05mars2015

Smarte Penger

Siste nyheter

Siste nyheter

Skatteberegning 2014

Beregn hva du skal betale i skatt for skatteåret 2014. Kalkulatoren kan brukes av både lønnsmottakere og selvstendig næringsdrivende.

Les mer om bruken av kalkulatoren under.

 Skatteberegningskalkulator

Skatteklasse
Rett til Finnmarksfradrag
Sivilstand
Person 1 Person 2
FORMUE:
Netto formue
INNTEKTER:
Lønn
Uførepensjon
Rente- og kapitalinntekter
Skattbart utbytte (utover skjermingsfradrag)
Øvrig inntekt
Næringsinntekter:
Personinntekt jord/skog/fiske
Personinntekt annen næring 
Overskudd av næringsvirksomhet
Underskudd av næringsvirksomhet
Barns inntekter (som er 13 til 16 år):
Lønnsinntekt
Barnepensjon
Sum inntekter
FRADRAG:
Minstefradrag
Sparebeløp innen BSU-ordningen
Fagforeningskontingent (maks 3850 kr)
Pensjonsinnskudd jobb
Gjeldsrenter
Foreldrefradrag  (max 25.000 for ett, 15.000 for påfølgendede)
Andre fradrag
Særfradrag (uføre og enslige forsørgere)
Reiseutgifter:
  - Ant dager hjem/arbeid 1
   - km tur/retur 1
  - Ant dager hjem/arbeid 2
   - km tur/retur 2
Besøksreiser i hjemmet
Bompenger og fergeutg. (over 3.300 kr)
Sum reiseutgifter
Sum fradrag
Grunnlag skatt til stat , kommune og fylket
SKATTEBEREGNING: Person 1 Person 2
Trygdeavgift:
  - Mellomsats (bl.a. lønn)
  - høy sats (bl.a. annen næringsinntekt)
Skatt på alm. inntekt:
  - av dette til kommune og fylke 
  - av dette til fellesskatt
Toppskatt
Formuesskatt:
  - av dette til stat
  - av dette til kommune
Andre direkte fradrag:
BSU
Sum skatt
I prosent av inntekt er dette
Trekkprosent 10,5 mnd
Hvordan fremkommer skatten?
Fra arbeids- og næringsinntekter
Fra rente og kapitalinntekter
Fra fradrag (ikke minstefradrag)
Formueskatt
Fradrag for BSU

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

 

Hjelp til skattekalkulatoren

Blå celler er felter som blir beregnet, og som du ikke kan endre direkte.

Hvis du er mottaker av alderpensjon eller AFP skal du bruke en annen kalkulator. Det samme gjelder hvis du har en kombinasjon av lønn og pensjon. Her finner du skattekalkulatoren for pensjoner for 2014.

Du trenger på ingen måte bruke alle postene i kalkulatoren for å regne ut skatten. Du kan for eksempel legge inn samleposter på lønn, renteinntekter og sum fradrag.

Du kan også legge inn beregningsgrunnlag for to personer. Også samboere kan legges inn felles. Så lenge de blir lagt inn som ugifte og i skatteklasse 1, blir skatten regnet ut separat for disse.

Velg først skatteklasse, om du har rett til Finnmarksfradrag, (du får ekstra fradrag, og noe lavere skattesatser), og sivilstand.

Deretter legger du inn de aktuelle innteks,- og fradragstallene dine.

Husk på at enslige forsørgere kan trekke fra 48.804 som «Særfradrag for enslige forsørgere».

Sum skatt: Kalkulatoren oppgir tall for hovedskattene: Trygdeavgift, skatt på alminnelig inntekt (nettoinntekten), toppskatt og formuesskatt, og sum skatt.

Nederst oppgis den totale skatten i prosent av lønnen, og hvilken trekkprosent (skatten betales over 10,5 mnd) dette tilsvarer, og hvilken marginalskatt du får på neste krone tjent.

Les mer om skattesystemet for lønnsmottakere.

Enkel skattekalkulator

Et annet alternativ er å gå til kalkulatoren som kan brukes bare for lønnsinntekter. Denne kalkulatoren består bare av noen få poster som skal fylles ut. Her finner du denne kalkulatoren.

 

Andre skattekalkulatorer:

Skatteberegning for lønnsmottakere 2014
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.
 
Pensjonsskattekalkulator 2014
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2014.
 
Skattekalkulator uførepensjon 2014
Kalkulatoren er spesielt beregnet for uførepensjoner med rett til skattebegrensning, både for enslige og for ektepar. Den gjelder for skatteåret 2014.
 
Skatteberegning 2013
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2013. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.
 
Skatteberegning 2012
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2012. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.
 
Skatteberegning 2011
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2011. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.

Skatteberegning 2010
Her kan du beregne skatten din for skatteåret 2010.
 

Connect

Om Smarte Penger

Ansv. redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.