Du har fortsatt forbrukerrettigheter selv om du har handlet i utenlandsk nettbutikk eller handlet på utenlandsferien.

I dag handler mange nordmenn i utenlandske nettbutikker, og de fleste av oss handler også når vi er utenlands på ferie. Dersom det viser seg å være en mangel på en vare du ikke har kjøpt i Norge, har du også klagemuligheter.

I første omgang må du også i disse tilfellene også ta direkte kontakt med selger. Dersom du ikke når frem med dette, kan du ta kontakt med Forbruker Europa - vel å merke dersom du har kjøpt produktet i et europeisk land.

Forbruker Europa

Det kan ofte være vanskeligere å klage til selger i et land utenfor Norge, blant annet fordi vi ikke kjenner forbrukerlovverket der. Får du vanskeligheter, kan du ta kontakt med Forbruker Europa.

De kan videreformidle klagen din til sine søsterorganisasjoner i andre europeiske land, som igjen kan mekle med selgeren eller få saken din prøvet for en nemnd i selgerens hjemland.

Klageskjema finner du her.

Klagefrister i Europa

Dersom du ønsker å klage på et kjøp gjort i utlandet eller i utenlandsk nettbutikk, må du være obs på at det kan være andre reklamasjonsfrister enn i Norge. Blant annet er fristen 6 år i England og 3 år i Sverige. Se andre europeiske reklamasjonsfrister hos Forbruker Europa.

Refusjon fra bank

Merk at du også kan prøve å klage til banken din før Forbruker Europa, dersom du har betalt med kredittkort eller Visa betalingskort. Hvis ikke selger etterkommer ditt krav, kan det være at du kan få refusjon fra banken som har utstedt kortet ditt.

Gi banken dokumentasjon som kvittering og din skriftlige korrespondanse med selger.

Se også:

Netthandel

Klage på varekjøp

Slik klager du på en vare

Kjøpsforsikring i kredittkort