lån innen 60-75 prosent av markedsverdien. Noen banker gir også lavere rente enn den gunstigste «vanlige» boligrenten.

Hvor stor verdien er på Ung-lånene varierer, men det beløper seg fort til mange tusen kroner i året. Tar du opp et lån til 2 million kroner, der du får 0,30 prosent lavere rente, sparer du 4.500 kroner etter skatt hvert år.

Avhengig av kundens betalingsevne, kan noen banker strekke seg lengre enn 85 prosent i enkelte tilfeller. Det er stor konkurranse om å knytte til seg kunder når de er unge, noe som kan øke mulighetene for at banken er villig til å fire litt på kravene.

Se hvem som er best på boliglån for unge med denne rentekalkulatoren.

Varierende regler

Det er ulik praksis for blant bankene hvem som får de gunstigste betingelsene. Dette er variantene:

  • Betingelsene gjelder så lenge du er under aldersgrensen
  • Betingelsene gjelder bare til kjøp av første bolig
  • Bankene kan tilby begge deler, men renten er høyere når det ikke er kjøp av første bolig.

Det beste for lånetakerne er at det bare er alder som er avgjørende. Da kan du få de beste betingelsene ved andre gangs kjøp. Det er da også mulig å refinansiere til disse betingelsene.

Hvis dere er to som låner sammen er det normale at det er alderen til den som er yngst som gjelder. Det betyr altså at den ene kan være over 34 år, og fortsatt for boliglån for unge.

Noen banker opererer forøvrig også med litt andre aldersgrenser).

Dette er de gunstigste lånene

Listen under er sortert etter effektiv rente

Står banknavnet i rødt, betyr dette at renten bare gjelder for kjøp av første bolig.

Kolonnene for kode betyr dette:

  • L - Landsdekkende
  • M - Krever medlemskap
  • R - Regional bank
  • MR - Regional bank, og krever medlemskap

For å få en av de tre laveste rentene, må du være medlem i en yrkesorganisasjon. Er du medlem i LO får du det billigste lånet som gis av Lom & Skjåk Sparebank med en effektiv rente på 1,86 prosent.

Akademikeravtalen med Danske Bank gir den nest laveste renten. Norsk Sykepleierforbund har den samme effektive rente, men den gjelder bare for førstegangskjøp. Men renten er bare 0,05 prosentpoeng høyere der kravet ikke er førstegangskjøp.

Det billigste åpne lånet for alle er DNB BLU Start, som bare gjelder for førstegangskjøp. Ellers er renten en god del høyere i DNB (men den er forhandlingsbar).

Landkreditt er det nest billigste alternativet, men også her gjelder det bare for førstegangskjøp.

Først ganske langt nede på listen finner vi en som er åpen, og gir lån til alle både første og andre gangs bolig. Du må riktig nok være medlem, men dette er åpent for alle (og koster 200 kroner i året). Effektiv rente på dette lånet er 2,13 prosent.

Storebrand er den eneste banken som går utover 34 år. Der kan du få undomsbetingelser til du er 40 år. Effektiv rente er 2,18 prosent på dette lånet.

Bank Effektiv Kode
SpareBank 1 Lom og Skjåk (LO) 1,86% M
Akademikerne (Danske Bank) 1,97% M
Norsk Sykepleierforbund (DNB) 1,97% M
DNB – BLU Start 1,98% L
SpareBank 1 Gudbrandsdal (LO) 1,98% MR
Flekkefjord Sparebank 1,98% R
SpareBank 1 Modum (LO) 1,98% MR
Helgeland Sparebank 2,00% R
SpareBank 1 Nord-Norge (LO) 2,00% MR
Landkreditt Bank 2,02% L
Larvikbanken Brunlanes 2,02% R
KLP Banken 2,02% M
Norsk Sykepleierforbund (DNB) 2,02% M
Gjensidige (NITO/Tekna/YS 2,02% M
SpareBank 1 SMN (LO) 2,02% MR
Birkenes Sparebank 2,03% R
Melhusbanken 2,04% R
Valle Sparebank 2,04% R
SpareBank 1 Østfold Akershus LO) 2,04% MR
Evje og Hornnes Sparebank 2,04% R
Spareskillingsbanken 2,04% R
Søgne og Greipstad Sparebank 2,04% R
Selbu Sparebank 2,04% R
Berg Sparebank 2,04% R
Lillesands Sparebank 2,04% R
OBOS Banken 2,05% L
Fana Sparebank 2,06% R
SpareBank 1 Oslo Akershus (LO) 2,06% M
Vekselbanken 2,06% R
Strømmen Sparebank 2,06% R
Voss Sparebank 2,06% R
SpareBank 1 Lom og Skjåk 2,07% L
SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg (LO) 2,07% MR
Bare landsdekkende herfra:    
Luster Sparebank 2,08% L
Vik Sparebank 2,08% L
Nordea Ung Utdanning 2,08% M
Nordea Bank Ung Premium 2,08% M
SpareBank 1 BV (LO) 2,08% M
Rindal Sparebank 2,08% M
Sparebanken Hedmark (LO) 2,13% M
Storebrand Bank 2,18% L
Danske Bank 2,19% L
DNB 2,34% L
Nordea 2,34% L

Kilde: Bankenes nettsider og Finansportalen.

Effektiv rente er beregnet ut fra et lån på 2 millioner kroner, med en nedbetalingstid på 15 år.

 

Les mer om boliglån:

Boliglån

Dette må du vurdere ved låneopptak

Nedbetaling med BSU

Mellomfinansiering

Markedsoversikter:

Boliglån for unge - markedsoversikt
Oversikten viser bankene som tilbyr førstehjemslån, og som har registrert disse lånene på Finansportalen.

Boliglånskalkulator
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Fastrentelånoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.