Kalkulatoren beregner hva beløpet vokser til i en pensjonsspareavtael, og hva lønnsomheten er.

 

 

 

 

 

Pensjonsforsikrings-kalkulator

 
  Sparebeløp per termin  
  Antall spareterminer i året  
  Antall spareår  
  Forventet årlig avkastning  
  Marginalskatt  
  Regn med formuesskatt på 0,85%  
  Sparebeløpene:  
  Årlig sparebeløp etter skattefradrag  
  Sparesaldo ved sparetidens slutt  
  Sparesaldo fratrukket skatt  
  Avkastningen:    
  Avkastning etter skatt  
  Dette tilsvarer en avkastning før skatt  
     

 

 

Kalkulatorer:

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Aksjesparekonto - lønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Hvor mange år varer sparebeløpet?
Legg inn hvilket beløp du vil ta ut per termin (år, halvårig, kvartalsvis eller månedlig). Kalkulatoren regner ut hvor mange terminer/år det tar før beløpet er brukt opp.

Hvor mye må du spare
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å nå et visst beløp, et visst antall år frem i tiden.