Beregn hva du skal betale i skatt for skatteåret 2014. Kalkulatoren kan brukes av både lønnsmottakere og selvstendig næringsdrivende.

Les mer om bruken av kalkulatoren under.

 

Skattekalkulator

 
 Skatteklasse  
 Rett til Finnmarksfradrag 
 Sivilstand 
 Person 1  Person 2  
 FORMUE:  
 Netto formue  
 INNTEKTER:  
 Lønn  
 Uførepensjon  
 Rente- og kapitalinntekter  
 Skattbart utbytte (utover skjermingsfradrag)  
 Øvrig inntekt  
 Næringsinntekter:  
 Personinntekt jord/skog/fiske  
 Personinntekt annen næring   
 Overskudd av næringsvirksomhet  
 Underskudd av næringsvirksomhet  
 Barns inntekter (som er 13 til 16 år):   
 Lønnsinntekt  
 Barnepensjon  
 Sum inntekter  
 FRADRAG:  
 Minstefradrag  
 Sparebeløp innen BSU-ordningen  
 Fagforeningskontingent (maks 3850 kr)  
 Pensjonsinnskudd jobb  
 Gjeldsrenter  
 Foreldrefradrag  (max 25000 for ett, 15.000 for påfølgende)  
 Andre fradrag  
 Særfradrag (uføre og enslige forsørgere)  
 Reiseutgifter: 
   - Ant dager hjem/arbeid 1  
    - km tur/retur 1  
   - Ant dager hjem/arbeid 2  
    - km tur/retur 2  
 Besøksreiser i hjemmet  
 Bompenger og fergeutg (over 3.300 kr)  
 Sum reiseutgifter  
 Sum fradrag  
 Grunnlag skatt til stat , kommune og fylket  
 
 Skatteberegning: Person 1  Person 2  
 Trygdeavgift:  
   - Mellomsats (bl.a. lønn)  
   - høy sats (bl.a. annen næringsinntekt)  
 Skatt på alm. inntekt:  
   - av dette til kommune og fylke   
   - av dette til fellesskatt  
 Toppskatt  
 Formuesskatt:  
   - av dette til stat  
   - av dette til kommune  
 Andre direkte fradrag: 
 BSU  
  
 Sum skatt   
 I prosent av inntekt er dette  
 Trekkprosent 10,5 mnd  
  
 Hvordan fremkommer skatten?  
 Fra arbeids- og næringsinntekter  
 Fra rente og kapitalinntekter  
 Fra fradrag (ikke minstefradrag)  
 Formueskatt  
 Fradrag for BSU og skattebegrensning  
    

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

 

Hjelp til skattekalkulatoren

Blå celler er felter som blir beregnet, og som du ikke kan endre direkte.

Hvis du er mottaker av alderpensjon eller AFP skal du bruke en annen kalkulator. Det samme gjelder hvis du har en kombinasjon av lønn og pensjon. Her finner du skattekalkulatoren for pensjoner for 2014.

Du trenger på ingen måte bruke alle postene i kalkulatoren for å regne ut skatten. Du kan for eksempel legge inn samleposter på lønn, renteinntekter og sum fradrag.

Du kan også legge inn beregningsgrunnlag for to personer. Også samboere kan legges inn felles. Så lenge de blir lagt inn som ugifte og i skatteklasse 1, blir skatten regnet ut separat for disse.

Velg først skatteklasse, om du har rett til Finnmarksfradrag, (du får ekstra fradrag, og noe lavere skattesatser), og sivilstand.

Deretter legger du inn de aktuelle innteks,- og fradragstallene dine.

Husk på at enslige forsørgere kan trekke fra 48.804 som «Særfradrag for enslige forsørgere».

Sum skatt: Kalkulatoren oppgir tall for hovedskattene: Trygdeavgift, skatt på alminnelig inntekt (nettoinntekten), toppskatt og formuesskatt, og sum skatt.

Nederst oppgis den totale skatten i prosent av lønnen, og hvilken trekkprosent (skatten betales over 10,5 mnd) dette tilsvarer, og hvilken marginalskatt du får på neste krone tjent.

Les mer om skattesystemet for lønnsmottakere.

Enkel skattekalkulator

Et annet alternativ er å gå til kalkulatoren som kan brukes bare for lønnsinntekter. Denne kalkulatoren består bare av noen få poster som skal fylles ut. Her finner du denne kalkulatoren.

 

Andre skattekalkulatorer:

Skatteberegning for lønnsmottakere 2014
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere. Pensjonsskattekalkulator 2014
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2014.

Skattekalkulator uførepensjon 2014
Kalkulatoren er spesielt beregnet for uførepensjoner med rett til skattebegrensning, både for enslige og for ektepar. Den gjelder for skatteåret 2014.

Skatteberegning 2013
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2013. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende. Skatteberegning 2012
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2012. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende. Skatteberegning 2011
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2011. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.

Skatteberegning 2010
Her kan du beregne skatten din for skatteåret 2010.