Du kan fortsatt få BSU-rente på over 4 prosent.

Ingen andre spareformer er så gunstige som BSU. Setter du inn 25.000 før 31. desember, får du fullt skattefradrag på 5000 kroner.

Renten på BSU-kontoen er også høyere enn på alle andre kontotyper. Den er faktisk så høy at de høyeste rentene ligger over 2 prosentpoeng over de gunstigste rentene på boliglån for unge.

Om BSU

Innenfor BSU-ordningen kan du kan spare 25.000 kroner i året. Maksimalt samlet beløp er 300.000 kroner.

Kravene for at du skal kunne spare på en BSU-konto er at du er under 34 år, og at du bruker pengene i forbindelse med boligkjøp. Det er ikke er krav om at det skal være et førstegangskjøp.

Du kan også bruke midlene på konto til å nedbetale boliggjeld. Vel å merke hvis gjelden ble stiftet etter at du har opprettet en BSU-konto.

Du er fri til å spare fra null til 25.000 kroner etter som det passer. Du får trukket fra 20 prosent direkte i fra på skatten. Totalt kan du derfor oppnå 40.000 kroner i skattefradrag, og maksimalt 5.000 kroner på ett år.

For å få full effekt av BSU i 2016, må du ha tjent 69.650 kroner. BSU trekkes fra i skatten du skal betale, og det er først på dette inntektsnivået skatten kommer opp i 5.000 kroner. Du kan nemlig ikke overføre skattefradrag til neste års ligning. Hvis du setter inn penger på BSU-konto, vil den telle med i den totale kvoten, selv om du ikke har fått utnyttet skattefradraget.

Med denne BSU-kalkulatoren kan du se hvor mye du tjener på å spare videre på BSU, i stedet for å nedbetale boliglånet.

Med denne kalkulatoren kan du se hvor lønnsom BSU-sparingen er.

Les mer om BSU.

Bankene med best BSU-rente

Dette er de bankene som har best BSU-rente nå. I denne listen har vi tatt med de beste bankene, kravet for å være med blant de beste er en rente på 3,50 prosent. Ellers er de største bankene også tatt med.

Akkurat nå får du høyest rente i Bien Sparebank med 4,35 prosent rente. Markedsområdet for Bien Sparebank er Oslo-området.

KLP Banken har en rente på 4,20 prosent. Men du må en tilknytning til KLP for å få denne renten. Renten er 3,50 prosent hvis du ikke har det.

Nummer tre på listen er Setskog Høland Sparebank. Da kryper renten under 4 prosent prosent til 3,95 prosent.

I SpareBank 1 Nordvest får du dobbel rente ut det første året ved åpning av BSU i nettbanken. LO-medlemmer får dermed 6,90 prosent ut året. Ikke medlemmer får 6,40 prosent, og deretter 3,20 porsent. På slutten av året vil ikke dette ha noen betydning, fordi perioden med dobbel rente blir så kort. I den første delen av året vil det derimot få mye større beydning. Spesielt hvis du setter inn beløpet tidlig.

LO (LOFavør) har en avtale med SpareBank 1 som gir 0,25 prosentpoeng høyere rente enn hva andre får.

I tabellen er det også tatt med om banken er landsdekkende.

Rentene på BSU varierer fra 4,35 prosent til 1,75 prosent (Sparebanmken Øst). Hvis forskjellen mellom topp og bunn hadde holdt ville det blitt omtrent 50.000 kroner i forskjell etter 12 års sparing

