Det skiller over 18.000 kroner per år mellom billigste og dyreste kommune.

Det skiller mange tusen kroner mellom to kommuner i samme fylke når man legger sammen de kommunale avgiftene og eventuell eiendomsskatt.

Den største praktiske nytten av disse listene er å se på kommuner som ligger nærme hverandre. Hvis en kommune for eksempel tar 10.000 kroner mer per år, er dette en kostnad som teller med i regnestykket om hvor du vil bo. Det er derfor god grunn til å sjekke tallene i de kommunene du kan tenke deg å bo.

Lenger ned finner du oversikten over totalsummen av dette i alle landets kommuner. Listene er sortert etter fylket, der kommunene er sortert etter avgiftsnivået. Da ser du enkelt forskjellene mellom dem i hvert fall innen fylket.

Hvorfor er det forskjeller?

I gjennomsnitt er tjenestene klart billigere i store kommuner (tett befolket) på grunn av stordriftsfordelene. Listen gir derfor ikke et bilde av hvem som er «flinkest» av kommunene. Selv om en kommune tar lave gebyrer, er det derfor fullt mulig at den burde vært billigere.

I tillegg til forskjeller i antall husholdninger å fordele kostnader på, har de forskjellige kommunene helt forskjellige forutsetninger for hva det koster å bygge infrastrukturen. Det er vesentlig billigere for en kommune som har befolkningen tett sammen på et jorde, mot en langstrakt fjellkommune.

Selvkost

Prisen på disse kommunale tjenestene skal beregnes etter prinsippet om selvkost. Dette betyr at kommunen kan ikke kreve mer i betaling enn det det faktisk koster kommunen å tilby tjenesten.

Kommunene må følge visse retningslinjer fra regjeringen ved beregning av selvkost. Retningslinjene, og mer om selvkostprinsippet, finner du her.

Tallgrunnlaget

Undersøkelsen er bygget på elektroniske data innhentet gjennom KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering), der kommunene har oppgitt gebyrsatser på tekniske tjenester som vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.

Noen kommuner har ikke rapportert gebyrinntekter, og er da heller ikke med i beregningene.

I kommuner der flertallet av abonnentene betaler vann- og avløpsgebyr etter faktisk forbruk er dette pris per kubikkmeter multiplisert med et forbruk på 175 kubikkmeter vann. For kommuner som har oppgitt at mindre enn 50 prosent bruker vannmåler, er satsen for en standardbolig på 120 kvadratmeter brukt. Antall kubikkmeter vann vil være avhengig av hva kommunen selv beregner som stipulert forbruk.

Renovasjonsgebyret måles ut fra et standard helårs abonnement, det mest benyttede i hver kommune.

For feie- og tilsynsgebyret er det brukt årlig pris for feiing og tilsyn med ett pipeløp.

Eiendomsskatten er oppgitt for en sentrumsnær bolig på 120 kvadratmeter.

Se billigste og de dyreste kommunene

Sola er landets billigste kommune med 7.399 kroner i kommunale avgifter, og ingen eiendomsskatt. Det har for øvrig ingen på listen over de 20 billigste kommunene. Rogaland og Akershus har flest kommuner med på listen.

Her finner du hovedartikkelen om nivået på kommunale avgifter

Her finner du hovedartikkelen om nivået på eiendomsskatten

Gjemnes er den dyreste kommunene i landet med en totalkostnad på 25.981 kroner, som fordeler seg på 21.881 kroner i kommunale avgifter og 4.100 kroer i eiendomsskatt.

Gratangen er den dyreste kommunen når vi bare ser på de kommunale avgiftene. Men siden denne kommunen ikke har eiendomsskatt, blir 7 kommuner dyrere totalt sett.

20 billigste
Kommune Sum Kommunale avgifter Eiendomsskatt Forskjell
Sola 7 399 7 399 0 0
Sandefjord 8 279 8 279 0 880
Forsand 8 332 8 332 0 933
Hitra 8 362 8 362 0 963
Andebu 8 410 8 410 0 1 011
Bærum 8 438 8 438 0 1 039
Lavangen 8 470 8 470 0 1 072
Vevelstad 8 482 8 482 0 1 083
Rælingen 8 500 8 500 0 1 101
8 589 8 589 0 1 190
Randaberg 8 725 8 725 0 1 327
Klepp 8 770 8 770 0 1 371
Sørfold 8 946 8 946 0 1 548
Lyngdal 9 000 9 000 0 1 602
Loppa 9 148 9 148 0 1 749
Tønsberg 9 153 9 153 0 1 754
Balestrand 9 213 9 213 0 1 814
Stokke 9 230 9 230 0 1 831
Ullensaker 9 238 9 238 0 1 839
Sandnes 9 267 9 267 0 1 868
20 dyreste
Nome 22 440 16 440 6 000 15 042
Sør-Aurdal 22 499 19 549 2 950 15 100
Nord-Odal 22 545 15 825 6 720 15 146
Skaun 22 578 15 178 7 400 15 179
Høylandet 22 594 22 594 0 15 195
Gjemnes 22 614 16 314 6 300 15 215
Hobøl 22 648 19 608 3 040 15 249
Namsos 22 663 15 663 7 000 15 264
Våler (Østf.) 22 808 15 488 7 320 15 409
Tana 23 046 19 806 3 240 15 647
Notodden 23 079 14 763 8 316 15 680
Hjartdal 23 200 19 456 3 744 15 801
Gratangen 23 397 23 397 0 15 998
Nord-Aurdal 23 819 19 299 4 520 16 420
Nordreisa 23 994 19 494 4 500 16 595
Klæbu 24 480 18 680 5 800 17 081
Porsanger 25 183 19 783 5 400 17 784
Averøy 25 293 18 293 7 000 17 894
Flakstad 25 507 19 007 6 500 18 108
Holtålen 25 981 21 881 4 100 18 583

Hele listen

Listen under er sortert fylkesvis, så etter kostnadsnivå. I kolonnene oppgis det summen av kommunale avgifter (renovasjon, vann, avløp, og feiing). Helt til høyre oppgis forskjellen for hver enkelt kommune opp til den billigste kommunen.

Se listen sortert etter kostnader

Se listen alfabetisk sortert