16september2014

Smarte Penger

Siste nyheter

Siste nyheter
Toppliste BSU
Bank Eff.rente
Åfjord Sparebank 5,30%
Høland og Setskog Spb 5,10%
Berg Sparebank 5,05%
SpareBank 1 Nordvest 5,05%
Sunndal Sparebank 5,00%
Aurskog Sparebank 5,00%
Hønefoss Sparebank 5,00%
OBOS-banken 4,90%
Se hele BSU-listen
   
Toppliste billån 150.000 kr
Bank Rente
Skandiabanken 5,45%
Gjensidige Billån Medlem 5,98%
YX VISA (AS Financiering) 6,01%
OBOS Billån 6,16%
LO Favør 6,17%
NCC Billån 6,17%
NAF Billån 6,27%
Spb 1 Finans Midt-Norge 6,28%
Se Høyrentekalkulatoren
Se alle markedsoversikter

Skatteberegning 2014

Her kan du beregne skatten din for skatteåret 2014.

Se også:

Skatteberegning for lønnsmottakere 2014
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.
 
Pensjonsskattekalkulator 2014
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2014.
 
Skattekalkulator uførepensjon 2014
Kalkulatoren er spesielt beregnet for uførepensjoner med rett til skattebegrensning, både for enslige og for ektepar. Den gjelder for skatteåret 2014.
 
Skatteberegning 2013
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2013. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.
 
Skatteberegning 2012
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2012. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.
 
Skatteberegning 2011
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2011. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.

Skatteberegning 2010
Her kan du beregne skatten din for skatteåret 2010.

Kalkulatoren kan brukes av både lønnsmottakere og selvstendig næringsdrivende.

Er du mottaker av alderpensjon eller AFP skal du bruke en annen kalkulator. Det samme gjelder hvis du har en kombinasjon av lønn og pensjon. Her finner du kalkulatoren for pensjoner for 2014.

Du trenger på ingen måte bruke alle postene i kalkulatoren for å regne ut skatten. Du kan for eksempel legge inn samleposter på lønn, renteinntekter og sum fradrag.

Du kan også legge inn beregningsgrunnlag for to personer. Også samboere kan legges inn felles. Så lenge de blir lagt inn som ugift og i skatteklasse 1, blir skatten regnet ut separat for disse.

Husk på at enslige forsørgere kan trekke fra 48.804 som «Særfradrag for enslige forsørgere».

Hvis du har rett til skattebegrensning kan du bruke kalkulatoren Skattekalkulator uførepensjon 2014.

Enkel skattekalkulator

Et annet alternativ er å gå til kalkulatoren som kan brukes bare for lønnsinntekter. Denne kalkulatoren består bare av noen få poster som skal fylles ut. Her finner du denne kalkulatoren.

Slik bruker du kalkulatoren

Velg først skatteklasse, om du har rett til Finnmarksfradrag, (du får ekstra fradrag, og noe lavere skattesatser), og sivilstand.

Deretter legger du inn de aktuelle tallene dine.

Les mer om skattekalkulatoren og skattesystemet i skatteforklaringen.

Skatteberegningen og andre skattetall finner du nederst i kalkulatoren.

Blå celler er felter som blir beregnet, og som du ikke kan endre direkte.

Skatteklasse
Rett til Finnmarksfradrag
Sivilstand
Person 1 Person 2
FORMUE:
Netto formue
INNTEKTER:
Lønn
Uførepensjon
Rente- og kapitalinntekter
Skattbart utbytte (utover skjermingsfradrag)
Øvrig inntekt
Næringsinntekter:
Personinntekt jord/skog/fiske
Personinntekt annen næring 
Overskudd av næringsvirksomhet
Underskudd av næringsvirksomhet
Barns inntekter (som er 13 til 16 år):
Lønnsinntekt
Barnepensjon
Sum inntekter
FRADRAG:
Minstefradrag
Sparebeløp innen BSU-ordningen
Fagforeningskontingent (maks 3850 kr)
Pensjonsinnskudd jobb
Gjeldsrenter
Foreldrefradrag  (max 25.000 for ett, 15.000 for påfølgende)
Andre fradrag
Særfradrag (uføre og enslige forsørgere)
Reiseutgifter:
  - Ant dager hjem/arbeid 1
   - km tur/retur 1
  - Ant dager hjem/arbeid 2
   - km tur/retur 2
Besøksreiser i hjemmet
Bompenger og fergeutg. (over 3.300 kr)
Sum reiseutgifter
Sum fradrag
Grunnlag skatt til stat , kommune og fylket
SKATTEBEREGNING:
Skatteberegning: Person 1 Person 2
Trygdeavgift:
  - Mellomsats (bl.a. lønn)
  - høy sats (bl.a. annen næringsinntekt)
Skatt på alm. inntekt:
  - av dette til kommune og fylke 
  - av dette til fellesskatt
Toppskatt
Formuesskatt:
  - av dette til stat
  - av dette til kommune
Andre direkte fradrag:
BSU
Sum skatt
I prosent av inntekt er dette
Trekkprosent 10,5 mnd
Hvordan fremkommer skatten?
Fra arbeids- og næringsinntekter
Fra rente og kapitalinntekter
Fra fradrag (ikke minstefradrag)
Formueskatt
Fradrag for BSU og skattebegrensning

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. .

Connect

Om oss

Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.