Sjekk gebyrene i din kommune.

Det skiller mange tusen kroner mellom to kommuner i samme fylke når man legger sammen de kommunale avgiftene, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Den største praktiske nytten av disse listene er å se på kommuner som ligger nærme hverandre. Hvis en kommune for eksempel tar 10.000 kroner mer per år, er dette en kostnad som teller med i regnestykket om hvor du kjøper bolig. Det er derfor god grunn til å sjekke tallene i de kommunene du kan tenke deg å bo i.

Lenger ned finner du oversikten for alle landets kommuner.

De kommunale avgiftene består av:

  • Vann
  • Avløp
  • Renovasjon
  • Feiing

Billigste og dyreste kommuner

Sola er landets billigste kommune med 6.233 kroner i kommunale avgifter.

Søndre Land er den dyreste kommunen med en kostnad på 20.811 kroner.

Generelt er det mange kommuner i Rogaland og Sogn & Fjordane med de laveste kommunale avgiftene. Det er en større spredning blant kommunene der man betaler mest.

Det skiller mange tusen kroner mellom to kommuner i samme fylke når man legger sammen hva du må betale i forskjellige kommunale avgifter.

Avgiftene er oppgitt for 2014. En del kommuner kan ha endret satsene siden dette tidspunktet.

Listen er sortert etter summen av de kommunale avgiftene. Tallene er inklusive merverdiavgift.

20 billigste

   
Kommune Fylke Sum
Sola Rogaland 6 233
Årdal Sogn og Fjordane 6 366
Askvoll Sogn og Fjordane 6 496
Trondheim Sør-Trøndelag 6 699
Stordal Møre og Romsdal 6 818
Sel Oppland 6 825
Kongsberg Buskerud 7 069
Stavanger Rogaland 7 206
Klepp Rogaland 7 338
Høyanger Sogn og Fjordane 7 450
Volda Møre og Romsdal 7 507
Vågsøy Sogn og Fjordane 7 554
Forsand Rogaland 7 640
Sandnes Rogaland 7 674
Rogaland 7 761
Rana Nordland 7 874
Sortland Nordland 7 969
Vågå Oppland 8 016
Ørsta Møre og Romsdal 8 026
Vestvågøy Nordland 8 034

20 dyreste

   
Kommune Fylke Sum
Bygland Aust-Agder 17 303
Rindal Møre og Romsdal 17 444
Engerdal Hedmark 17 519
Flå Buskerud 17 600
Trysil Hedmark 17 666
Hornindal Sogn og Fjordane 17 718
Holtålen Sør-Trøndelag 17 830
Nord-Aurdal Oppland 17 965
Dovre Oppland 18 323
Kåfjord Troms 18 355
Gjemnes Møre og Romsdal 18 430
Lardal Vestfold 18 434
Nesseby Finnmark 18 486
Ballangen Nordland 18 589
Granvin Hordaland 18 669
Flakstad Nordland 18 691
Hjartdal Telemark 18 703
Gjerstad Aust-Agder 18 713
Høylandet Nord-Trøndelag 19 324
Søndre Land Oppland 20 811

Kilde: KOSTRA/SSB, og Smarte Penger

Tallene er hentet fra de ureviderte tallene for kommunale avgifter i Kostra. Det betyr at det kan bli noen endringer i enkelte kommuner.

Hvorfor er det forskjeller?

I gjennomsnitt er tjenestene klart billigere i store kommuner (tett befolket) på grunn av stordriftsfordelene. Listen gir derfor ikke et bilde av hvem som er «flinkest» av kommunene. Selv om en kommune tar lave gebyrer, er det derfor fullt mulig at den egentlig burde vært billigere.

Det er flere faktorer enn antall innbyggere som avgjør prisnivået. Kommunene har ulikt forskjellige forutsetninger for hva det koster å bygge infrastrukturen. Det er vesentlig billigere for en kommune som har befolkningen tett sammen på et jorde, mot en langstrakt fjellkommune.

Selvkost

Prisen på disse kommunale tjenestene skal beregnes etter prinsippet om selvkost. Dette betyr at kommunen ikke kan kreve mer i betaling enn hva det faktisk koster kommunen å tilby tjenesten.

Kommunene må følge visse retningslinjer fra regjeringen ved beregning av selvkost. Retningslinjene, og mer om selvkostprinsippet finner du her.

Tallgrunnlaget

Undersøkelsen er bygget på elektroniske data innhentet gjennom KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering), der kommunene har oppgitt gebyrsatser på tekniske tjenester som vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.

Noen kommuner har ikke rapportert gebyrinntekter, og er da heller ikke med i beregningene.

I kommuner der flertallet av abonnentene betaler vann- og avløpsgebyr etter faktisk forbruk gjelder pris per kubikkmeter multiplisert med et forbruk på 175 kubikkmeter vann. For kommuner som har oppgitt at mindre enn 50 prosent bruker vannmåler, er satsen for en standardbolig på 120 kvadratmeter benyttet. Antall kubikkmeter vann er avhengig av hva kommunen selv beregner som stipulert forbruk.

Renovasjonsgebyret måles ut fra et standard helårs abonnement, det mest benyttede i hver kommune.

For feie- og tilsynsgebyret er det brukt årlig pris for feiing og tilsyn med ett pipeløp.

Hele listen fylkesvis

Listen under er sortert fylkesvis, så etter kommuner. I kolonnene oppgis det summen av kommunale avgifter (renovasjon, vann, avløp, og feiing).

Se hele listen sortert etter kostnader

Se listen alfabetisk sortert