Ny enebolig under bygging.

Over 45.000 kroner skiller det fra topp til bunn i vårt byggelånseksempel.

Det er langt fra samme prisfokus på byggelån som boliglån. Derfor er renteforskjellene store mellom tilbyderne. Bruk derfor litt tid på få tilbud fra alle aktuelle banker når du trenger et byggelån.

Selv om dette lånet er noe mer arbeidskrevende for banken, vil fortjeneste fortsatt være svært høy på dette. Det bør derfor være meget gode muligheter til å forhandle ned renter, gebyrer og provisjoner på byggelånet.

Dette er byggelån

Byggelån er en midlertidig kreditt som du bruker under byggeperioden av et hus. Når du oppretter en byggelånskonto kan du bruke den til løpende å betale byggeregninger med.

Regningene blir kontrollert av banken, og belastet kontoen etter godkjennelse. På denne måten er banken sikret at prosjektet og derav panteverdien holder den fremdriften som er nødvendig.

Etter at byggeperioden er ferdig konverteres byggelånet til et vanlig boliglån. Dette kan være i Husbanken, i den banken du har byggelånet, eller en annen långiver. Dette lønner det seg å gjøre fortest mulig siden boliglånsrentene er lavere enn byggelånsrenten.

Kostnadene i et byggelån

Et byggelån består av en nominell rente som du vanligvis betaler kvartalsvis. Du betaler rente av det beløpet du til enhver tid har trukket opp på rammen.

I tillegg kommer det i de fleste tilfellene en løpende provisjon av den totale byggelånsrammen. Provisjonen ligger normalt på 0,33 prosent i kvartalet. Hvis byggelånsrammen er på 2 millioner kroner betaler altså provisjon av rammen, ikke hva du har trukket opp.

Etableringsgebyret kan variere ganske sterkt, og kan være utslagsgivende for hvilken bank som blir billigst.

Forutsetninger:  
Byggelånsramme 2 000 000
Varighet på byggelånet 1 år
Gjennomsnittlig byggelån 1 000 000
Rentesats 6,50%
Kvartalsvis provisjon 0,33%
Kostnadene:  
Rente 65 000
Provisjon av ramme 26 400
Etableringsgebyr 5 000
Sum byggelånskostnader 96 400

 

Sammenligning alle banker du kan

Siden byggelån ikke er et landsdekkende produkt, må du sammenligne bankene som tilbyr dette produktet i det distriktet du skal bygge. Du må altså kontakte alle for å få et pristilbud. Det er også grunnen til at vi ikke kan gi noen generelle råd om hvilke banker som er best.

Mange av de gunstigste landsdekkende bankene på boliglån, gir ikke byggelån. Listen over dem ser du nedenfor.

Bruk byggelånskalkulatoren

Du kan bruke byggelånskalkulatoren for å sammenligne tilbudet i to banker av gangen. Her legger du inn kredittrammen, hvor mye du gjennomsnittlig bruker av byggelånsrammen, kvartalsvis provisjon, og etableringsgebyret.

Kalkulatoren regner så ut hva dette koster deg i løpet av byggeperioden.

Priseksempler

I alle bankene er det veiledende minimumssatser som er oppgitt. Dette gjelder både rentesats, og i de fleste tilfellene etableringsgebyret. Tilbudet du får kan være derfor være dårligere enn det du ser her. Vi har derfor ikke rangert bankene etter hvilke minimumssatser som gjelder.

Oversikten viser bankenes nominelle rente, provisjon av byggelånsrammen, og etableringsgebyret.

Forskjellen mellom topp og bunn på disse priseksemplene med minimumssatsene er over 45.000 kroner. Du kan regne med at forskjellene vil bli større ved en konkret henvendelse. Det er med andre ord vel verdt å sjekke alle bankene som er aktuelle i ditt distrikt.

I tabellene under er kostnadene i byggeperioden regnet av en låneramme på 3 millioner kroner, byggelånet er i gjennomsnitt på 1,5 million kroner (50 prosent utnyttelsesgrad), samt etableringsgebyret. Byggelånstiden er 9 måneder.

Sandnes har den laveste kostnaden fordi de ikke tar noen provisjon av byggelånsrammen. Både renten og etableringsgebyret er oppgitt å være minimumssatser.

Bank Nominell rente Etablerings-gebyr Kostnad byggeperioden
Sandnes Sparebank 6,30% 5 000 76 715
Storebrand 5,34% 2 500 90 475
SpareBank 1 SR-Bank 6,20% 2 900 95 150
SpareBank 1 BV 6,00% 5 000 102 200
Lillestrømbanken 6,00% 5 000 102 200
Nordea 6,10% 4 000 102 325
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 5,95% 5 500 102 408
SpareBank 1 Telemark 6,30% 2 500 103 975
SpareBank 1 SMN 6,25% 5 000 105 013
Danske Bank 6,35% 6 000 107 138
Sparebanken Hedmark 6,25% 10 000 110 283
DNB 6,65% 6 000 110 513
SpareBank 1 Nord-Norge 6,95% 5 000 112 888
Sparebanken Vest 6,50% 11 000 114 095
Sparebank 1 Oslo Akershus 7,30% 4 000 115 825
Sparebanken Øst 7,50% 8 500 122 845

Kilde: Bankenes nettsider.

Alle tar 0,33 prosent per kvartal i provisjon av byggelånsrammen. Unntaket er SpareBank 1 SR Bank som tar fra 0,25 prosent per kvartal, og Storebrand som tar 0,1 prosent per måned (0,3 prosent per kvartal).

Kommentarer til de enkelte bankene:

 • Danske Bank: Etableringskostnaden ligger fra 2.500 kroner til 9.000 kroner (1.000 kroner i depotgebyr kommer i tillegg).
 • DNB: Etableringskostnaden er fra 6000 kroner og stigende etter sakens omfang.
 • Lillestrømbanken: Provisjonen og etableringsgebyret er minimumsatser.
 • Nordea: Provisjonen og etableringsgebyret er minimumsatser.
 • Sandnes Sparebank: Renten er en minimumssats.
 • SpareBank 1 BV: Provisjonen og etableringsgebyret er minimumsatser.
 • SpareBank 1 Hallingdal Valdres: Etableringskostnaden er 0,1 prosent, minimum 5.000 kroner. Renten er minimumssats.
 • SpareBank 1 Nord-Norge: Etableringsgebyret er 0,25 %, minimum 5.000 kroner.
 • Sparebanken Hedmark: Rentesatsen er minimumsats. Etableringsgebyret er 0,5 prosent, minimum 5.000 kroner, maksimum 20.000 kroner.
 • Sparebanken Vest: Etableringskostnaden er 0,5 %, depotkostnad 1.000 kroner.

Ikke alle gir byggelån

Mange som gir boliglån med lav rente, gir ikke byggelån. Dette gjelder disse långiverne:

 • BNbank
 • Din Bank
 • Gjensidige Bank
 • KLP
 • Skagerak DirekteBank
 • Skandiabanken

Dette gjelder også kredittforetakene Boligkreditt og Eiendomskreditt.

 

Kalkulatorer:

Byggelånskalkulator
Regn ut hvor mye byggelånet vil koste deg.

Boliglånskalkulator
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Hvor mange år tar det å nedbetale lånet
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Hvor stort lån dekker dette terminbeløpet
Kalkulatoren regner ut hvor mye et fast månedlig beløp dekker av lån.