Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye du kan spare på gå én bilmodellklasse ned.

Se også forklaring under kalkulatoren.

Bilmodellvalgkalkulator

    Modell 1    Modell 2
Bilpris
Forsikring per år
Verdifall i eiertiden
Drivstoff-forbruk liter/mil
Drivstoffkostnad (kr)
Kjørelengde per år
Antall års eiertid
Rentekostnad
Kostnader per år:
Verdifall snitt per år
Drivstoffkostnad
Forsikring
Rentekostnad
Sum kost hele eiertiden
Resultat:
Tap på modell 1 per år
Tap på modell 1 totalt

Kalkulatorforklaring:

Her kan du sammenligne to modeller, gjerne av samme bilmerke. 

Først legger du inn data for begge modellene, det vil si pris, forsikringskostnad, verdifall, og drivstoff-forbruk. Deretter legger du inn det som er felles, nemlig drivstoffkostnad, kjørelengde, eiertid, og rentekostnad.

Resultatet av sammenligningen ser du nederst i kalkulatoren. Den beregner hva du taper på å ha modell 1 både i hele eiertiden og per år.

Se også:

Bilkostnadskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bilen. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.