Bank Rente Marked
Bien Sparebank 4,35% Region
KLP Banken - medlem 4,20% Landet
Høland & Setskog Sparebank 3,95% Region
Kragerø Sparebank 3,90% Region
Kvinesdal Sparebank 3,80% Region
Oppdalsbanken 3,80% Region
Drangedal Sparebank 3,75% Region
Gildeskål Sparebank 3,75% Region
Grue Sparebank 3,75% Region
Vang Sparebank 3,75% Landet
Gjerstad Sparebank 3,70% Region
Vegårshei Sparebank 3,70% Region
Tolga og Os Sparebank 3,65% Landet
Åfjord Sparebank 3,65% Region
Berg Sparebank 3,60% Region
Etnedal Sparebank 3,60% Region
Orkdal Sparebank 3,60% Region
Blaker Sparebank 3,55% Region
Hegra Sparebank 3,55% Landet
Fornebubanken 3,50% Region
Landkreditt Bank 3,50% Landet
OBOS-banken 3,45% Landet
SpareBank 1 Hedmark 3,30% Landet
Handelsbanken 3,25% Landet
SpareBank 1 Telemark 3,25% Region
DNB 3,20% Landet
Storebrand Bank 3,15% Landet
Danske Bank 3,10% Landet
Gjensidige Bank 3,10% Landet
SpareBank 1 Nord-Norge 3,10% Region
SpareBank 1 SMN 3,10% Landet
Sparebanken Sogn og Fjordane 3,10% Landet
Sparebanken Sør 3,10% Region
Nordea 3,00% Landet
Sandnes Sparebank 3,00% Landet
Skandiabanken 3,00% Landet
SpareBank 1 Oslo Akershus 3,00% Landet
SpareBank 1 SR-Bank 3,00% Landet
Sparebanken Møre 3,00% Region
Sparebanken Vest 3,00% Region
Nybygger.no (Spb Øst) 2,50% Region
Sparebanken Øst 1,75% Landet
De fem dårligste
Easybank 2,95% Landet
Nesset Sparebank 2,95% Landet
Ørland Sparebank 2,75% Region
Nybygger.no (Spb Øst) 2,50% Region
Sparebanken Øst 1,75% Landet

Kilde: Bankenes nettsider/Finansportalen

Som nevnt får du bedre rentebetingelser ved å spare på en BSU-konto fremfor en vanlig høyrentekonto. Mange banker gir også like høy rente på sparing utover kvoten innen BSU, som oftest er kontoen kalt BSU Pluss.

Her kan du sjekke bankene med best rente på høyrentekonto.

Bruk alltid full kvote

Hvis du ikke har brukt full kvote innen BSU når du kjøper bolig, vil det lønne seg å fortsette sparingen til full kvote er nådd. Med skattefordelene gir BSU-kontoen en høyere avkastning etter skatt enn det du betaler på et vanlig boliglån.

Gevinsten du får er skattefradraget. Tapet du får er renteforskjellen mellom innskuddsrenten på BSU (som er meget høye) og den lånerenten du betaler.

Hva du taper på ikke å fullføre sparingen kan du se av BSU-kalkulatoren.

 

Se også:

Nedbetaling med BSU
Sparing i BSU gir høyere avkastning enn boliglånsrenten.

Kalkulatorer:

BSU-kalkulator
Her kan du se hvor mye du tjener på å spare videre på BSU, i stedet for å nedbetale boliglånet. Dette er en aktuell situasjon for mange når de kjøper hus eller leilighet første gang.

BSU-lønnsomhet
Beregn hvilken avkastning BSU-sparingen din gir deg etter skatt. Legg inn når, og hvor mye du skal spare innenfor BSU-ordningen.

Boligsparingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du må spare for å nå en gitt egenkapitalprosent til boligkjøp.

Boligsparingskalkulator 2
Kalkulatoren beregner hvor dyr bolig du kan kjøpe ut fra sparebeløpet du setter inn.

Markedsoversikter:

BSU - Renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.

BSU - renteoversikt fra Finansportalen
BSU-renter for alle banker som har registrert dette på Finansportalen.

Boliglån for unge - renteoversikt
Oversikten viser bankene som tilbyr boliglån for unge (førstehjemslån), og som har registrert disse lånene på Finansportalen.