drtgth

 

 

 
x
 
 
 
 
  Sparebeløp per termin  
  Startbeløp  
  Forventet årlig avkastning  
  Antall spareterminer i året
 
  Antall spareår  
  Skatteprosent  
  Inflasjon  
  Regn med formuesskatt på 1
 
 
 
 
 
 
Dette gir følgende totalverdier på sparingen:
 
  I dagens pengeverdi etter skatt  
  I dagens pengeverdi, uten skatt  
  I løpende kroner, etter skatt  
  I løpende kroner uten skatt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verdier fra det faste sparebeløpet:
 
 
  I dagens pengeverdi etter skatt  
  I dagens pengeverdi, uten skatt  
  I løpende kroner, etter skatt  
  I løpende kroner uten skatt  
 
 
 
 
 
Verdier fra startbeløpet:
 
 
  I dagens pengeverdi etter skatt  
  I dagens pengeverdi uten skatt  
  Startbeløpet har vokst til (etter skatt)  
  Startbeløpet har vokst til (uten skatt)  
 
x