Slik blir skatten ved salg av aksjene i 2016.

Les mer om kalkulatoren under.

Skal du regne på skatten for 2015 finner du denne kalkulatoren her.

 

Aksjebeskatningskalkulator

 
  Antall aksjer du eier  
  Inngangsverdi per aksje  
  Tidligere ubenyttet skjermingsfradrag per aksje  
  Skjermingsgrunnlag per aksje  
  Samlet inngangsverdi for aksjene  
  Utbytte per aksje mottatt i 2016  
  Samlet utbytte mottatt i 2016  
  Salgskurs per aksje  
  Aksjenes samlede salgspris  
  Resultat av aksjesalget  
  Skatt på utbytte mottatt i 2016  
  Skatt på aksjegevinst  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om aksjebeskatningskalkulatoren

Denne kalkulatoren kan du bruke når aksjen er solgt i skatteåret 2016.

Det tidligere ubenyttede skjermingsfradraget var det du har fått tildelt 1. januar 2008 til 2015, gjeldende for skatteårene 2007 til 2016. Når du har solgt aksjene i 2016, får du ikke tildelt skjermingsfradrag for 2016 (tildeles 1.1.2017).

Inngangsverdien på aksjene er kjøpspris på aksjene tillagt kjøpskostnader og RISK-tall. Dette ser du av Aksjonæroppgaven.

Hvis du har mottatt utbytte på aksjene i 2016 «spiser» de av eventuell tidligere ubenyttet skjermingsfradrag. Hvis det fortsatt er et ubenyttet skjermingsgrunnlag, vil dette reduser aksjegevinsten.

Skatten på aksjegevinster er noe endret fra 2015. Skatten på alminnelig inntekt er senktet fra 27 til 25 prosent. Aksjegevinster og utbytte skal ganges med en faktor på 1,15, før det ganges med skattesatsen. I praksis betyr dette at skattesatsen for aksjegevinster/utbytte er 28,75 prosent.

 

Se også:

Aksjebeskatning
Les mer om beskatning av aksjer.

Utbyttebeskatningskalkulator
Kalkulatoren viser hvordan utbyttet beskattes på aksjer du fortsatt hadde ved årsskiftet 2015/2016.

Aksjebeskatningskalkulator 2015
Kalkulatoren beregner hvor mye skatt du får på årets aksjeresultatet i 2015.

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.