Dette er årets test av vinterdekk.

Du kan få rabatter ved å samle forsikringene dine hos ett selskap. Men det lønner seg ikke alltid å samle alt på ett sted.

Her får du en praktisk gjennomgang av hvordan, med et konkret eksempel.

Rentenivået er mye lavere enn det var forventet for mange år siden. Det er også forventninger om at rentenivået vil være på et lavt nivå i uoverskuelig fremtid.

Å sette av et beløp hver gang man bruker bankkortet kan det bli sparepenger av.

Har du eller din familie lav inntekt og høye boutgifter, kan du søke kommunen din om bostøtte.

Sparer du langsiktig får selv små avkastningsforskjeller stor betydning.

Matkasser er ferdig leverte middager som leveres ukentlig på faste tidspunkter.

Indeksfond har de klart laveste kostnadene blant aksjefondene.

I stedet for kjøpe en bil, kan du heller dele kostnadene med andre i en bildelingspool.

Så mye må du spare månedlig for å nå egenkapitalkravet til bolig.

Det er en rekke faktorer som avgjør om det kan lønne seg å installere en varmepumpe.

Å komme under 20.000 kroner for å ta sertifikat er svært vanskelig.

Du kan spare tusenvis på å nedbetale lånene dine på en smartest mulig måte.

Det er ikke riktig at reallønnsnedgang nødvendigvis gir deg mindre å rutte med.

Du kan tjene over 25.000 kroner ekstra på rett valg mellom 80 og 100 prosent uttak.

Verdifallet er største bilkostnad de første årene, men fra 75.000 km begynner verkstedkostnadene å øke markert.

Det er mange typer lån å velge mellom.

De aller laveste boligrentene får du fortsatt med 3 års rentebinding.

SAS har et omfattende bonussystem, men det er ikke dermed sagt at bonusen er høy. 

Grensehandelen fortsetter å vokse.

Skal du ta opp et forbrukslån, må du få flere tilbud.

Datamengden er viktigst, men det er en rekke andre momenter som har betydning for valget.

Det er en rekke ting du må sjekke når du er på visning. Her er en gjennomgang.

Mange ligger nå under 2 prosent effektiv rente på boliglån.

Regn ut hva ekstraflaskene i bagasjen koster med «Smuglerkalkulatoren».

Det skiller over 18.000 kroner per år mellom billigste og dyreste kommune.

Sjekk hvor mye tips du er forventet å gi på restauranter, hotell og i taxi, i over femti land.

Tollkvoten: Her er en oversikt over kvotebestemmelsene ved utførsel og innførsel i Norge.

Drar du innom et av Europas mange outlets kan ferieshoppingen bli svært så billig.