Nemnden behandler tvister mellom forbrukere og fotografer.

Reklamasjonsnemnda for fotografarbeider er opprettet i samarbeid mellom Forbrukerrådet og Norges Fotografforbund.

Nemnda har ett medlem oppnevnt av Norges Fotografforbund, ett medlem oppnevnt av Forbrukerrådet, og en nøytral formann oppnevnt av nemnda.

Hvis du vil klage på en fotograf, må du først sende en skriftlig klage til fotografen det gjelder. Blir dere ikke enige, sender du klage til Reklamasjonsnemnda for fotografarbeider.

Se alle klagenemndene her.

Kontaktinfo

Du finner mer informasjon om Reklamasjonsnemnda for fotografarbeider her..

Postadresse: Norges Fotografforbund, Rådshusgt. 20, 0151 Oslo

Telefon: 22 33 21 15 (sekretariatet i Fotografforbundet)

E-post: nffoto@online.no