Så stor er eksporten og importen fra de enkelte landene i verden.

Samlet går Norge med kraftige overskudd på handelsbalansen. Her kan du hvor mye vi eksporterer og importer til de enkelte landene. Alle tall er hentet fra Statistisk Sentralbyrå.

Den øverste tabellen viser våre 20 største importland. Dernest de de 20 landene vi eksporterer mest til.

Under dette står det en alfabetisk liste over alle landene med eksport og import, samt handelsbalansen.

20 største import- og eksportland

Det er Sverige vi importerer aller mest fra. Tyskland følger ikke langt etter. Kina er kommet på en tredjeplass.

Det er Storbritania som vi eksporterer suverent mest til. Deretter følger Tyskland og Nederland. Det er olje og gasseksporten som avgjør hvilke land vi eksporterer mest til.

Land Import   Land Eksport
Sverige 70 271   Storbritannia 218 657
Tyskland 65 448   Tyskland 156 638
Kina 48 357   Nederland 97 497
Storbritannia 33 809   Frankrike 64 623
Danmark 32 164   Sverige 52 811
USA 28 554   Belgia 47 792
Nederland 20 461   USA 40 411
Frankrike 17 651   Danmark 31 482
Polen 17 086   Kina 16 248
Italia 15 647   Polen 16 191
Finland 13 382   Sør-Korea 15 539
Canada 11 737   Spania 10 677
Japan 11 365   Singapore 10 068
Belgia 9 953   Finland 9 555
Sør-Korea 9 822   Irland 9 417
Russland 9 092   Russland 8 572
Spania 8 374   Canada 8 216
Brasil 7 773   Italia 7 407
Sveits 6 933   Japan 7 309
Tsjekkia 5 696   Tyrkia 5 285

 

Se også:

Norges handelsbalanse
Dette er Norges handelbalanse hgvert år siden 1980.

SSB: Handesbalanse
Her legges handelsbalansen ut hver måned.

Utenriksøkonomi
SSB's temaside på dette området.

Oljefondet
Les mer om oljefondet, og størrelsen på det.

Handelsbalansen for hvert land

Det er Kina vi har det største handelsunderskuddet med. Underskuddet var i 2013 på over 32 milliarder kroner.

Det største overskuddet er til den nasjonen vi eksporter mest til. Mot Storbritania har vi et overskudd på 185 milliarder kroner.